Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο.

Τὸ ζεῦγος ποὺ προωθεῖται συχνάκις ἀπὸ τὴν τηλεόραση.
Λευκὸς ἐρωτεύεται μαύρη, μαῦρος ἐρωτεύεται λευκή… Ὡραῖα πράγματα!

Ἡ μικρὴ καὶ ἡ μεγάλη ὀθόνη, ἰδανικὸ πεδίο προπαγάνδας, μὲ κυριότερο στόχο τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν τάση νὰ ταυτίζονται μὲ τοὺς ἥρωες (τὸ περάσαμε ὅλοι αὐτό).
Ἐμᾶς ποιός μᾶς λογαριάζει; Δὲν μετρᾶμε.
Τὰ παιδιὰ εἶναι ὁ στόχος, νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι τὰ χρώματα πρέπει νὰ σβηστοῦν, ὅτι δεν ὑπάρχουν ἄσπροι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαῦροι, καὶ ἐὰν τυχὸν ὑπάρχουν θὰ πρέπη νὰ ἐξαλειφθοῦν διὰ τῆς ἀναπαραγωγῆς μιγάδων. 

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν νέα σειρὰ The Flash.

Σειρά: Τὸ βέλος (The Arrow).
Ἄλλος ἔνας μεγάλος τηλεοπτικὸς ἔέρωτας μαύρου μὲ λευκή.

Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο. 2

Στράβων Ἀμασεύς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply