Ἡ μόνη διαφορὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τοὺς Ναζὶ εἶναι στὴν Ὑποκρισία!!!

Ἡ μόνη διαφορὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τοὺς Ναζὶ εἶναι στὴν Ὑποκρισία!!!Ἐδῶ δὲν χωρᾶ «ἀνθρωπισμός», γιατὶ κι αὐτὸς δίνεται ἐπιλεκτικά.
Οὔτε ἐνοικιαζόμενο διαμέρισμα φυσικά!!!
Οὔτε κἄν ἔνα κοντέινερ κι ἂς μὴν εἶναι μὲ θέρμανση, τουαλέτα καὶ wi -fi!

Δὲν εἶναι οὔτε κἄν ἀνθρωπισμὸς δύο ταχυτήτων, ἀλλὰ ἁπλᾶ ὠμή, ῥατσιστικὴ κτηνωδία εἰς βάρος ἐνὸς λαοῦ ἀπὸ τὴν μία, καὶ ὑποκρσία ψευδοανθρωπισμοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀρκεῖ νὰ εἶναι …..ἐπιδοτούμενος, ἐξ ἀνατολῶν καὶ μὲ ἐντολὲς «ἄνωθεν».

Καὶ μὴν τολμήσῃ κάποιος νὰ πῇ κουβέντα, ἐπειδὴ ὀργιζόμεθα ὅταν μᾶς δείχνουν κατάμουτρα πὼς κάποιοι ἄνθρωποι εἶναι πιὸ …«ἄνθρωποι» ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ κάποιοι πιὸ …«ἴσοι» ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, ὅπως ἀκριβῶς ἔλεγε καὶ ὁ Χίτλερ καὶ ἀκολουθώντας «τὶς τακτικές του», ὥστε ἡ ἐπιλογὴ νὰ γίνεται μὲ φυλετικὰ κριτήρια.
Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ἐδῶ νὰ εἶναι πὼς στὴν θέση τῶν λιγότερο «ἴσων», βρίσκονται οἱ ἰθαγενεῖς αὐτῆς τῆς χώρας …..

Νῖκος Μαρούγκας

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply