Καλή καί κακή κριτική;

Καλή καί καλή κριτική;Τί εἶναι ἡ κριτική;;
Κρίνω, σημαίνει ἀποφασίζω. Δῆλα δὴ κατέχω κάτι καλῶς, ζυγίζω, ἐκτιμῶ, μετρῶ κι ἀποφασίζω.
Δῆλα δή, κάνοντάς κριτικὴ σὲ κάτι ἤ σὲ κάποιον θεωροῦμε δεδομένον πὼς ἐμεῖς κατέχουμε καλῶς, πολὺ καλῶς… Καὶ σαφῶς πολὺ καλλίτερα ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας.

Ἡ κριτικὴ εἶναι πάντα χρήσιμη καὶ ἀπαραίτητη ὅταν γίνεται μὲ ἕναν καὶ μόνον γνώμονα: τὸν σεβασμό.
Δῆλα δή… Γνωρίζω αὐτὸ ποὺ εἶμαι… Γνωρίζω αὐτὸ ποὺ εἶναι αὐτὸς ποὺ στέκεται ἀπέναντί μου… Κι ἐφ΄ ὅσον γνωρίζω καλῶς, τότε, ἔχοντας τὴν προϋπόθεσιν τῆς αὐτογνωσίας, κρίνω ἀλλὰ μὲ ΣΕΒΑΣΜΟ. Κρίνω δῆλα δὴ τὴν πράξιν, ὄχι τὸ ἄτομον καὶ πάντα μὲ γνώμονα τὸ ἐὰν σέβομαι αὐτὸν ποὺ ἔχω ἀπέναντί μου.
Ἐὰν κάνῳ κριτικὴ δίχως νὰ τρέφῳ σεβασμὸ τότε ἡ κριτική μου γίνεται ὅπλο ποὺ …σκοτώνει τὴν αὐτοπεποίθησιν τοῦ ἄλλου καὶ δὲν διορθώνει κάτι, διότι ὁ ἀπέναντι θέτει ἑαυτὸν ἐν ἀμύνῃ.
Ἐὰν ὅμως ὁ σεβασμός μου εἶναι πάντα εὐδιάκριτος, τότε εἶναι βέβαιον πὼς θὰ βοηθηθοῦμε ὅλοι μας. Κι ἐγὼ ποὺ κατέχω (ἄρα μπορῶ καὶ νὰ κρίνῳ) ἀλλὰ κι ὁ ἀπέναντι ποὺ δὲν κατέχει…
Οὐσιαστικῶς ΔΕΝ κάνω κριτική, ὅταν σέβομαι.
Ἁπλῶς, πολὺ φυσικά, διδάσκω καὶ …διδάσκομαι.
Ἐκεῖ εἶναι ἡ οὐσία.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὰ παιδιά μας περιμένουν νὰ μάθουν ἀπὸ ἐμᾶς. Ὄχι νὰ μᾶς …μιμηθοῦν!

φωτογραφία

(Visited 493 times, 1 visits today)
One thought on “Καλή καί κακή κριτική;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλή καί κακή κριτική; - newsOK

Leave a Reply