Τὴν δράσιν τὴν φέρνουν οἱ ἐπιθυμίες…

Μπορεῖ οἱ ἐπιθυμίες νὰ μὴν ἔχουν τελειωμό, ἐν τούτοις ὅταν κάποιος πραγματοποιῇ τὶς ἀπλὲς καθημερινὲς ἐπιθυμίες του ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ ἐπιθυμήσῃ μιὰ ἀνώτερη ζωή. Τὴν δράσιν τὴν φέρνουν οἱ ἐπιθυμίες...

Χωρὶς ἐπιθυμίες δὲν θὰ ὑπῆρχε δράσις καὶ χωρὶς δράση δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάπτυξις, γνώσις καὶ ἐξέλιξις καὶ ἔτσι θὰ ἤμασταν καταδικασμένοι σὲ μιὰ αἰώνια στειρότητα…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 149 times, 1 visits today)
One thought on “Τὴν δράσιν τὴν φέρνουν οἱ ἐπιθυμίες…

Leave a Reply