Ὁ Ἐλύτης στὸ μέτωπο τῆς Βορείου Ἠπείρου

Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης (Ἡράκλειο Κρήτης 2-11-1911 -Ἀθήνα 18-3-1996) στὸ Ἀλβανικὸ Μέτωπο, 1941.

…Ποιᾶς φυλῆς ἀνύπαρχτης ὁ γόνος νά ‘μουν
τότε μόνο ἐννόησα
ποὺ ἡ σκέψη τοῦ Ἄλλου
διαγώνια σὰν ἀκμή γυαλιοῦ
καὶ Ὀρθόν ὥς πέρα μὲ χάραζε!..
Εἶδα μέσα μου στὰ σπίτια καθαρά σὰν νὰ μὴν ἦταν τοῖχοι
μὲ τὸ λύχνο στὸ χέρι νὰ περνοῦν γερόντισσες

τὰ χαράκια στὸ μέτωπο καὶ στὸ ταβάνι
καὶ ἄλλοι νέοι μὲ τὸ μουστάκι που ἔζωναν ἅρματα στὴ μέση τους
ἀμίλητοι
δύο δάκτυλα πάνω στὴ λαβή
ἐδῶ καὶ αἰῶνες…
Βλέπεις, εἶπε, εἶναι οἱ Ἄλλοι
καὶ δέ γίνεται Αὐτοί χωρὶς Ἐσένα
καὶ δέ γίνεται μ’ Αὐτούς χωρίς Ἐσύ…
Βλέπεις, εἶπε, εἶναι οἱ Ἄλλοι
καὶ ἀνάγκη πᾶσα νὰ τοὺς ἀντικρύσῃς
ἡ μορφή σου ἂν θέλῃς ἀνεξάλειπτη νὰ ‘ναι
καὶ νὰ μείνῃ αὐτή.

(ἀπὸ ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ )

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *