Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ πρότυπα ἄλλων…

Κάθεσαι μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ σπίτι σου νὰ χαλαρώσῃς καὶ ἀνάβεις τὴν τηλεόραση.
Τὶ Βαραββᾶς νὰ παίζῃ, τὶ Ἰοῦδες ποὺ φιλοῦσαν ὑπέροχα, τὶ ληστοσυμμορίτες ὅλων τῶν Φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἀφοῦ χόρτασαν ληστεῖες καὶ φόνους τὸ γύρισαν στὸ «ἱεραποστολικὸ ἔργο» καὶ ἔγιναν Μαθητές, μέχρι τὸν Μωυσὴ νὰ παίρνῃ τὶς 10 ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Θεὸ (του), εἴδα (τώρα τὶ σχέση ἔχει ἡ Προπαγάνδα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τὸν «περιούσιο λαό» τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μόνον οἱ καναλάρχες καὶ οἱ ἐντολὲς ποὺ παίρνουν ξέρουν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν).

Τί στήν εὐχή…;; 
Στὴν χώρα ποὺ τιμᾶ ὅλος ὁ πλανήτης, γιατὶ ἔδωσε μία Δήμητρα (νὰ θρηνῇ τὴν Κόρη της), ἔναν Διόνυσο (νὰ κατακερματίζεται ἀπὸ τοὺς Τιτᾶνες καὶ νὰ Ἀνασταίνεται), ἔναν Ἄδωνι νὰ θρηνε[τιαι ἀπὸ τὴν Ἀφροδίτη… ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΜΥΗΤΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ποὺ ἀνέθρεψαν τὴν Ἀνθρωπότητα μιλῶντας Της ΕΛΛΗΝΙΚΑ στὰ Δρώμενα Της ἀπὸ τὰ πρῶτα Της βήματα σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, καὶ ἀλλοῦ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ἀνθρώπινες Συνειδήσεις καὶ ὄχι σκλαβώνοντάς τες, τί δουλειά ἔχουν ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια Παραμύθια, καὶ ὄχι Μῦθοι, μὲ ξυπόλητους Ἰουδαίους πού ἀντιστέκονται στούς Ῥωμαίους, ὄχι γιατὶ θέλουν νὰ προσφέρουν στὴν Ἀνθρωπότητα, μὰ για να ἀπελευθερωθοῦν οἱ ἴδιοι, νά γαλουχοῦν τίς νέες γενεές Ἑλλήνων;
Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ΑΥΤΟΣ ἀνέθρεψε πνευματικὰ καὶ μεγάλωσε ὀλάκερη τὴν Ἀνθρωπότητα…

Ἡ Ἑλληνικὴ Κοσμοθεωρία (καὶ ὄχι Θρησκεία) ἤθελε τὸν Ἄνθρωπο Υἱὸ καὶ Θυγατέρα τῶν Θεῶν.
Ἡ Ἰουδαϊκή, Μουσουλμανική, Χριστιανικὴ (ὅπως θέλετε πεῖτε την, τὸ ἴδιο εἶναι) Θρησκεία θέλει τὸν Ἄνθρωπο ΔΟΥΛΟ τοῦ Θεοῦ… τὸν Ἄνδρα. Τὴν Γυναῖκα τὴν ἔχει καταδικάσει νὰ εἶναι καὶ δούλα τοῦ δούλου ἄνδρα της.

Ἂν ΕΣΥ καταδικάζῃς τὸν ἑαυτό σου στὴν ἀμάθεια καὶ τὸν πείθεις πὼς εἶσαι ἁπλᾶ ἔνας δοῦλος, μὴν ἀναρωτιέσαι μετὰ γιατὶ ὁ καθενὰς μπορεῖ νὰ σοῦ «κατσικώνεται» στὸν σβέρκο.
Ἁπλᾶ ἀκολουθεῖς τὰ ἄλλα κατσίκια καὶ ἀρνιὰ τοῦ Κοπαδιοῦ.
Καὶ τὸ τέλος τοῦ Δρόμου ἐνὸς κοπαδιοῦ, εἶναι πάντα τὸ Σφαγεῖο…

Sorry παιδάκια ποὺ σᾶς τὸ «χαλάω», σὲ κάποιους, ἀλλὰ Μύησις χωρὶς Ἀλλγή, καὶ ἀκόμη περισσότερο, χωρὶς Συνείδηση τῆς Ἀλλαγῆς, δὲν νοεῖται…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος
Καὶ Νικόλα, ἡ προπαγάνδα τῶν «ἁγίων» ἡμερῶν τοῦ «Πάσχα».

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἐνασχολούμενοι μὲ τὰ πρότυπα ἄλλων…

Leave a Reply