Οἱ Γερμανοὶ εἶναι κορυφαῖοι στὴν …ἐξαγορά!

Πρὸ καιροῦ ἔγραφα ἕνα κείμενον, ἀναφορικῶς μὲ τὶς φορο-ἀποφυγὲς Εὐρωπαίων (ἢ μή!) καὶ δῆ ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀποδείξεις. Ὅλο τὸ κείμενον, ἐν ὀλίγοις, ἀναφέρετο στὴ μὴ κοπὴ ἀποδείξεων ἐκ τῶν Κινέζων, ἀλλὰ στὴν τόσο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου «φορολογικὴ συνείδησιν» τῶν Εὐρωπαίων… (…καὶ κυρίως στὸ ῥουφιανιλίκι!!!)

Ἔχεις δῇ Εὐρωπαῖο νά μή κόβῃ ἀπόδειξι;

Κι ἐπεὶ δὴ ἴσως κάποιοι νὰ πεταχθοῦν καὶ νὰ ποῦν πὼς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι φοροδιαφεύγουν, θὰ πρέπῃ νὰ διευκρινίσω πώς, οὔτως ἢ ἄλλως, στὴν πλειοψηφία των οἱ λαοί, ἄλλοτε διότι ἔτσι τοὺς ἔμαθαν, ἄλλοτε διότι φοβοῦνται κι ἄλλοτε διότι πράγματι «εἶναι ἔντιμοι», πληρώνουν καὶ φόρους καὶ εἰσφορές, ἐνᾦ γενικῶς, ἐὰν ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ νομοθετικό τους καθεστῶς, κόβουν ἀποδείξεις. Οἱ ἐξαιρέσεις τῶν κανόντων ἀφοροῦν κυρίως ἢ σὲ παραβατικοὺς ἢ σὲ …«μεγάλα ψάρια». (Καὶ δὲν καταπιάνομαι σήμερα μὲ τὸ ἐὰν εἰδικῶς ἐδῶ, στὴν χώρα μας, ἡ ὑπέρ-φορολόγησις εἶναι παγία τακτικὴ τῶν κρατούντων γιὰ λόγους ποὺ αὐτοὶ ξέρουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.

Πᾶμε ὅμως νὰ δοῦμε καὶ μίαν ἀκόμη παράμετρο: τὴν ἐξαγορά, στὴν ὁποία πρωτοστατοῦν παγκοσμίως οἱ «φιλάνθρωποι» μεγαλο-«ἐπενδυτὲς» τοῦ πλανήτου μας καὶ δὴ οἱ «σύμμαχοί» μας Εὐρωπαῖοι. Οἱ προμήθειες καὶ οἱ μίζες εἶναι τὸ κυριότερον ἐργαλεῖον τους γιὰ νὰ διαβρώσουν καὶ νὰ καθυποτάξουν ὁλόκληρες κρατικὲς οἰκονομίες. Ἀλλά, εἴπαμε, συζητᾶμε γιὰ «μεγάλα ψάρια» πού, ἐνίοτε, συνιστοῦν …«βιτρίνες» ἄλλου εἴδους «μεγαλο-καρχαριῶν»!

Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ τοὺς γερμανούς. Αὐτοὶ εἰδικῶς ἔχουν, κυριολεκτικῶς, «βάλει τὰ γυαλιὰ» σὲ «ἐπενδυτὲς» καὶ «ἐπενδυτές». Πρόκειται γιὰ τὴν μόνη χώρα τῆς ἡνωμένης Εὐρώπης (τους) ποὺ δὲν ἔχει ἐπικυρώσει τὴν σύμβασιν ποινικοῦ δικαίου τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης περὶ διαφθορᾶς (βλέπε καὶ χριστοφορᾶκο εἴπαμε…!!!), ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν σύμβασιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κατὰ τῆς διαφθορᾶς!!!!!!!! Γιατί; Ποῦ νά ξέρω ἐγώ; Αὐτοὶ πάντως σίγουρα ξέρουν.

Ὁ «φιλέλλην» λοιπὸν σοῦλτις καλύπτει ὅποιον, ὅ,τι κι ὅσα ἀπαιτῶνται, πρὸ κειμένου νὰ μὴ θιγῇ, ἐντὸς εὐρωβουλῆς, κάτι ἀπὸ τὰ γερμανικὰ δίκτυα διαπλοκῆς.

14/4/2014
Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Der Spiegel, σὲ σημερινό του ἄρθρο, παρουσιάζει νέα στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ μίζες ἑκατομμυρίων τῆς γερμανικῆς ἐταιρείας Rheinmetall Defence Electronics (RDE), σὲ Ἕλληνες ἀξιωματούχους, γιὰ ὀπλικὰ συστήματα (ἀντιαεροπορικῆς ἀμύνης), τὴν περίοδο 2008-2011, ὁ Γερμανὸς Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ ὑποψήφιος Πρόεδρος τῆς Κομισιὸν μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, κ. Σοῦλτς, ἀποῤῥίπτει ὡς «ἀπαράδεκτη» σχετικὴ ἐρώτησι τοῦ εὐρωβουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντῆ, που εἶχε κατατεθῆ ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο.

Γιά ποιάν ἐποχή συζητᾶμε;
Χμμμ… ΥΠΕΘΑ μεϊμαράκης (2006-2009)  καὶ μπενοβούβαλος (2009-2011).
Μήπως τελικῶς γιά αὐτόν τόν λόγο ἀποχωρεῖ ἐκ τοῦ μΠατΣΟΚ τό μπένυ;;; Μήπως δέν ἀναμένει ἀπό κάπου βοήθεια καί προστασία; Μήπως τελικῶς κάτι φοβᾶται πολύ;; Μήπως γιά αὐτό «σκοτώνεται» νά πάῃ ὡς ἐπίτροπος στίς Βρυξέλλες γιατί εὐελπιστεῖ σέ προστασία ἀπό τόν σοῦλτς;;;;
Μήπως τελικῶς εἶναι ὥρα νά πέσῃ ἡ κυβέρνησις;

Σὲ συνέντευξή του στὴν   γερμανικὴ ἐφημερίδα Frankfurter Allgemeinen Zeitung, τόνισε πὼς στὴν συνάντηση ποὺ εἶχε τὴν Παρασκευὴ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα δὲν δίστασε νὰ τοῦ πῇ γιὰ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης πὼς «ἕνας ἐλέφαντας σὲ ὑαλοπωλεῖο εἶναι καλλίτερος διπλωμάτης ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο.»!!!!!

30/3/2014
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ Der Spiegel, στὸ τεῦχος, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ αὔριο, στὶς 31 Μαρτίου διεξήχθη ἔρευνα τῆς εἰσαγγελίας τῆς Βρέμης στοὺς χώρους τῆς ἐξοπλιστικῆς Rheinmetall Defence Electronics, RDE, στὴν Βρέμη.
Στὸ στόχαστρο τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν εὑρίσκονται περίπου δώδεκα πρῴην καὶ νῦν στελέχη τῆς ἑταιρείας, τὰ ὁποῖα κατηγορῶνται γιὰ δωροδοκία καὶ φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ 33 ἑκατομμύρια ἐυρῶ ποὺ εἶχε πληρώση ἡ RDE ἀπὸ τὸ 2008 ἔως τὸ 2011 στὸν ἐκπρόσωπό της στὴν Ἑλλάδα Παναγιώτη Εὐσταθίου, μέσῳ τῆς βρετανικῆς ἑταιρείας DEMTEC, ἀλλὰ καὶ μέσῳ μιᾶς ἄλλης ἑταιρείας, τῆς TREDECO Ltd.
Ὅπως ἔχει δηλώσει ὁ Εὐσταθίου στὶς ἑλληνικὲς ἀνακριτικὲς ἀρχές, μέρος αὐτῶν τῶν χρημάτων τὸ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ πληρώσῃ  μίζες. Εἶχε πεῖ ἐπίσης ὅτι ἐπιέσθη νὰ τὸ κάνῃ ἀπὸ στέλεχος τῆς RDE.
(Νὰ καὶ τὰ ἀγγλοσαξώνια στὴν οὐρά…!!!)

11/12/2014
Ὁ Γερμανὸς δημοσιογράφος Κλάους Ὅτ ἐπανέρχεται στὸ σκάνδαλο τῶν μιζῶν ποὺ κατέβαλαν ἢ φέρονται νὰ κατέβαλαν γερμανικὲς ἑταιρεῖες στὸ πλαίσιο ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων στὴν Ἑλλάδα. Ἀφορμὴ ἀποτελεῖ τὸ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τῆς Suddeutsche Zeitung τοῦ Μονάχου, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Rheinmetall καλεῖται νὰ πληρώσῃ 37 ἑκατομμύρια εὑρῶ στὴν εἰσαγγελία τῆς Βρέμης, ὡς πρόστιμο γιὰ διαφθορά.
+ 41.600.000 γιὰ τὰ ἐλικόπτερα.
Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ὑπόθεση διὰ στόματος Πάνου Καμμένου δὲν σταματοῦν ἐδῶ.
Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ὑπεστήριξε σὲ συνέντευξή του, ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης διεπίστωσε ὅτι, ἐνῶ τὸ κόστος προμηθείας τῶν εἴκοσι ἐλικοπτέρων εἶναι 657.523.069 εὐρῶ, τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἔχει χρεωθεὶ σχεδὸν 700 ἑκατομμύρια εὑρῶ. Ἡ διαφορὰ ὕψους 41,6 ἑκατομμυρίων εὑρῶ, τὴν ὁποία ὁ κ. Καμμένος ἐχαρακτήρισε «μίζα», ἐνετοπίσθη στὰ… ταμεῖα τῆς Deutsche Bank: γερμανικὸ «καπέλο» μὲ τὴν μορφὴ χρηματοδοτικοῦ ἐργαλείου τύπου swap.

+ Ὑποβρύχια…
Τὰ γερμανικὰ ναυπηγεῖα κατεδικάσθησαν σὲ πρόστιμο 37 ἑκατομμυρίων εὑρῶ…

Λέτε νά εἶναι ὁ καμμένος ὁ πρῶτος ὁ μόνος μή ἐξαγορασμένος ΥΠΕΘΑ;;;
Σὲ μόλις 45 ἡμέρες ἐπέτυχε νὰ τὸν θεωροῦν ἐπικίνδυνον εὐρωπαῖοι καὶ τοῦρκοι καὶ νὰ πιέζουν πρὸς ἀντικατάστασίν του, ἐνᾦ, ἐπισήμως, γιὰ πρώτη φορὰ διενεργεῖται λογιστικὸς ἔλεγχος.
Θά προλάβῃ (ἤ καὶ θά θέλῃ;) νά τά δημοσιεύσῃ ὅλα ἐτοῦτα τά εὑρήματα ἤ θα ἀντικατασταθῇ στό μεταξύ; Ἤ μήπως θά …«συμβιβασθῇ», κατά πῶς συνηθίζεται γιά αὐτές τίς κουδουνίστρες;
Φιλονόη

βασικὴ ἔρευνα Εὐτυχίδης Γρηγόριος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply