Ἡ Εὐρώπη μπορεῖ νὰ σωθῇ ἀπὸ Ἡρακλειδεῖς…

Θυμήθηκαν τὸν ἀρχαιοελληνικὸ μῦθο τῆς Εὐρώπης καὶ σύγχρονοι «ταῦροι» ὀρέγονται μιὰ νέα ἁρπαγή της…
Ξεχνοῦν ὅτι ὁ Ἡρακλῆς, τιθάσευσε τὸν ἄγριο ταῦρο ποὺ τρομοκρατοῦσε τὴν Κρήτη…

Ἡ Εὐρώπη μπορεῖ νὰ σωθῇ ἀπὸ ἕνα Ἔθνος Ἡρακλειδῶν!!!

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply