Διὰ τῆς βίας θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ἀπογόνους …Φοινίκων!!!

Διὰ τῆς βίας θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ἀπογόνους ...Φοινίκων!!!Ἐχθὲς φίλοι μου ἐπισκέφθηκα τὸ Κυκλαδικὸ μουσεῖο, προ κειμένου νὰ δῷ τὴν ἔκθεσιν περὶ ἰατρικῆς στὴν ἀρχαιότητα.
Σὲ τέσσερα δωμάτια (4Χ4) κάποια ἐκθέματα ἐνδιαφέροντα, ἀλλὰ εἰς κάθε περίπτωσιν τὸ θέμα ΔΕΝ ἐξαντλεῖται καὶ βρῆκα τὴν ἔκθεσιν ἐλλιπῆ.
Ἀφοῦ ἢπια ἕνα ποτὸ στὸ ὄμορφο ΚΑΦΕ τοῦ Μουσείου, ἀνέβηκα νὰ δῷ τὰ ἐκθέματα τῆς σταθερῆς συλλογῆς, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν πρῶτο ὄροφο.

 Στὴν εἴσοδο μία πινακίδα μὲ ἐνημέρωσε: Οἱ Μινωΐτες (πολὺ πιθανὸν δὲν μιλοῦσαν ἑλληνικά…!!!)
Δηλαδή  ΤΙ μιλοῦσαν ῥέ κουμπάρε; Κινεζικά; Ἤ μήπως σημιτικά;;;;;;;;;;;;
Προσέξτε ὅτι τὸ σχόλιο τὸ βάζουν ἐντός παρενθέσεως, ὥςτὲ ἄν τοὺς πῇς «γιατί;» νὰ σοῦ ποῦν: «λέμε, πιθανόν»….

Ἡ Ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὸ μεγαλεῖο της!!!

Ἄς δοῦμε ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ ΔΕΝ λέν.

 Τὰ Ἑλληνικὰ καὶ Πρωτοελληνικὰ φῦλα διέθεταν διάφορα συστήματα γραφῆς, ὅπως μαρτυροῦν πήλινες ἐπιγραφές. Τὰ γραπτὰ μνημεῖα δηλαδὴ ποὺ ἀνακαλύπτουμε στὰ ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς.
Ἡ ἐξέλιξις τῆς γραφῆς ἦταν:
 • πρώιμο εἰκονογραφικὸ στάδιο (ἱερογλυφικό).
 • συλλαβογραφικό, καὶ τέλος
 • φθογγογραφικό.

Δύο ἀπὸ αὐτὰ τὰ συστήματα, τὸ Κυπριακὸ συλλαβικὸ καὶ ἡ Γραμμικὴ Β΄ ἔχουν ἀποκρυπτογραφηθῆ καὶ ἐκφράζουν ΟΛΟΚΑΘΑΡΑ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ ἀδιάσπαστη ἑνότητα μέχρι σήμερα.

Ἡ Γραμμικὴ Β΄ ἀποτελεῖ ἐξέλιξιν τῆς Γραμμικῆς Α΄ (τὸ παραδέχεται ἀκόμη καὶ τὸ σιωνιστικὸ National Geographic, Τ.6, 1999) καὶ ἀποκρυπτογραφήθηκε ἀπὸ τοὺς Βέντρις καὶ Τσάντγουϊκ, τὸ 1952.
Οἱ σχετικὲς πινακίδες εἶχαν ἀνακαλυφθῆ ἀπὸ τὸν Ἕβανς, κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς τοῦ 1900, ΟΧΙ μόνον στὴν Κρήτη, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος. (Πελοπόννησος, Ἑπτάνησα, Στερεὰ Ἑλλὰς κ.ἄ.)Τὸ σημαντικώτερο ἑλληνικὸ ἱερογλυφικὸ γραπτὸ μνημεῖο προέρχεται ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ εἶναι ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ, ὁ ὁποῖος ΔΕΝ ἦταν χαραγμένος ἀλλὰ φέρει ἀποτυπώματα ἀπὸ σφραγίδες καὶ θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν τυπογραφία. Ὁ Ἔβανς ἐξ ἀρχῆς ὑπεστήριξε ὅτι τὰ συλλαβογράμματα τῆς γραμμικῆς Β΄ ΔΕΝ ἐκφράζουν γλῶσσα ἀνατολικῆς προελεύσεως, ἀλλὰ ΜΟΝΟΝ Ἑλληνικά!!!
Εἷχε ἀκόμη καταλήξη στὸ συμπέρασμα, μελετώντας τὴν ἐξέλιξιν διαφόρων συλλαβογραμμάτων, ὅτι οἱ Φοίνικες παρέλαβαν τὴν γραφὴ ἀπὸ τοὺς Κρῆτες ἀποίκους, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ 1300 π.χ. ἀποίκησαν τὶς ἀκτὲς τῆς Παλαιστίνης, ὡς Φιλισταῖοι.Γι’  αὐτὸ τὸ φοινικικὸ σύστημα παρέμεινε συλλαβικό, ὅπως δηλαδὴ τὸ παρέλαβε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ φυσιολογικὴ ἐξέλιξις κατέληξε στὸ σημερινὸ γνωστὸ ἀλφαβητικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ πρῶτο δηλαδὴ ἀλφαβητάριο στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου.Ὁ ἱστορικὸς Διωσιάδης, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ τὴν Κρήτη, εἰς τὸ ἔργον του «Κρητικά», ὅπου πραγματεύεται τὴν ἱστορία τῆς Μεγαλονήσου, ἀποδίδει τὴν εὕρεσιν τοῦ ἀλφαβήτου εἰς τοὺς Κρήτας.
Πληροφορίες ἀπὸ τὸ κατεστραμμένο ἔργο του μᾶς διασώζουν ὁ Ἀθήναιος καὶ ὁ Πλίνιος. Πολλὰ θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς παραθέσῳ ἀκόμη.

Νὰ σᾶς πῷ γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν Κρητῶν στὸν τρωϊκὸ πόλεμο (2500 πχ), τὴν προ-κατακλυσμιαία δρᾶσι τῶν Μινωϊτῶν, ποὺ ὡς δεινοὶ ναυτικοὶ ἐξάπλωσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ στὴν Ἀμερική, τὴν Κίνα, τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ κι ἀλλοῦ…
Αὐτὰ ὅμως ποὺ παραθέτω εἶναι βασικὰ καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ γνωρίζουμε ΟΛΟΙ, γιὰ νὰ μὴ μασᾶμε τὸ κουτόχορτο καὶ τὰ παραμύθια ποὺ μᾶς πασᾶρει τὸ ἀνθελληνικὸ γραικυλικὸ κράτος, σὲ κάθε εὐκαρία.

Χρύσα Λίνδου

Σημείωσις

Δυστυχῶς ΔΕΝ ἐπιτρέπεται ἡ φωτογράφησις, ἐντὸς τοῦ Μουσείου, καὶ κυρίως γιὰ τέτοια …«θεματάκια».
Ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 126 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Διὰ τῆς βίας θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ἀπογόνους …Φοινίκων!!!

 1. μαλακίες στο τετράγωνο το άρθρο.
  οι μινωίτες πολύ πιθανώς δεν μιλούσαν ελληνικά,γιατί έτσι είναι.Δεν ξέρουμε τί γλώσσα μιλούσαν.Η άποψη που κλίνει πιο πολύ η επιστήμη σήμερα είναι ότι η μινωική ήταν πιθανώς μια ινδοευρωπαϊκή μη ελληνική γλώσσα.Η γραμμική β όντως αποτελεί εξέλιξη της γραμμικής Α και έγραφε ελληνικά.Η γλώσσα όμως της γραμμιής Α παραμένει άγνωστη.

  Πριν αρχίσετε να γράφετε παπαριές τουλάχιστον ψάξτε το λίγο πρώτα.Στο άρθρο λέει ότι οι φοίνικες πήραν τη γραφή απ τους κρήτες.Ας παραβλέψουμε το ότι δεν ξέρουμε τί γλώσσα μιλούσαν οι μινωτίτες και ας πάμε παρακάτω.το φοινικικό δεν είναι συλλαβικό αλφάβητο όπως λανθασμένα λέει στο κείμενο αλλά συφμωνητικό.δεν έχει συλλαβές αλλά μόνο σύμφωνα.Πώς προήλθε απ τα κρητικά αλφάβητα που ήταν συλλαβικά;

  ξυπνάτε

   • κάνε μια προσπάθεια Χρύσα να απαντήσεις, του αξίζει, αλλά πάλι, τί περισσότερο να προσθέσεις. έχει ήδη σαλτάρει ο τύπος.

  • εμένα προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε εάν οι Έλληνες είχανε πάρει την γραφή από τους Φοίνικες, λέμε άν, και ο λόγος γιατί θα την είχανε χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, εσάς κ. Μάκη μήπως περισσότερο σας ενοχλεί αυτό δεύτερο. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες σας δημιουργούν πρόβλημα όπως φαίνεται κι από το ύφος σας.

  • Ένας βάρβαρος πίθηκος, ως συ, είναι αναρμόδιος να αποφανθεί, περί Ελλήνων. Η ογκώδης άγνοιά σου, καταδεικνύεται από την επίκληση του παραμυθιού, για μαϊμούδες, των ινδοευρωπαίων. Ώστε είχαν και πολλά αλφάβητα οι Μινωίτες…

 2. ΦΙΛΟΝΟΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΟΝ ΑΓΕΝΕΣΤΑΤΟ ΤΑΔΕ. ΑΠΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ:
  ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΕΝΑ ΄ΣΗΜΑΔΑΚΙ΄ ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟ (ΓΙΑΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΠΡΟΦΕΡΕΤΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΩΝΗΕΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΙΟ ΦΩΝΗΕΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ “Δ” ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΩΣ ΣΥΛΛΑΒΗ (ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΣΧΕΤΕ) Ή ΣΑΝ “ΔΑ”, Ή ΣΑΝ “ΔΗ”, Ή ΣΑΝ “ΔΕ” Κ.Λ.Π. ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΑΒΑΡΙΟ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΥΣΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΤΕΤΟΙΟΣ ΛΑΟΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ, ΕΞΑΠΛΩΣΑΝ (ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ) ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΟΠΟΥ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΣΤΗΚΕ. ΑΥΤΗ Η ΓΝΩΣΙΣ ΔΙΑΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ. Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Ο ΑΡΡΙΑΝΟΣ, Ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Ο ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ Κ.Α. ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΝΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΗ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
  Η ΓΝΩΣΙΣ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣ ΤΡΩΝΕ ΤΟ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΦΘΑΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΦΡΟΥ. ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΥΡΙΕ ΤΑΔΕ;;;; ΦΑΤΕ ΤΟ. ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΝΑ ΦΕΡΕΣΘΕ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΛΗΤΗΣ.

Leave a Reply to Χρύσα Cancel reply