Ἡ δική μας …πινελιά!

Τὸ δικό μας χρῶμα.
Ἡ δική μας σφραγίδα…
Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς εἴμαστε σήμερα, καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα ὅλης τῆς προηγουμένης ζωῆς καὶ γνώσεώς μας, εἶναι κι αὐτὸ ποὺ ἀφήνει τὴν ὑπογραφή μας στὸν πλανήτη, κάνοντάς τον πιὸ ὄμορφο ἤ πιὸ πτωχό.
Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀφήσουμε συνολικῶς πίσω μας, φεύγοντας ἀπὸ αὐτὸν τὸν πλανήτη, εἶναι καιρὸς νὰ ἀρχίζουμε νὰ τὸ καθορίζουμε καὶ νὰ τὸ ἀποφασίσουμε ἐμεῖς κι ὄχι οἱ ὅποιες …τυχαιότητες.
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ξέρουμε καὶ τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τὸ γιατὶ εἴμαστε, αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, μὰ κυρίως τὸ ποῦμε ὀφείλουμε νὰ πορευθοῦμε.

Καλὸ εἶναι νὰ ἀρχίσουμε, σιγὰ σιγά, νὰ πράττουμε αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὸ κοινὸ καλὸ καὶ νὰ ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τὶς συνήθειές μας τὸ ἐγωκέντρικὸ καὶ μονομερῶς ἀτομικὸ καλό.
Αὐτοὶ οἱ καιροὶ πέρασαν καὶ μᾶς τελείωσαν…
Καιρὸς νὰ τὸ δοῦμε, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά.
Ἄλλως τὲ ὅσοι βλέπουν, ἀναγνωρίζουν τὰ σημάδια τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς…

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *