Τιμὴ στοὺς ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ.

1η Ἀπριλίου σήμερα, ὅπως τὸ 1955.
Τιμοῦμε τὴν μνήμη ὅλων αὐτῶν ποὺ πολέμησαν ἤ καὶ βασανίσθηκαν, ἤ ἀκόμη δολοφονήθηκαν, κατὰ τὴν ἐπὶ τέσσερα χρόνια προσπάθειά τους νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν κατακτητὴ Ἄγγλο.Τιμὴ στοὺς ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ.2

Μία προσπάθεια γιὰ ἀπελευθέρωση καὶ στὴν συνέχεια Ἕνωση μὲ τὸν Ἐθνικὸ κορμό! Τιμὴ στοὺς ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ.1

Λαμπρινὸς Δημοσθένης

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply