Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco

Άκου κύριε Νίκο Δήμου.

Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco1
Οι χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στην Αμερική που προέρχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα, ταξίδευαν με Τουρκικό Διαβατήριο, είχαν Τουρκική Υπηκοότητα δηλαδή, αλλά ως φυλή (race/people) δήλωναν αυτοβούλως Έλληνες κι όχι Ρωμιοί. Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco2 Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco3 Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco4
Είτε κατάγονταν από την Κορυτσά, είτε από Καστοριά είτε από Γρεβενά … Έλληνες δήλωναν όπως κι ο Ελ Γκρέκο από την Κρήτη. Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco5
Το 1676 που αρκετές εκατοντάδες Μανιάτες έφυγαν και δημιούργησαν αποικία στην Κορσική (στο Cargese και το Ajaccio) …είναι παντού καταγεγραμμένοι ως Έλληνες και επίσης είναι παντού καταγεγραμμένο ότι μιλούσαν Ελληνικά.Ἕλληνες ὅπως ὁ El Greco6

Σίγμα

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply