Ἡ τρέλλα αὐτοῦ τοῦ ἔθνους εἶναι κληρονομική…

Ἡ τρέλλα αὐτοῦ τοῦ ἔθνους εἶναι κληρονομική...… η «τρέλλα» αυτού του έθνους
είναι κληρονομική…
Μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.
Τι δύναμη μπορεί να έχει μια σφαίρα;
Τι μπορεί να σκοτώσει στ΄ αλήθεια μιά σφαίρα…;

Ο Ελληνισμός θα συνεχίσει να υπάρχει, κατά καιρούς θα παίρνει «βαθειές ανάσες», επειδή αυτή η γη πάντα θα γεννά «τρελλούς»…
Πάντα θα βρίσκεται ένας Σολωμός, ένας Τάσος, ΕΝΑΣ…
…που θα επιβεβαιώνει την ύπαρξή  του…

Ἄρτεμις

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply