Ἡ κομματιασμένη Συρία!

Χάρτης της Συρίας με τις περιοχές που έχουν περάσει στον έλεγχο των ξένων μισθοφόρων.Ἡ κομματιασμένη Συρία!2

Καμαρώνουν τα καθάρματα, επιδεικνύοντας την λεία τους…

Ἡ κομματιασμένη Συρία!1

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply