«Δαγκωτό» στὸν Χειμωνᾶ!!!

Ἡ φράσις τοῦ ὑποψηφίου τοῦ πασὸκ Θανάση Χειμωνᾶ,, σὲ μίαν σχολιάστρια τοῦ facebook:: «τὸ λέω στὴν δική σου μάννα, ὅταν τὴν γαμάω ἀπὸ τὸν κῶλο κι ἀκούει Πάριο», ἦταν μία φράσις ποὺ ἐστοιχείωσε τὸν καλλιτέχνη-συγγραφέα τοῦ μπαμπᾶ καὶ τοῦ πασόκ….

Ἢ ἡ ἄλλη φράσις του, ποὺ εἶπε στὴν Γκολεμᾶ: «ἄντὲ γαμήσου… σὲ διαγράφω κῆτος», δὲν ἦταν σωστή. Ἄκου κῆτος…
Θά ἤθελε αὐτός νά τόν πῆ κάποιος πούστη;
Καί τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς τό ποιός πηδᾶ τόν κύριο Χειμωνᾶ… τόν ὑποψήφιο;…
Στόν κῶλο μας μπαι;νει γιά νά κάτσουμε τώρα νά τό σχολιάσουμε;;;;
Αὐτὰ εἶναι ῥατσισμός…
Σιγὰ τώρα μὴ χαλάσῃ τὸ προφὶλ τῆς βουλῆς μὲ ἕναν πούστη περισσότερο…
Γι΄ αὐτὸ κι ἐμεῖς…
Ψηφίζουμε Χειμωνᾶ… Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ καὶ μία γυναικεία φωνὴ μέσα στὴν βουλή!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “«Δαγκωτό» στὸν Χειμωνᾶ!!!

Leave a Reply