Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;

Ὅ,τι εἶναι, εἶναι.
Ἁπλῶς γιὰ νὰ μπορῇς νὰ τὴν πάρῃς, ἐὰν τὸ παίζῃς κυβέρνησις, πρέπει καὶ νὰ θέλῃς…
…ἤ, ὀρθότερα, νὰ σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ἐντολοδότες σου.

Ἔχουμε λοιπὸν δύο δηλώσεις, σὲ μέσον δικτυώσεως, τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ καὶ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ καταγράφουν αὐτὸ ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ συμβῇ. Ὄχι αὐτὸ ποὺ θέλει, αὐτὸ ποὺ πρέπει…
Δῆλα δὴ καροτάκια, ἐλπίδες, «θά, θά, θά… θέλαμε, ἐὰν θέλαμε…» ἀλλὰ ἀπὸ πράξεις τελικῶς ἀναπαραγωγὴ τῶν πρώην ἀντιμνημονιακῶν ποὺ μετηλλάχθησαν σὲ μνημονιακούς:Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;2Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;1

Ἐδῶ σὲ θέλω λοιπὸν …«κάβουρά…
Τολμᾶς νά πῇς «ὄχι» στούς ΠΛΑΣΤΟΥΣ  ἐντολοδότες σου καί νά ἐργαστῇς ὑπέρ τῶν πραγματικῶν ἐντολοδοτῶν σου, πού εἶναι ὁ λαός;
Δὲν τολμᾶς…
Ἐὰν κι ὅταν τολμήσῃς, τότε θὰ μᾶς βρῆς δίπλα σου.
Ὅσο προσκυνᾶς καὶ συμπαρασύρεις ἑκατομμύρια Ἕλληνες στὴν δουλοποίησιν, τόσο θὰ φτύνουμε ἀπὸ ἀπέναντι!

Κατανοητόν;

Φιλονόη

ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply