Οἱ πύλες τοῦ Ἡρακλέους στὴν Ἀβύλη (Ceuta-Θέουτα)

Σημεῖον συναντήσεως δύο κόσμων…
Σημεῖον δηλωτικὸν τοῦ περάσματος ἑνὸς Ἡρακλέους… Ἑνὸς Θηβαίου.

Τὰ ὀνόματα ἄλλαξαν.
Ὅπως καὶ οἱ θεοί…
Ἄλλαξαν καὶ οἱ δοξασίες…
…καὶ οἱ γεωγραφίες ἄλλαξαν…
Ἄλλαξαν καὶ οἱ ἄνθρωποι…
Μὰ κάτι δὲν ἄλλαξε…

Δὲν ἄλλαξε τὸ ὄνομα… Οὔτε ἡ Μοίρα του…
Οὔτε ἡ πορεία του…
Εἶτε εἶναι μῦθος, γιὰ κάποιους, εἶτε πραγματικότης, γιὰ κάποιους ἄλλους, οἱ πύλες εἶναι ἐκεῖ, διατηροῦν τὸ ὄνομά τους, ἀπὸ τότε καὶ θυμίζουν μίαν ἄλλην πραγματικότητα.
Ἐμεῖς τὸ ξεχάσαμε…
Κάποιοι ἄλλοι ὄχι…
Ἴσως νὰ ξέρουν καλλίτερα αὐτοὶ τὸ γιατί.

Φιλονόη

 

Ὁ χάρτης ἐδῶ.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

One thought on “Οἱ πύλες τοῦ Ἡρακλέους στὴν Ἀβύλη (Ceuta-Θέουτα)

Leave a Reply