Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σπηλαίου τοῦ Ἀγγίτη ποταμοῦ.


Τὸ σπήλαιο πηγῶν Ἀγγίτη εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο τοῦ κόσμου -μὲ μῆκος 21 χλμ- καὶ βρίσκεται στὴν Προσοτσάνη τοῦ νομοῦ Δράμας. Ἡ ἰδιαιτερότητα του ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι στὸ δάπεδό του κυλάει ὁ ποταμὸς Ἀγγίτης.
Ὁ πλούσιος διάκοσμός του περιλαμβάνει τεράστιους σταλακτίτες καὶ εἶναι ἐπισκέψιμο σὲ μῆκος 500 μέτρων.

Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ ἔξοδος τοῦ ποταμοῦ μέσα ἀπὸ τὸ βουνό. (πληροφορίες wiki)

Αὐτὴ τὴν φορὰ ἡ στάθμη τοῦ ποταμοῦ ἐπέτρεψε τὴν εἰσοδό μας.
Φωτογραφία τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἀπὸ προηγούμενη ἐπίσκεψη:

Εἶχε κατεβάσει πολὺ νερὸ ὁ ποταμὸς Ἀγγίτης ὅταν πῆγα νὰ ἐπισκεφτῷ τὸ σπήλαιο.

Τὸ βουνὸ ξερνοῦσε μὲ δύναμη τὸ νερὸ καὶ ἡ στάθμη μέσα στὸ σπήλαιο εἶχε φθάσει σὲ ἐπικίνδυνα ἐπίπεδα. Ἡ εἴσοδος ἦταν ἀπαγορευτικὴ, ἀλλὰ θαύμασα τὸ γύρω περιβάλλον!

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply