Ἔχουμε πόλεμο ΤΟΞΙΚΟ!

Στὴν Ἑλλάδα, σὲ ἀντίθεση μὲ ἀρκετὲς χῶρές ποὺ βίωσαν τὴν Ἀναγεννήση, ὑπάρχει μιὰ πολὺ ἰδιάζουσα ἰδιομορφία.
Διοικεῖται, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ καὶ συνεπῶς ὁρίζεται καὶ διαμορφώνεται καὶ ἡ κοινωνία της, ἀπὸ μιὰ χούφτα λαπάδων, διαρκῶς καὶ πιὸ ἠλιθίων ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, ψευτοαριστοκρατῶν, ποὺ στηρίζουν τὸ κῦρος τους σὲ ἕνα σκοῦρο μπλὲ κουστούμι, ἕνα ἀγορασμένο πτυχίο, καὶ σὲ μπόλικη ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὰ κοινά, καθὼς ξέρουν καλὰ πὼς ἂν τοὺς στριμώξῃς στὴν γωνία δὲν θὰ ξέρουν ὄχι ἁπλῶς νὰ σοῦ ἀπαντήσουν σὲ τίποτα, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν Ἀλφάβητο νὰ σοῦ ἀπαγγείλουν, ἢ τὴν προπαίδεια.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ «νόμιμοι» κληρονόμοι μιᾶς διεφθαρμένης οἰκογενειοκρατίας, μιᾶς νοσηρῆς κάστας, ποὺ ὄσο πιὸ πίσω πᾶς πρὸς τὴν τουρκοκρατία, τόσο μεγαλύτερους γλείφτες τοῦ σουλτάνου, τοῦ πασᾶ, τῶν ἄγγλων, τῶν γάλλων καὶ τῶν γερμανῶν συναντᾶς… μὲ ἐξαίρεση βέβαια τὴν τελευταία γενεὰ γερμανοτσολιάδων, οἱ ὁποῖοι πηγαίνουν νὰ κατακτήσουν ὁλοταχῶς τὴν πρώτη θέση στὴν λίστα τῆς Προδοσίας.

Εἶναι τόσο ἠλίθιοι τελικὰ καὶ προβάλλουν τόσο γελοία ἐπιχειρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὰ ἀξιώματα καὶ τοὺς τίτλους τους -ὡς τοποτηρητὲς ἀνέκαθεν στὴν πατρίδα μας- προσπαθοῦν νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστέψουμε ὅτι ἡ χώρα ποὺ πορεύτηκε γιὰ περισσότερο ἀπὸ 3000 χρόνια μέσα στὸν χρόνο, μὲ κακουχίες, μὲ ἀγῶνες ἀλλὰ καὶ μὲ δόξες, ὅτι σήμερα πρέπει νὰ ἐπιβιώνῃ παραπαίοντας καὶ νὰ ἀργοπεθαίνῃ ὡς ἀποικία χρέους τῶν γερμανῶν καὶ τῶν ἑβραίων τραπεζιτῶν.

Ἔχουμε πόλεμο θαῤῤῶ, ὄχι βέβαια ὅμως ταξικὸ καὶ κουραφέξαλα, καθὼς τὴν ἔχω χεσμένη τὴν ἀμόρφωτη καὶ χωρὶς κουλτούρα καὶ καμμία παράδοση τάξη τους, ἀλλὰ ΤΟΞΙΚΟ, διότι ἀποτελοῦν μίασμα γιὰ ἐτούτα τὰ χώματα.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply