Ὁ δόλος.

Ὁ δόλος προξενεῖ καὶ τὴν δολιοφθορά, ἀλλὰ καὶ τὴν διαβολή.
Ὅμως ἡ λέξις δόλος, κατὰ τὸν Δημητράκο, σημαίνει τὸ δέλεαρ, τὸ δόλωμα πρὸς ἄγραν ἰχθύων ἤ ζῴων τῆς ξηρᾶς ἤ πτηνῶν. Ἐπίσης σημαίνει μέσον ἤ τέχνασμα ἀγρευτικόν. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἀνθώπους, λέγονται μεταφορικῶς.  (Μέσον ἤ τέχνασμα πρὸς ἐξαπάτησιν, πανουργία, κατεργαρία.) Τέλος σημαίνει τὴν ἔξιν πρὸς δολίευσιν, τὴν δολιότητα.

Ἡ λέξις δολῶ (-ώνω) σημαίνει ἐξαπατῶ διὰ δόλου, δελεάζω, παγιδεύω, συλλαμβάνω διὰ δολώματος, ἐφοδιάζω μὲ δόλωμα, δόλωμα καὶ μεταφορικῶς ψευτίζω, νοθεύω ἐπὶ ποτῶν ἤ τροφίμων.

Ἡ σημερινή μας πραγματικότης ἔχει διαβρωθεῖ σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ φαινομενικῶς, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ κάποιος πρέπει νὰ χρησιμοποιῇ διαρκῶς δόλο. Εἶναι ἀρκετὲς οἱ φορὲς ποὺ ἔχουμε πιαστεῖ στὰ δίκτυα κάποιου δολώματος ἤ ποὺ ἔχουμε διαπιστώσει δολίους τρόπους συμπεριφορῶν.
Τὸ μαγικὸ καὶ τὸ δύσκολο, γιὰ ὅσους ἀκόμη ἀντιλαμβάνονται πὼς ἡ ἀποτυχία τῶν κοινωνιῶν μας ὀφείλεται στὸν δόλο καὶ στὰ δολώματα, εἶναι νὰ ΜΗΝ χρησιμοποιοῦμε ἀνάλογες συμπεριφορές. Πραγματικὸς …Γολγοθᾶς, ἰδίως ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς διαρκῶς μειώνονται οἱ ἔχοντες τὰ κουράγια νὰ ἀντισταθοῦν.
Ἄλλως τὲ ὁ φόβος ἔχει θολώσει τὴν σκέψιν πολλῶν συνανθρώπων μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦν ἀναγκαία πλέον αὐτὴν τὴν τακτική.

Γιὰ νὰ ἀναπνεύσουμε ὅμως Ἐλευθερία, καὶ γιὰ νὰ διατηρήσουμε αὐτὴν τὴν Ἐλευθερία, ὀφείλουμε, καὶ στοὺς ἑαυτούς μας, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ πονέσουμε κι ἄλλο, νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀκόμη περισσότερο καὶ νὰ παλέψουμε μὲ ὅλα τὰ θεριά, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανακτήσουμε τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.

Ἄλλως τε…… Ὅπου δόλος καὶ ψέμμα… Ὅπου ψέμμα καὶ …χάρτινοι δράκοι!!!

Φιλονόη

Leave a Reply