Ἡ περιέργεια νίκησε τὸν φόβο

Ἡ περιέργεια νίκησε τὸν φόβο, στὰ πρόσωπα αὐτῶν τῶν παιδιῶν στὴν Ἀγγλία, ποὺ βρῆκαν καταφύγιο σὲ ἕνα χαντάκι, κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς γερμανικῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομής, τὸ 1940.Ἡ περιέργεια νίκησε τὸν φόβο

Χλόη

Curiosity overrode fear in the faces of these English children who took shelter in a ditch during a German air raid in 1940

loc.gov

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply