Τὸ μπόλι.


Πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, σὲ μίαν βαρυχειμωνιά, κατεκάϋσαν, ἀπὸ τὸν παγετό, σχεδὸν ὅλα τὰ ἐσπεροειδὴ τῆς Πελοποννήσου.

Τραγωδία  νὰ τὸ βλέπῃς. (Πρέπει νὰ ἔχουμε κλείσει πλέον δεκαετία ἀπὸ τότε, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς.)

Σὲ μίαν περιήγησι μου στὶς πληγεῖσες περιοχές, διεπίστωσα, μᾶλλον μὲ κρυφὴ χαρά, πὼς τὰ ἐσπεριδοειδὴ ποὺ κάϋκαν, δὲν κάϋκαν,  ἀλλὰ ἁπλῶς ἐπανῆλθαν στὴν πρὸ ἐμβολιασμοῦ τους κατάστασι.

Δῆλα δή, οἱ μανταρινιὲς καὶ οἱ πορτοκαλιὲς εἶχαν ξαναγίνει νεραντζιές. 

Χάρηκα; Ναί, κι ἂς συμμεριζόμουν τὸν πόνο καὶ τὸν κόπο τῶν ἀνθρώπων ποὺ δούλευαν τὴν Γῆ καὶ ζοῦσαν ἀπὸ αὐτὰ τὰ δένδρα. 

Χάρηκα διότι μετὰ ἀπὸ ἕνα βίαιον γεγονὸς ἡ φύσις ἀκύρωσε μόνη της τὴν ἀνθρώπινο παρέμβασι καὶ ἐπανέφερε τὰ δένδρα στὴν μορφὴ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν σπόρο τους.

Ἢταν μίαν συγκλονιστικὴ ἐμπειρία ὅλη αὐτὴ ἡ ἐξερεύνησις. Ἀπὸ τὴν μία ἡ ἀγωνία μας γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πονοῦσαν κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ ἀνάστασις τῆς φύσεως. Σᾶς δίδω τὸν λόγο μου. Ἦταν ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐμπειρίες τῆς ζωῆς μου. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀντικρουόμενα συναισθήματα, μία χαρμολύπη οὐσιαστικῶς, ἦταν ἀπὸ τὶς πλέον πρωτόγνωρες καταστάσεις ποὺ ἔχω βιώσει.

Τὰ χρόνια πέρασαν. Τὸ γεγονὸς ξεχάστηκε. 

Ἐχθὲς ὅμως, μὲ ἀφορμὴ μίαν συζήτησι ποὺ εἶχα μὲ τὸν θεῖο διδάσκαλο, ἀνεσύρθῃ ἀπὸ τὴν λήθη ἡ ἐμπειρία. Τοῦ εἶχα θέσει μόλις ἕνα ἐρώτημα ἀναφορικῶς μὲ τὴν κατάστασι τὴν συνειδησιακὴ ποὺ βιώνουμε. Τὸν ἐρώτησα ἐὰν πιστεύῃ πὼς θὰ καταφέρουμε νὰ ξεπεράσουμε πλήρως, δίχως βαρίδια, αὐτὲς τὶς καταστάσεις ποὺ τώρα ἀντιμετωπίζουμε καθῶς κι αὐτὲς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. 

Τὸν ἐρώτησα ἐὰν μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ξαναγίνουμε μία γροθιά. Νὰ ἀποκτήσουμε κοινὴ στόχευσι. Νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἀνάκαμψι καὶ τὴν ἄνοδο. Νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες.

«Ξέρω», τοῦ λέω, «πὼς μᾶς ἔχουν κάνει λοβοτομή. Τὸ ξέρουμε ὅλο καὶ περισσότεροι. Ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ εἴμαστε σὰν κάθε σπόρο, μὲ ὅλην τὴν πληροφορία μέσα μας καὶ νὰ μὴ τὴν ἐμφανίζουμε, νὰ μὴ τὴν ἐκδηλώνουμε. Πῶς ἀπό τά σπόρο πεπονιοῦ παίρνεις πεπόνια πάντα; Ἀπό τόν σπόρο καρπουζιοῦ καρπούζια; Ἀπό τόν σπόρο τομάτας τομάτα;

Τί συμβαίνει καί χάνουμε, ἐμεῖς εἰδικά, τόν δρόμο μας; Ποῦ ἀκριβῶς μᾶς «ἐμβολιάζουν»; Γιατί  δέν ἐκδηλώνουμε τήν φύσι πού διαθέτουμε; Γιατί γίναμε κουραμπιέδες;»

Τότε θυμήθηκα τὶς νεραντζιές. Τοῦ περιέγραψα τὴν ἐμπειρία μου.  Ὁ θεῖος διδάσκαλος χαμογέλασε. «Ἔδωσες μόνη σου τὴν ἀπάντησι» μοῦ εἶπε. «Τό μπόλι. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν πεπονιὰ μὲ καρπουζιά, θὰ πάρῃς καρπούζια. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν ἀχλαδιὰ μὲ βύσσινο, θὰ πάρῃς βυσσινιά. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὸν ἄνθρωπο μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπεμβαίνουν οἱ κατέχοντες, δὲν θὰ πάρῃς ἄνθρωπο, θὰ πάρῃς δοῦλο. … 

…Χρειάζεται κάποιο γεγονὸς ἀκραῖο, ὅπως ἡ παγωνιὰ τῶν ἐσπεριδοειδῶν, γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὸ μπόλι καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ στὴν φυσική του κατάστασι τὸ ὄν.»

Χρειάζεται λοιπὸν κάτι ἀκραῖο, βίαιο, ὅπως ἡ παγωνιά, πρὸ κειμένου νὰ καταστραφῇ τὸ μπόλι καὶ νὰ ἀνασυρθῇ ἡ πραγματική μας φύσις στὴν ἐπιφάνεια. 

Χρειάζεται κάτι ποὺ θὰ πονέσῃ πολύ, ὅλους μας, ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ ξαναγίνουμε οἱ ἥρωες τοῦ 1940, οἱ πολεμιστὲς τῆς Σαλαμῖνος καὶ τοῦ Μαραθῶνος. 

Χρειάζεται κάτι ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ ξεχάσουμε πὼς εἴμαστε ἐμβολιασμένοι καὶ νὰ λειτουργήσουμε ὅπως μᾶς ἔπλασε ἡ δική μας φύσις: Ἕλληνες.  Ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὰ ἐσπεριδοειδῆ!

Κύττα νὰ δῇς φίλε μου τὶ ἔπαθα τώρα… 

Γιὰ ἐτοῦτο λοιπὸν εἶμαι τώρα τελευταῖα κάπως περίεργα. «Ὀσφραίνομαι», ὅπως κι ἄλλοι φαντάζομαι, πὼς αὐτὸ τὸ κάτι, τὸ ἀκραῖον, τὸ ἀναγκαῖον κοντοζυγώνει. Κι ἀπὸ τὴν μία μὲ μουδιάζει ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ κάνει νὰ χαίρομαι ἄγρια. 

Πονῶ προκαταβολικῶς. Ἀλλὰ καὶ χαίρομαι προκαταβολικῶς. Χαρμολύπη πάλι. 

Εἶναι κάτι πιὸ μεγάλο πιὰ ἀπὸ ἐμένα ὅλο αὐτό. Εἶναι στὴν φύσι μου, στὴν πορεία μου. Εἶναι ἡ ἀνάγκη μου. 

Εἶναι κάτι ποὺ δὲν θέλω νὰ ἐλέγξω. Ἔρχεται μάχη. Ἡ μάχη φέρνει πολλά. Ἀλλὰ τὸ σημαντικότερον ποὺ φέρνει εἶναι ἡ ἀφύπνισις καὶ ἡ ἀλληλεγγύη. 

Θὰ νικήσουμε. Σὲ κάθε μάχη ποὺ ἔρχεται θὰ νικήσουμε. Ἀλλὰ θὰ σπάσουμε αὐγὰ γιὰ νὰ φτιάξουμε ὀμελέτα. Κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει. Αὐτὸ φέρνει τὴν χαρά.  Ἡ νίκη!

Τὸ ἄλλο, τὸν πόνο, θὰ τὸ ξεπεράσουμε. Τόσα καὶ τόσα ξεπεράσαμε ἔως τώρα. Σέ ἕναν ἀκόμη πόνο θά κολλήσουμε;

Εἴμαστε Ἕλληνες ἐμεῖς.  Κι ἐὰν δὲν τὸ ξέρουμε ἀκόμη, τώρα σὲ λίγο ποὺ θὰ σπάσῃ τὸ μπόλι, θὰ τὸ μάθουμε. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

 πρώτη δημοσίευσις 5 Δεκεμβρίου 2011

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

10 thoughts on “Τὸ μπόλι.

 1. […Τό μπόλι. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν πεπονιά μὲ καρπουζιά, θὰ πάρῃς καρπούζια. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὴν ἀχλαδιά μὲ βύσσινο, θὰ πάρῃς βυσσινιά. Ἐὰν ἐπέμβῃς στὸν ἄνθρωπο μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπεμβαίνουν οἱ κατέχοντες, δὲν θὰ πάρῃς ἄνθρωπο, θὰ πάρῃς δοῦλο. … ]

  Ένστασις πρώτη: Εάν εμβολιάσεις τ’απίδι (αχλαδιά) με βύσσινο, δεν θα πάρεις τίποτα. Πρέπει να είναι συμβατό το υποκείμενο για να λειτουργήσει η διαδικασία, δηλαδή να είναι της ιδίας οικογενείας.

  Ένστασις δευτέρα:«μπολιασμένοι»
  Εμείς οι ποντικοί (πόντιοι) δεν μπολιάζουμε αλλά βολιάζουμε, κάτι που είναι πλησιέστερο στον εμβολιασμό.

  Παρατήρησις: Τα σπορόφυτα, τα φυτά δηλαδή που γεννιούνται από άγριο σπόρο, έχουν βαθύτερες ρίζες και γίνονται μεγαλύτερα, ακόμη και εάν εμβολιαστούν με άλλες ποικιλίες. Αυτό τα καθιστά κοστοβόρα και αντιπαραγωγικά, και αποφεύγονται σε νέες καλλιέργειες όπου προτιμούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες λόγω μικροτέρου μεγέθους και αυξημένης παραγωγής. Όταν όμως βλέπεις ένα σπορόφυτο, είναι εύκολο να καταλάβεις ότι το φυτό είναι «βράχος».
  Το θέμα επομένως είναι να μας μείνουν και μερικοί Έλληνες με φυσικές ρίζες, διότι όπως πάμε θα καταντήσουμε όλοι βελτιωμένοι.

  Το πρόβλημα μας λοιπόν δεν είναι ότι λοβοτομηθήκαμε εμείς αλλά κυρίως οι γονείς μας, οι οποίοι μας έριξαν με περισσή ευκολία στην σημερινή κατσαρόλα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι χάνεται η ποντιακή γλώσσα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πατεράδες μας μας μιλούσαν νεοελληνικά αντί για ποντιακά. Επομένως πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σπόρος μας και να ξαναφυτέψουμε το χωράφι, διότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή αλλά η αναπαραγωγή. Το πρόβλημα μας δεν είναι να βγάλουμε κλαδία αλλά να βγάλουμε ρίζες. Όλο το παιχνίδι εκεί παίζεται, στην αναπαραγωγή και τον πολλαπλασιασμό.

  Δούλος λοιπόν είναι αυτός που στερείται της αναπαραγωγικής δυνατότητος, ο ευνουχισμένος, ο ημίονος. Δυνατός μεν, δούλος δε.

  • Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὶς παρατηρήσεις-διορθώσεις, ἀλλὰ ὡς ἕναν βαθμὸ τὸ ἔκανα ἐπίτηδες γιὰ νὰ καταδείξω τὸ «παρὰ φύσιν» ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔχουμε χώσει τοὺς ἑαυτούς μας.

   Ἐπίσης, ὅπως πολὺ σωστὰ γράφεις, εἶναι ἐμβολιασμός, βόλι. Ἄρα κακῶς χρησιμοποιῶ ἐγὼ τὴν λέξι «μπόλι». Τὸ ἔκανα ὅμως κι αὐτὸ περισσότερο γιὰ νὰ «ἀναγνωριστῇ» ἀπὸ ὅλους, κατέχοντες καὶ μή.

   Στὸ δεύτερο μέρος τῆς παρεμβάσεώς σου, ἔχω μίαν ἔνστασι, ποὺ ἀναφέρω καὶ στὸ κείμενον.
   Θεωρῶ πὼς ἔχουμε ῥίζες, εἴμαστε «βρᾶχοι», ἀλλὰ μᾶς ἔχουν ἐμβολιάσει.
   Ναί, ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ θὰ παραμείνουν κλαδιὰ καὶ μόνον. Ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς δὲν γίνεται νὰ ἀσχοληθοῦμε περισσότερο. Ἀρκετά.

   Οἱ γονεῖς μας; Θεωρῶ κι αὐτοὺς θύματα.
   Θὰ τὸ πάω πάρα πάρα πάρα πολὺ πίσω. Οἱ πρό-πρό-πρό-πρό-………-πρὸ παπποῦδες μας ἔχασαν τὴν μάχη μὲ τὸν διαβολέα τους.
   Κι αὐτὸς κατάφερε νὰ κρατήσῃ δεσμίους ὅλους τοὺς ἀπογόνους. Δια-βολή, ἀλλοίωσις, παραποίησις γεγονότων, ἡμιμάθεια, πνευματικὴ πενία, ἐξαφάνισις ἀποδείξεων. (Μὴν πᾶς μακριά, ὁ ἀφανισμὸς τῶν κλασσικῶν μας κληροδοτημάτων δὲν ἀπέχει πάρα πολὺ χρονικὰ ἀπὸ ἐμᾶς.)
   Τὰ ψήγματα ποὺ διαθέτουμε δὲν μᾶς ἐπιτρέπουμε πάντα νὰ συνθέσουμε τὶς πληροφορίες.
   Συνεπῶς, ἔτσι ὅπως τὸ ξεκινήσαμε, τὸ μόνον ποὺ ἀπαιτεῖται πλέον γιὰ νὰ ξαναβροῦμε τὴν ῥίζα μας εἶναι τὸ «ἀκραῖον».

   • Θα σου μιλήσω ανοικτά Φιλινόη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολυθεϊστική θεολογία, η οποία όμως δεν θα διακατέχεται από εκδικητικότητα απέναντι στην εκκλησία αλλά θα συνυπάρχει μαζί της.
    Ένα πολυθεϊστικό ιερατείο δηλαδή το οποίο θα αναλάβει να επανασυγκολλήσει τα δεδομένα, πολλά εκ των οποίων έχει ιδιοποιηθεί ακόμη και το ορθόδοξο δόγμα. Εντός δηλαδή της λεγομένης εκκλησίας υπάρχουν πολλά εθνικά στοιχεία. Αυτά πρέπει να εντοπιστούν και να επανεθνικοποιηθούν.

    Σε καμία όμως περίπτωσιν αυτό το θρησκευτικό κίνημα δεν πρέπει να εναντιωθεί στην ορθοδοξία, όχι τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Διότι αφενός δεν είναι καιρός για διχασμούς, αφετέρου η ορθοδοξία είναι ο μόνος ζωντανός φορέας πολλών στοιχείων της Ελληνικής φιλοσοφίας, έστω και σε κάποιον βαθμό. Εάν καταστρέψουμε την ορθοδοξία, απλώς θα κάνουμε το κέφι των Εβραίων.

    Ταυτόχρονα όμως, πέρα από τα θεολογικά, χρειαζόμαστε και κοινωνικά εργαλεία.
    ►Σχολεία Ελληνικά, εάν είναι δυνατόν ακόμη και έξω στην φύσι και όχι σε πληκτικά κτήρια παραγωγής ρομποτανθρώπων. Σχολεία που θα γίνονται συζητήσεις, θα αναζητείται η γνώσις, θα διδάσκεται η γλώσσα και η ιστορία.
    ►Στρατιωτική θητεία διαρκείας, με πραγματικές και ενδιαφέρουσες ασκήσεις και όχι έναν στρατό βασισμένο στο καψόνι και την βλακώδη πειθαρχία. Η πειθαρχία δεν πρέπει να επιβάλλεται, πρέπει να κερδίζεται. Όχι ασκήσεις στο ξύρισμα και το γυάλισμα αλλά ασκήσεις προσομοιώσεως πραγματικού πολέμου, με καταλήψεις υψωμάτων και πολύ σωματική άσκησι. Στρατιωτική μάλιστα θητεία δια βίου (για 15-20 ημέρες/ετός) τόσο για τους άρενες όσο και για τις γυναίκες. Και οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν στο στράτευμα.
    ►Οικοδόμησις νέων κρατικών κτιρίων. Το έχουμε παραχέσει με τα νεοκλασικά. Χρειαζόμαστε ατόφια κλασικά και φωτεινά κτίρια, απηλλαγμένα από το αρνητικό φορτίου του πολιτικού μας παρελθόντος. Η σημειολογία είναι το ήμισυ του παντός. Μπορεί λ.χ. το σημερινό κοινοβούλιο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και όραμα, όταν έχουν γίνει τόσα και τόσα;
    ►Να ξαναμπει η τέχνη στην ζωή μας. Μαθήματα μουσικής από την πρώτη δημοτικού. Δεν νοείται να μαθαίνεις ανάγνωση χωρίς συνοδεία μουσικής. Επίσης Ελληνικά έργα τέχνης, ψηφιδωτά, αγάλματα, υφάσματα. Δεν νοείται (γμτ, ακόμη να τελειώσω το άρθρο) στην ορκωμοσία του πρωθυπουργού, να μην υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΣΟ Ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο, να ορκίζεται ο πρωθυπουργός πάνω σε Ισλαμικά χαλιά και να μην υπάρχει στον διάκοσμο ούτε ένα άγαλμα που να θυμίζει Ελλάδα. Είναι ανεπίτρεπτο να πωλούνται στην Ελλάδα χαλιά Ισλαμικής προσευχής, διότι τα χαλιά είναι αντίστοιχα των αγιογραφιών. Δεν είναι καθόλου αθώα και καθόλου τέχνη. Είναι εργαλεία προσηλυτισμού.

    Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να γίνουν. Όμως αυτά δεν πρόκειται να γίνουν από κάποιον κρατικό φορέα. Ο καθένας μόνος του μπορεί να αλλάξει τον διάκοσμο του σπιτιού του, να οργανωθεί σε ομάδες και να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο επανελληνισμός θα ξεκινήσει από κάτω προς τα επάνω γιατί η κορυφή είναι ήδη κατεχόμενη και ανθελληνική.
    Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του μίσους και της εκδικήσεως. Ο Ελληνισμός βασίζεται στην σωφροσύνη και την εγκράτεια. Η νίκη θα έρθει μέσα από την ανωτερότητα, μέσα από την ίδια την ζωή. Αυτό που χρειάζεται είναι απλώς να ξεκινήσουμε από το πιο απλό, τον σεβασμό του σώματος μας.
    Μια καλή αρχή είναι ο οργανωμένος εποικισμός πόλεων, αν είναι δυνατόν εγκαταλελειμμένων για αποφυγή αντιπαλοτήτων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως φάροι για τους υπολοίπους. Στην ουσία δηλαδή δημιουργία νέων πόλεων και χωρίων, οι οποίες θα οργανωθούν με Ελληνικό τρόπο στα πάντα, ακόμη και στην καθημερινότητα, με γυμνικούς αγώνας, αγορά, θέατρο κλπ.
    Σου μιλάω δηλαδή για μια πολιτισμική ειρηνική επανάστασι η οποία θα αφυπνίσει πολλά μυαλά. Η Αθήνα έπεσε, η επόμενη μάχη πρέπει να δοθεί στην Σαλαμίνα, με ειρηνικό και πολιτισμικό τρόπο.

   • Σοῦ ἔχω πεῖ πώς μοῦ ἀρέσει ὁ τρόπος γραφῆς καί σκέψεώς σου; Νομίζω πώς ναί.
    Συμφωνῶ σχεδὸν σὲ ὅλα, πλὴν ἑνός. Τοῦ πρώτου.

    Θεωρῶ τὸν ἄνθρωπο Θεό πλέον. Αὐτὸν λατρεύω καὶ αὐτὸν ὑπηρετῶ.
    Ἡ Φύσις καὶ ὁ φυσικὸς τρόπος ζεῖν εἶναι ἀνάγκη.

    Θὰ τὸ ξανακερδίσουμε. Ἀλλὰ, κατ’ ἐμέ, πρέπει νὰ παραμείνουμε μακρὰν ἀπὸ θεοκρατικὲς θεωρήσεις. Εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ χρειαζόμαστε. Δική μου ἄποψις φυσικά.

 2. εγω παλι που νομιζα οτι χρειαζομαστε ανθρωπους…..

  “Ένα πολυθεϊστικό ιερατείο”
  καλα δεν μπουχτισατε απο ιερατεια?ποιοι θα ειναι στο τιμονι?πως θα εκλεγουν?με ποια κριτηρια?με ποιες γνωσεις?πως ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ οι γνωσεις?θα εχουν και ελαττωματα?και αν εχουν θα “μπουν” μεσα και τα ελατωμματα στο ιερατειο?ποιοις κυβερνα τελικα?τα ελατωμματα η τα ιερατεια?γιατι ανθρωπους πανω στη Γη, δοξα το Θεο, εχουμε μπολικους νομιζω….

  ***Ο φιλόσοφος Αντισθένης συμβούλευε τους Αθηναίους να ανακηρύξουν με την ψήφο τους τα.. γαϊδούρια σε άλογα. Όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε:«Μήπως και στρατηγούς δεν αναδεικνύετε με την ψήφο σας χωρίς να έχουν πάρει καμία απολύτως εκπαίδευση;»***

  ***Ο Δημοσθένης έλεγε ότι πολλές φορές ήθελε να ευχηθεί να χαθούν οι κακοί, φοβόταν όμως μήπως με την  ευχή αυτή ερημωθεί εντελώς η πόλη.***

  παρακαλω…μην βαλετε απο το ποταμι, απο την ελια, το πασοκ, ΝΔ, καμια 20αρια κομματα ακομα,
  πανεπιστημιακους που τα παιρνουν, γιατρους βολεμενους, παπαδαριο και θεουσες, συνταγματολογους-ποινικολογους, μασωνους,ΧΑ και λοιπους “επιστημονες”, οπως επισης και αρχαιολαγνους, τρολ και αλλους “καθηγητες”.

  Βαλτε καποιον που να αξιζει…

  “η ορθοδοξία είναι ο μόνος ζωντανός φορέας πολλών στοιχείων της Ελληνικής φιλοσοφίας,”
  αυτο το σκεφτηκες πριν το πεις η ξεφυγε ετσι?
  γιατι τα ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ αν γνωριζει καποιος απο το 200μ.χ. και εδω, ΞΕΡΕΙ
  οτι ελληνικη φιλοσοφια και ορθοδοξια….εε.. ας πουμε οτι ειναι τσακωμενες….τωρα πως προεκυψε και ως ο ΜΟΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ…..

  το κακο με τους ανθρωπους, ειναι οτι αυτα που λενε τα παιρνουν σοβαρα.
  και ως ΑΛΗΘΗ.
  δεν βαζουν την αμφιβολια μεσα τους…ρε ΜΠΑΣ και εκανα κανενα λαθος?
  μια στο εκατομμυριο…..ΜΗΠΩΣ και δεν ειναι ετσι τα πραγματα, ΕΤΣΙ οπως τα πιστευω και ετσι οπως θελω να ΠΕΙΣΩ και τους αλλους (γιατι ειδαλλως δεν γραφουμε δημοσια, αν δλδ ΔΕΝ θελουμε να τα δουνε και αλλοι)?

  “Οικοδόμησις νέων κρατικών κτιρίων”

  δεν φταινε τα κτηρια, κατα τον ιδιο τροπο που ποτε δεν φταινε τα βιβλια,
  τα οπλα που εκπυρσοκροτουν, τα αυτοκινητα που τρακαρουν κτλ τκλ.
  Αν υπαρχει θεμα “ψυχολογιας”, καλυτερα να φτιαξουμε την “ψυχολογια”
  και οχι τα κτιρια. Δεν ειμαστε γκομενες να ψωνιζουμε αλλη τσαντα καθε μερα για να “νιωσουμε” καλυτερα. Τα αιτια ειναι γνωστα. Ο καθενας ας αναλαβει τις ευθυνες του.

  “Μια καλή αρχή είναι ο οργανωμένος εποικισμός πόλεων”

  Μια καλη αρχη, ειναι οι πολυκατοικιες, η τα σπιτια των χωριων…
  βεβαια για τις πολυκατοικιες…δεν θα ορκιζομουνα::)) αρκει να δεις τι γινεται σε μια συνελευση:::))

  μην νομιζεις οτι δε συμφωνουμε. Απλως ενα-δυο σημεια μπορει να χρειαστουν αλλαγη σε ενα κατα τα αλλα
  καλο σχεδιο. Φεισμπουκ δεν εχετε? Τι περιμενετε?

  “Θεωρῶ τὸν ἄνθρωπο Θεό πλέον “ και καλα κανεις. Το καθ’εικονα και καθόμοιωσιν ειναι σωστο.

  “Αὐτὸν λατρεύω καὶ αὐτὸν ὑπηρετῶ.” Κακως! Αυτα εχουν προκυψει σαφως απο ανθρωπινη εμπειρια και οχι απο γνωση. τα του ανθρωπου στον ανθρωπο και τα του Θεου, στο Θεο.
  Αλλο το ενα, αλλο το αλλο. Χωρις γνωση, ουτε μπορουμε να διαχωρισουμε, ουτε και να συσχετισουμε.
  Οποτε, πως να προχωρησουμε?παντα κυκλο κανουμε και βρισκομαστε -χωρις να το ξερουμε- παλι στο αρχικο σημειο..

  “Ἀλλὰ, κατ’ ἐμέ, πρέπει νὰ παραμείνουμε μακρὰν ἀπὸ θεοκρατικὲς θεωρήσεις. “

  Σωστα. Πως θα γινει ομως απο ενα πληθυσμο “ορθοδοξο”?/??που το τηρει μονο στα φαγοποτια?και οταν φοβαται οτι θα πεθανει?και οταν ειναι αρρωστος και ποναει?

  “Ο επανελληνισμός θα ξεκινήσει από κάτω προς τα επάνω”

  απο το στομα σου και…..
  αλλα για κατσε μια στιγμη…καμια φορα…ΑΛΛΙΩΣ εννοει καποιος ΚΑΤΙ και ΑΛΛΙΩΣ ο διπλανος του, ο ΚΟΛΛΗΤΟΣ του. Γι’αυτο βλεπεις και “κολλητοι” 20 χρονια και μολις φτασουν τα δυσκολα, ο ενας κοροιδευει τον αλλο. Γιατι ΑΛΛΙΩΣ εννουσαν το “κολλητηλικι”.

  Υπαρχει ο επανελληνισμος π.χ των Χαγιτων, που νομιζουν (ως οι πλεον αμορφωτοι του Εθνους αυτη τη στιγμη) οτι ο μαιανδρος ειναι συμβολο ελληνικο και οτι εχει σχεση κατι με χαιρετισμους, γροθιες, σφιξιματα και αλλες κουταμαρες…προσπαθουν να “επανελληνισουν” με το “δωρικο” χαιρετισμο της φαντασιας τους και δυστυχως, προσπαθουν να “επανελληνισουν” και τα παιδια σας…

  τελικα, τι εννοει ο καθενας “επανελληνισμο”?ποιες οι ΓΝΩΣΕΙΣ του περι αρχαιας ελλαδας?τι του ειπαν?τι σκοπους ειχαν αυτοι που του ειπαν?ποιες οι γνωσεις τους?τι δεν γνωριζαν?
  εμαθε απο πρωτο χερι? Μπορει να μαθουμε κατι με επιβεβαιωση απο αλλους πολιτισμους? Απο ποιους? Γιατι?γιατι οχι?

  Καλο ειναι να παμε βημα βημα, γιατι οι ελληνες…πολλα βηματα μαζι…δεν τα σηκωνουν…η περιοδος ειναι μεταβατικη…πιστευω οτι τα καλυτερα θα ερθουν και το 2015 θα ειναι χρονια πολυ καλυτερη απο τις προηγουμενες..ελπιζω οτι τα λαθη, αρκετοι τα εχουν καταλαβει…και ολοι μαζι θα βελτιωθουμε!!!!

  ΥΓ:μην ανυσηχειτε για το μπολι η βολι. δεν λεω οτι δεν ειναι σωστο
  να προσεχουμε τη λεπτομερεια. απο ενα φυσημα του ανεμου, πολλες φορες, γκρεμιζονται ολοκληρες πολιτειες. Καλο ομως ειναι, να στοχευουμε
  γερα στις προτεραιοτητες.

  • Γράφω κάτι ἐγώ γιά ὀρθοδοξία;
   Τὸ κείμενον εἶναι πολὺ σαφὲς καὶ τὰ σχόλια ἀναφέρονται σὲ ἀπόψεις φίλου. Ὄχι σὲ ἀναλύσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου. Ὁ Στράβων ἔχει τὶς θέσεις του καὶ ἐπὶ αὐτῶν «ψιλο» συζητήσαμε. Αὐτὸ καὶ μόνον.

 3. οχι εσυ παιδι μου:::))) απλα στην απαντηση μου, εχω σχολια και των 2::))
  αυτο διοτι δεν απανταω σε ΚΑΠΟΙΟΝ, αλλα μιλαω πανω στις θεσεις.

  Ο καθε ανθρωπος ειναι αυτο που ειναι και να τον αλλαξουμε δεν μπορουμε
  (και να μπορουσαμε δεν πρεπει, αφου η τιμωρια ειναι φρικτη). Το μονο
  που μπορουμε να κανουμε ειναι να συζηταμε πανω σε θεσεις και ο καθενας βασει του εσωτερικων του αρετων να εκφραζεται.

  Εξ’αλλου , την ορθοδοξια (και την καθε ορθοδοξια) δεν πρεπει να το κοιταμε σαν κατι “κακο”, αλλα
  σαν μια πραγματικοτητα αυτου (και αλλων) τοπων, οπου οι ανθρωποι
  μπλεκονται σε μια κατασταση, χωρις να εχουν ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ,
  απλως και μονο , επειδη ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ. Αν παρεις ενα νεογεννητο και το πας στο Ιραν, στην Κινα, στην ινδια, στην παλαιστινη θα γινει ενας καλος μωαμεθανος, Ταοιστης, Ινδουιστης, βομβιστης αυτοκτονιας για εκδικηση κτλ κτλ. Αρα, το καθετι, που προσλαμβανουμε, εχει να κανει
  ΜΟΝΟ με τον τοπο και τον περιγυρω που γεννηθηκαμε και ΠΟΤΕ με την πραγματικοτητα.

  Αυτο και μονο, με ολα τα δεινα, ισως να αξιζει ενα αρθρο απο μονο του.
  Δεν μιλαω για θρησκεια, μιλαω γενικως.
  Ισως μαλιστα και να συνδεεται ομορφα με εκεινο το αρθρο για τους “φιλους-προδοτες” που ειχες γραψει.

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν χάσαμε κάτι… | Arxisame.gr

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπὲρ τοῦ Ὅλου | Arxisame.gr

Leave a Reply