Αἰσιοδοξία;

Αἰσιοδοξία;Γιατί;
Ἡ αἰσιοδοξία δηλώνει κάτι ποὺ νομίζω, δοκῶ. Δῆλα δὴ ἴσως νὰ γίνῃ, ἴσως ὅμως καὶ νὰ μὴ γίνῃ.
Ἡ αἰσιοδοξία βασίζεται στὴν δόξα, στὴν φήμη. Καὶ ἡ αἰσιοδοξία μπορεῖ πολὺ εὔκολα νὰ καταντήσῃ …βλακεία.
Τὶς περισσότερες περιπτώσεις καὶ …παγίδα.

Φῆμες καὶ δόξες…

Ἡ πραγματική μας θέσις καὶ στάσις πρέπει νὰ εἶναι τελείως διαφορετική.
Ἄλλο τὸ «σχεδιάζω μὲ προσοχή», δίδοντας σημασία κι ἀξία στὶς λεπτομέρειες καὶ κατ’ ἐπέκτασιν εἶμαι καὶ προετοιμασμένος γιὰ νὰ ἐπιτύχῳ, κι ἄλλο τὸ …ἐλπίζω.
Αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα γύρω μας εἶναι ὁ …δημιουργικὸς ὀραματισμός, σὲ συνδυασμὸ μὲ πολλὴ προσωπικὴ ἐργασία. Ὅταν ΔΕΝ θὰ ἔχουμε ἀφήσει κάτι στὸν παράγοντα τύχη εἶναι δεδομένον πὼς ΔΕΝ θὰ ὑπάρξουν πολλὲς πιθανότητες νὰ …στραβώσουν τὰ ὅσα σχεδιάσαμε.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ὅμως δὲν ἔχουμε αἰσιοδοξία, οὔτε …θετικὴ σκέψιν, ἀλλὰ βεβαιότητα πὼς θὰ ἐπιτύχουμε τὸν ὁποιονδήποτε στόχο μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply