Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία.

«…Καὶ ὅλην αὐτή τὴν ὡραῖα συμφωνία τῆς γαλήνης καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ ἀνοιξιάτικου ξυπνήματος, σπαράσσουν ἄγρια οἱ ἀπαίσιες βαρειὲς βροντὲς τῶν τηλεβόλων, τῶν ἔργων τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ὁλέθρου… Χαρᾶ στὰ παλληκάρια, ποὺ δίνουν τόση ὁμορφιά στὴν φωτιὰ καὶ στὸν θάνατο, μὲ τὴν ὑπέροχη περιφρόνηση τοῦ κινδύνου καὶ μὲ τὴν ἀγάπη τῆς ὡραῖας πάλης γιὰ τὴν ἐλευθερία. Τραγουδοῦν τὰ ἡρωικά παιδιὰ, ἐνῷ οἱ ὀβίδες πέφτουν ἐπάνω στὰ βουνὰ, ἐκεῖ ποὺ θ’ ἀνεβοῦν…»

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

21 Φεβρουαρίου 1913

Τὸ ξημέρωμα τῆς ἡμέρας ποὺ θὰ ἄρχιζε ἡ καθοριστικὴ μάχη στὸ Μπιζάνι, τὴν «θωρακισμένη πόρτα» ποὺ θὰ ἄνοιγαν οἱ εὕζωνοι γιὰ νὰ μποῦν στὰ Ἰωάννινα, ἡ ἀνταποκρίτρια τῆς Ἀλεξανδρινῆς «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ», Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία γράφει :

«Παρ’ ὅλο τὸ δριμὺ ψῦχος, βγαίνομε ἀπό τὴν σκηνὴ. Τὶ γαλήνη στὴν φύση καὶ τὶ ἄγρια τὴν ταράζουν οἱ βροντὲς τῶν τηλεβόλων στὸν καθαρὸν οὐρανόν μὲ τὸ βαθὺ σαπφειρένιο χρῶμα! Ξεχωρίζει, σὰν ἀπό σμᾶλτο, ἡ χιονισμένη ἄσπρη κορυφὴ τῆς Ὀλύτσικας μὲ τὰ σκοτεινᾶ πλευρά της, σὰν ἀμέθυστο. Κάτω βαθειὰ, στὴν δεντροσκεπασμένη καὶ χαλικόστρωτη κοίτη του, ὁ Λοῦρος ὅλο καὶ ψιθυρίζει κι αὐτός μὲ τοὺς ἀφρούς του… Καὶ ὅλην αὐτή τὴν ὡραῖα συμφωνία τῆς γαλήνης καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ ἀνοιξιάτικου ξυπνήματος, σπαράσσουν ἄγρια οἱ ἀπαίσιες βαρειὲς βροντὲς τῶν τηλεβόλων, τῶν ἔργων τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ὁλέθρου… Χαρᾶ στὰ παλληκάρια, ποὺ δίνουν τόση ὁμορφιά στὴν φωτιὰ καὶ στὸν θάνατο, μὲ τὴν ὑπέροχη περιφρόνηση τοῦ κινδύνου καὶ μὲ τὴν ἀγάπη τῆς ὡραῖας πάλης γιὰ τὴν ἐλευθερία. Τραγουδοῦν τὰ ἡρωικά παιδιὰ, ἐνῷ οἱ ὀβίδες πέφτουν ἐπάνω στὰ βουνὰ, ἐκεῖ ποὺ θ’ ἀνεβοῦν…»

Ἑλληνικὸν ἡμερολόγιον,

Διαβᾶστε γιὰ τὴν ζωγράφο τοῦ πολέμου, στό:

Ἡ ζωγράφος τοῦ πολέμου…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *