Ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες, καλὰ ἔκαναν καὶ ἦλθαν οἱ Ἀλβανοί!

Ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες, καλὰ ἔκαναν καὶ ἦλθαν οἱ Ἀλβανοί!

Γνωστὸς τραγουδιστὴς σὲ ἀβανικὸ κανάλι;
«Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουν ἔλθει οἱ Ἀλβανοὶ στὴν Ἑλλάδα, γιατὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες…»

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΜΑΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

φωτογραφία

(Visited 549 times, 1 visits today)
Leave a Reply