Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;

Ὅ,τι εἶναι, εἶναι.
Ἁπλῶς γιὰ νὰ μπορῇς νὰ τὴν πάρῃς, ἐὰν τὸ παίζῃς κυβέρνησις, πρέπει καὶ νὰ θέλῃς…
…ἤ, ὀρθότερα, νὰ σοῦ τὸ ἐπιτρέπουν οἱ ἐντολοδότες σου.

Ἔχουμε λοιπὸν δύο δηλώσεις, σὲ μέσον δικτυώσεως, τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ καὶ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ καταγράφουν αὐτὸ ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ συμβῇ. Ὄχι αὐτὸ ποὺ θέλει, αὐτὸ ποὺ πρέπει…
Δῆλα δὴ καροτάκια, ἐλπίδες, «θά, θά, θά… θέλαμε, ἐὰν θέλαμε…» ἀλλὰ ἀπὸ πράξεις τελικῶς ἀναπαραγωγὴ τῶν πρώην ἀντιμνημονιακῶν ποὺ μετηλλάχθησαν σὲ μνημονιακούς:Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;2

Μία ἀπόφασις εἶναι ἡ κατάργησις ΟΛΩΝ τῶν μέτρων;1Ἐδῶ σὲ θέλω λοιπὸν …«κάβουρα…
Τολμᾶς νά πῇς «ὄχι» στούς ΠΛΑΣΤΟΥΣ  ἐντολοδότες σου καί νά ἐργαστῇς ὑπέρ τῶν πραγματικῶν ἐντολοδοτῶν σου, πού εἶναι ὁ λαός;
Δὲν τολμᾶς…
Ἐὰν κι ὅταν τολμήσῃς, τότε θὰ μᾶς βρῆς δίπλα σου.
Ὅσο προσκυνᾶς καὶ συμπαρασύρεις ἑκατομμύρια Ἕλληνες στὴν δουλοποίησιν, τόσο θὰ φτύνουμε ἀπὸ ἀπέναντι!

Κατανοητόν;

Φιλονόη

ἀπεικονίσεις ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *