Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παρούσα δημοσίευση στάθηκε τὸ ἄρθρον:

Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο.

Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τῆς παραγενεσίας, οἱ ἀπόγονοι διαφορετικῶν εἰδῶν εἶναι στεῖροι μεταξύ τους.
Καὶ ἐξηγῶ:

Ἕνας ἵππος μὲ ἕνα γαϊδοῦρι, παράγουν ἕνα μουλάρι.
Τὰ μουλάρια μεταξύ τους εἶναι στεῖρα, διότι ἡ Φύσις ΔΕΝ ἀναγνωρίζει τὸ παραγώμενον εἶδος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι Ὑβρίδιον.
Ἔτσι οἱ μιγάδες εἶναι μεταξύ τους στεῖροι καὶ ἀναπαράγονται μὲ ἕνα ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τὰ γονικὰ πρότυπα, ὄχι ὅμως μεταξύ τους.
Αὐτὸ τὸ μοντέλο, τοῦ μιγαδισμοῦ, ποὺ προωθεῖται ἀποσκοπεῖ στὴν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ…

Τόσο ἁπλᾶ…

Χρύσα Λίνδου

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐξαιρετικὸν σχόλιον τοῦ κυρίου Πατεράκη.

Εὖγε Χρύσα Λίνδου!

 1. Τὸ μουλάρι εἶναι τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν παράδειγμα τῆς βιολογίας ποὺ χαρακτηρίζει τὰ ὑβρίδια καὶ τόσο πολὺ μάλιστα ποὺ ἔχει δώσει τὸ ὄνομά του καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα.
  Τα μουλάρια καὶ ἄλλα στείρα ὑβρίδια δὲν μποροῦν νὰ παραγάγουν βιωσίμους γαμέτες ἐπειδή τὸ πρόσθετο χρωμόσωμα δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ ἕνα ὁμόλογο ζευγάρι (meiosis), ἡ (meiosis) ἀναστατώνεται καὶ τὸ βιώσιμο σπέρμα καὶ τά ὠάρια δὲν διαμορφώνονται.
 2. Τὰ καρδερινοκάναρα (καρδερίνα μὲ καναρίνι), ὅπως καὶ τὰ σπινοκάναρα (σπῖνος μὲ καναρίνι), εἶναι ὑβρίδια καὶ δὲν ἀναπαράγονται ἢ ἐὰν συμβῇ τὸτε εἶναι θνησιγενῆ, ἡ δὲ ὀνομασία τους εἶναι μοῦλοι. 
 3. Συνομιλία ἀπὸ τὸ διαδίκτυο γιὰ πουλιὰ ποὺ φανερώνει τὴν τρέχουσα ὁρολογία!
  Ὁ  σπῖνος καὶ τὸ καναρίνι ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς οἰκογένειες. Γόνιμοι ἀπόγονοι βγαίνουν μόνον ἀπὸ τὴν διασταύρωση καναρινιοῦ καὶ ὀργανελιοῦ. Κάποιες ἐξαιρέσεις ὑπάρχουν καὶ στὰ ὑβρίδια καὶ μερικά (σπάνια) εἶναι γόνιμα. Ἔτσι προῆλθε καὶ ὁ κόκκινος παράγοντας στὰ καναρίνια, καθὼς καὶ τὸ μωσαϊκό.

  Τὸ ἴδιο φαντάζομαι ἰσχύει καὶ μὲ τὰ μουλάρια, γιὰ τὴν περίπτωση μὲ τὸ μουλᾶρι ποὺ γέννησε.
  Σχετικὰ μὲ τὸν φίλο ποὺ ἀναπαράγει σπινοκάναρο μὲ κανάρα, ἔχω κάποιες ἀμφιβολίες.
  Πρῶτον γιατὶ εἶναι ἐλάχιστα τὰ σπινοκάναρα στὴν Ἑλλάδα καὶ δεύτερον γιατὶ ἡ πιθανότητα νὰ πέτυχε πουλί, τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι γόνιμον, εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴν τοῦ νὰ κερδίσῃ τὸ λόττο. 
 4. Ἀπὸ διήγημα:
  Στὶς παραγκουπόλεις τοῦ Ῥίου:
  …τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, χῶρο φαντασιώσεων καὶ πολυχρώμων ὀραμάτων.
  Τῆς εἶπα μονάχα νὰ βγάλῃ τὴν βέρα της καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω τὰ κοσμήματά της.
  «Βρῆκες τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ βγάλουμε τὶς βέρες μας, ἔ;;;» Γρύλισε…«Ἐλπίζεις νά πλευρίσῃς καμμιά μουλάτα;» (Ἐννοεῖ μὲ μία μιγά).
  Ἀκόμη καὶ ἡ ἔκφραση στὴν καθομιλουμένη, μοῦλος…σὰν βρισιὰ ποὺ σημαίνει λίγο – πολὺ μπασταρδεμένο, γενετικὰ κατώτερο κ.λ.π.
 5. mu⋅lat⋅to /məˈlætoʊ, -ˈlɑtoʊ, myu-/ Pronunciation [muh-lat-oh, -lah-toh, myoo-] –noun the offspring of one white parent and one black parent: not 1. intechnicaluse. a person whose ancestry is a mixture of Negro and Caucasian.
 6. -Dictionarydotcom
 7. Ὑβρίδιο, λοιπόν, σύμφωνα μὲ μιὰ κοινὴ ἐγκυκλοπαίδεια, εἶναι:
  «ὑβρίδιο (Βιολ.). Οἱ ἀπόγονοι μίας διασταυρώσεως, στὴν ὁποία οἱ γονεῖς διαφέρουν γενετικὰ μεταξύ τους τοὐλάχιστον σὲ ἕνα γονίδιο γιὰ ἕνα κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό.
  Ὁ ὅρος συχνὰ χρησιμοποιεῖται σὲ ἀπογόνους ἀπὸ πολὺ διαφορετικούς, ὡς πρὸς τα χαρακτηριστικὰ γονεῖς,
  ὅπως π.χ.γιὰ τὶς ποικιλίες των φυτῶν.Ὑβρίδια μεταξὺ διαφορετικῶν ζωικῶν ἢ φυτικῶν εἰδῶν, ἂν ἐπιτευχθῇ διασταύρωσις μεταξύ τους, εἶναι συνήθως στείρα, ὅπως το μουλάρι (διασταύρωσις ἀλόγου καὶ γαϊδουριοῦ).
  Ὁ ὅρος ὑβρίδιο χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ κάθε βιολογικὴ δομὴ, κύτταρο, γονίδιο, ἔνζυμο, DNA, ποὺ προέρχεται ἀπὸ δύο ἀντίστοιχες δομές,
  π.χ. δύο κύτταρα ποὺ περιέχουν διαφορετικὸ γενετικὸ ὑλικό.»(Ἐγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-Παιδεία»)
 8. Καί, γιὰ νὰ σκεφθῶ, ἡ λέξις «ὑβρίδιο»…τί ρίζες ἔχει;
  Ἀπὸ ποιάν λέξη θὰ μποροῦσε νά προέρχεται;
  Τὸ «Μεῖζον Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ Τεγόπουλος- Φυτράκης», ἀναφέρει: ἐτυμολογία: γαλλικὸ hybride
  Κι ἀπορῶ γιατί μένει ἐκεῖ…
  Τό hybride κάνει γιά γαλλικὴ λέξις; Γιατί ἠχεῖ ἑλληνικοτάτη. Καὶ γράφεται ἀντιστοίχως.
 9. Δηλαδὴ:
  Hybride: οὐσιαστικό, ἀρσενικὸ  καὶ ἐπίθετο (ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ «ὕβρις», προσβολή).
  Λέγεται γιὰ λέξεις προερχόμενες ἀπὸ δύο γλῶσσες, ὅπως cholera-morbus, bureaucratie ὅπως γιὰ φυτά, γιὰ ζῶα προερχόμενα ἀπὸ δύο διαφορετικὰ εἴδη, ὅπως τὸ μουλάρι: Τὰ ὑβρίδια εἶναι σπανίως γόνιμα.Ὑβρίδιο, συνεπῶς, ἐκ τοῦ «Ὕβρις», ὅπου ὕβρις σημαίνει:
  «Αὐθάδης βία πηγάζουσα ἐξ ὑπερβολικῆς συναισθήσεως δυνάμεως ἤ ἐκ πάθους, αὐθάδεια, ἀλαζονεία
  αὐθάδης, προπέτεια, συχν. ἐν τῇ Ὁδυσσείᾳ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν μνηστήρων.»
  («Μέγα Λεξικὸν της Ἑλληνικῆς Γλώσσης Liddell-Scott») καὶ
  «ὕβρις: ἐτυμολογία ἐκ του ὑπὲρ (ὑπέρβασις ὁρίου) ὁρίου ὑπὲρ– ὕπρις– ὕβρις.
  Ἡ ὕβρις τιμωρεῖται αὐστηρότατα ὑπὸ τῶν θεῶν.
  Ἡ Νέμεσις παραγγέλει «μηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον» καὶ ἐπεμβαίνει ὅπου διαπράττεται ὕβρις, διὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν διαταραχθεῖσαν ἰσορροπίαν.
  Ἡ ὕβρις παράγεται ἀπὸ τὴν πρόθεσιν ὑπέρ, διότι ὑπερβαίνει το μέτρον: «ὕβρις παρὰ τὴν ὑπὲρ πρόθεσιν γέγονεν, ύπερις, καὶ κατὰ συγκοπὴν ὕπρις, καὶ τροπὴ του εἰς β».
  («Ὁ ἐν τῇ λέξει Λόγος», Α.Τζιροπούλου-Ευσταθίου)
  Ὑβρίδιον, λοιπόν, ἐκ τοῦ «ὕβρις».
  Καὶ ἴσως ἐκ τοῦ «ὕβρις» καὶ «Δίας, Διὸς»…
  Ὕβρις πρὸς τὸν Δία, πρὸς τὴν Φύση, πρὸς τὸν Θεό…

Τᾶσος Πατεράκης

Παραγενεσία:

καὶ παραγένεσις ἡ βιολογικὴ διασταύρωσις μεταξὺ ἀτόμων ἀπὸ διαφορετικὰ εἴδη, τῆς ὁποίας οἱ ἀπόγονοι εἶναι στεῖροι μεταξύ τους, γόνιμοι ὅταν διασταυρωθοῦν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ γονικὰ εἴδη.

ἐτυμολογία: παρά+γένεσις+κατάληξις-ια

παραγενεσία


 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

  • Ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι, ἐπισήμως, δὲν γίνεται νὰ ἐπιτραπῇ κάτι τέτοιο, διότι, ἀναγάγοντας ἀπὸ τὸ γενικότερο στὸ εἰδικότερον, θὰ ἀντιληφθοῦμε πολλά.
   Φαντάζομαι ὅμως πὼς σαφῶς θὰ υπάρχη καὶ κάτι δημόσιον, γιὰ τὰ …μάτια, ἴσως ὅμως ὄχι τόσο ἐπιστημονικό.
   Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ κραυγές. Αὐτὲς θορυβοῦν πολύ, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε χρόνο νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τέτοια ζητήματα.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *