Τὰ μεταξωτά…

Τὸ μεταξωτὸ ὕφασμα λέγεται ὅτι εἰσήχθῃ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μὲ τὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἐπιθυμῶντας νὰ διαλευκάνῃ τὸ μυστικὸ τῆς παραγωγῆς τοῦ μεταξιοῦ, ἔστειλε κουκούλια στὸν δάσκαλό του, τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος, εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, ποὺ ἀναφέρει τὸν μεταξοσκώληκα, περιγράφοντάς τον ὡς ἕνα εἶδος «σκώληκος μεγάλου»:
Τὰ μεταξωτά...
«Ἐκ δέ τινος σκώληκος μεγάλου, ὃς ἔχει οἷον κέρατα καὶ διαφέρει τῶν ἄλλων, γίγνεται πρῶτον μὲν μεταβαλόντος τοῦ σκώληκος κάμπη, ἔπειτα βομβύλιος, ἐκ δὲ τούτου νεκύδαλος• ἐν ἓξ δὲ μησὶ μεταβάλλει ταῦτας τὰς μορφὰς πάσας. Ἐκ δὲ τοῦτου τοῦ ζῴου καὶ τὰ βομβύκια ἀναλύουσι τῶν γυναικῶν τινες ἀναπηνιζόμεναι, κἄπειτα ὑφαίνουσι• πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῷ Παμφίλη Πλάτεω θυγάτηρ». Hist. Anim.V.19.6. Ἀριστοτέλους, «Αἱ περὶ τὰ Ζῷα Ἱστορίαι».

Ὁ Ἀριστοτέλης ὅμως, ἀναφέρει ὡς τὴν πρώτη ὑφάντρα μεταξωτῶν τὴν Παμφίλη ἀπὸ τὴν Κῶ σὲ παλαιοτέρους ἀκόμη χρόνους (πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῷ Παμφίλη) καὶ περιγράφει τὴν διαδικασία μετατροπῆς τοῦ κουκουλιοῦ σὲ μετάξι. Ἔτσι, δὲν γνωρίζουμε ἂν ἔγινε εἰσαγωγὴ ἢ ἐπανάχρηση τοῦ μεταξιοῦ διότι εἶχε περιπέσησὲ λήθη, ὅταν τὸ «ἀνεκάλυψε» ὁ Ἀλέξανδρος στὶς ἐκστρατεῖες του…

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε Λήκυθο, ὕψους 17,15 ἑκ., περίπου 550-530 π.Χ. Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο Τέχνης.
Περιμετρικὰ τοῦ ἀγγείου ἔχουμε γνέσιμο, ὕφανση σὲ ὄρθιο ἀργαλειὸ καὶ ζύγιση. Ἔργο τοῦ Ζωγράφου τοῦ Ἄμαση.

Χλόη

ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply