Ἡ τρέλλα αὐτοῦ τοῦ ἔθνους εἶναι κληρονομική…

… η «τρέλλα» αυτού του έθνους
είναι κληρονομική…
Μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.
Τι δύναμη μπορεί να έχει μια σφαίρα;
Τι μπορεί να σκοτώσει στ΄ αλήθεια μιά σφαίρα…;

Ο Ελληνισμός θα συνεχίσει να υπάρχει, κατά καιρούς θα παίρνει «βαθειές ανάσες», επειδή αυτή η γη πάντα θα γεννά «τρελλούς»…
Πάντα θα βρίσκεται ένας Σολωμός, ένας Τάσος, ΕΝΑΣ…
…που θα επιβεβαιώνει την ύπαρξή  του…

Ἄρτεμις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply