Τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας τὸ …ἔκλεισαν!

Κάποιοι πίστευαν, καὶ πιστεύουν, πὼς τὸ «ξανθὸ γένος» εἶναι διαφορετικό…
Πὼς θὰ κατεβῆ ὁ Ποῦτιν νὰ μᾶς …σώσῃ, διότι μόνοι μας οὔτε νύχια ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, οὔτε χέρια γιὰ νὰ παλέψουμε, μὰ οὔτε καὶ μυαλὰ γιὰ νὰ σωθοῦμε…
Κι ἔτσι ὅπως τὸ ξεκίνησαν, ἔτσι πηγαίνουν νὰ τὸ καταλήξουν…
Νέες ἐλπίδες, ἰδίως τώρα ποὺ οἱ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ μᾶς …τελειώνουν.

Ἀλήθεια, πόσοι καταλάβαμε πώς λίγες ὧρες πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν συνομιλιῶν, μὲ τὸν Γιάννη (μὲ τὸ ἕναν νί), κάποιοι ἔκλεισαν ΔΙΑ παντός τό θέμα τῆς Οὐκρανίας; Καί πόσοι συνειδητοποίησαν πώς αὐτήν τήν συμφωνία τήν ἀπεδέχθη καί ὁ …σωτήρ Ποῦτιν, πού …διώκεται ἤ καταδιώκεται ἤ τέλος πάντων στιγματίζεται ἀπό τήν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων;
Καί πόση σχέσιν ἔχει αὐτό μέ τήν πρό ἑβδομήντα ἐτῶν συμφωνία τοῦ Χίτλερ μέ τόν πατερούλη;

Ἔγραφε ὁ φίλος Χάρης στὶς 12 Φεβρουαρίου:

Συμφωνία Ποῦτιν- Μέρκελ-Ὀλὰντ γιὰ τὴν Οὐκρανία…
Καὶ τώρα ἤσυχο πιὰ τὸ Γερμανογαλλικὸ ἅρμα ὁδεύει πρὸς τὸ ἔκτακτο eurogroup…
Ποῦ ἀφορᾶ στὴν Ἑλλάδα…
Γιὰ μιὰ νέα συμφωνία…
Καὶ ὅλα μέλι – γάλα…
Τί δέν καταλαβαίνεις Ἕλληνα;…Τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας τὸ ...ἔκλεισαν!1

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἔχουμε λοιπὸν ἤδη μίαν ἀπόφασιν, ποὺ ἐπικυρώνει τὴν συμφωνία γιὰ μίαν γενοκτονία τῶν Οὐκρανῶν, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθῆ μόνον ὅταν θὰ διαχωρισθῆ πλήρως ἡ Οὐκρανία.
Δῆλα δὴ ἔχουμε ἕναν ἡγέτη-μαριονέτα ἀπὸ ἐδῶ, τὴν Μέρκελ, μὲ ἕναν ἡγέτη-μαριονέτα ἀπὸ ἐκεῖ, τὸν Ποῦτιν, ποὺ παίζουν θαυμάσια τοὺς ῥόλους ποὺ τοὺς ἀνέθεσαν, εἰς βάρος, αὐτὴν τὴν φορά, τῶν Οὐκρανῶν. Αὔριο θὰ εἶναι οἱ Λιθουανοί, μεθαὔριο οἱ Τοῦρκοι, παρὰ μεθαὔριο ἐμεῖς… Σημασία δὲν ἔχουν τὰ ὀνόματα τῶν λαῶν, οὔτε τὰ ὀνόματα τῶν φερομένων σὰν ἡγετῶν, ἀλλὰ τὸ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ σχέδιον διαμελισμοῦ τῶν ἐθνικῶν κορμῶν.

Τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας τὸ ...ἔκλεισαν!2Λέτε νά ὑπάρχῃ κάτι ἤ κάποιος πού νά μπορῇ νά ἀνακόψῃ αὐτήν τήν πορεία, πού μᾶς ἔχουν προδιαγράψει;

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία, ἀπὸ ἐδῶ, ἀπεικονίζει τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας Ῥίμπεντροπ Μολότωφ, στὶς 23 Αὐγούστου 1939. Σᾶς θυμίζει μήπως κάτι; Ἀλήθεια, πῶς κατέληξε τότε νά χωριστῇ ἡ Εὐρώπη; Ἀπό ποιούς εἴπαμε;

(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας τὸ …ἔκλεισαν!

Leave a Reply