Ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες, καλὰ ἔκαναν καὶ ἦλθαν οἱ Ἀλβανοί!

Γνωστὸς τραγουδιστὴς σὲ ἀλβανικὸ κανάλι;
«Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουν ἔλθει οἱ Ἀλβανοὶ στὴν Ἑλλάδα, γιατὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες…»

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΜΑΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply