Ὑπερκινητικότης καὶ διάσπασις προσοχῆς ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χρήσεως φθορίου.

Ὑπερκινητικότης καὶ διάσπασις προσοχῆς ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χρήσεως φθορίου.Υπερκινητικότητα, Διάσπαση Προσοχής και Φθόριο συνδέονται άμεσα σύμφωνα με μεγάλη σχετική έρευνα. 

Η διάγνωση υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής σε διάφορες Πολιτείες της Αμερικής από το 2003 έως το 2011 αυξάνεται από 67000 έως 131000 περιστατικά για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του φθορίου στο πόσιμο νερό.
Οι γονείς ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά διεγνωσμένης υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής στις Πολιτείες που το νερό της βρύσης φθοριώνεται.

Σίγμα

«…State prevalence of artificial water fluoridation in 1992 significantly positively predicted state prevalence of ADHD in 2003, 2007 and 2011, even after controlling for socioeconomic status.
A multivariate regression analysis showed that after socioeconomic status was controlled each 1% increase in artificial fluoridation prevalence in 1992 was associated with approximately 67,000 to 131,000 additional ADHD diagnoses from 2003 to 2011. Overall state water fluoridation prevalence (not distinguishing between fluoridation types) was also significantly positively correlated with state prevalence of ADHD for all but one year examined.
Conclusions: Parents reported higher rates of medically-diagnosed ADHD in their children in states in which a greater proportion of people receive fluoridated water from public water supplies….»

 ehjournal

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply