Ἄς τελειώνουμε μὲ τὴν λογιστικὴ τῆς λογικῆς τοῦ «1+1=36»!

Ἄς τελειώνουμε μὲ τὴν λογιστικὴ τῆς λογικῆς τοῦ «1+1=36»!Ἡ τρόικα (ἡ ὅπως ἀλλιῶς βαφτίστηκε) δὲν μπορεῖ νὰ ζητᾷ κοστολόγηση σὲ τιμὲς καὶ ἀξίες.

«Κοστολόγηση» 1+1 = 2 ἰσχύει στὶς μαθηματικὲς ἐπιστῆμες, ἐφόσον ἰσχύουν σταθερὲς καὶ μεταβλητές.
Στὰ οἰκονομικὰ καὶ εἰδικὰ στῆν μακροοικονομία (sic) τὴν ὁποία θεωρεῖ ὡς ἐπιστήμη ἡ ἐλιτ τῶν Βρυξελλῶν δὲν ὑπάρχει καμμία σταθερὰ καὶ ἰσχύει τὸ ἑξῆς:
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει σχέδια ὁ Θεὸς γελάει.
Ἡ ἀλλιῶς 1+1 = 38 ἤ 1+1 = – 86.

Ἤ, για νὰ τελειώνουμε μὲ τοὺς «σοφούς» τῶν Βρυξελλῶν, ἂς μᾶς ποῦν γιατὶ οἱ δικοί τους ὑπολογισμοὶ γιὰ τὴν ὑπερφορολόγηση στὸ πετρέλαιο κατέστρεψαν χιλιάδες ἀνθρώπους καὶ ἐπαγγέλματα.

(Τὴν περίπτωση τῆς ἐκδικήσεως καὶ τιμωρίας τὴν ἀπορρίπτω διότι οἱ Γερμανοὶ εἶναι φίλοι μας)

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply