Οἱ Μοῖρες μου…

Οἱ Μοῖρες μου...Ἡ προσπάθειά μου νὰ ἀσκήσω ἐπιῤῥοὴ εἰς τὸν νόμον τῆς Εἰμαρμένης μου.!

Ἡ Λάχεσις σχετίζεται μὲ τὴν Γῆ καὶ τὸ παρελθὸν.
Ἡ Κλωθῶ σχετίζεται μὲ τὸ παρὸν καὶ τὴν Σελήνην.

Ἡ Ἄτροπος σχετίζεται μὲ τὸ Μέλλον καὶ τὸν Ἥλιον.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply