Ὁ Ἐλύτης γιὰ τὸν Κάλβο.

Ὁ Ἐλύτης γιὰ τὸν Κάλβο.Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι
βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι·
θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην
ἡ ἐλευθερία.

Ἀνδρέας Κάλβος
(ᾨδὴ Τετάρτη. Εἰς Σάμον, στροφὴ πρώτη).

 

Ἀνδρέας Κάλβος.
(Ζάκυνθος, 1792 – Λονδίνο, 3 Νοεμβρίου 1869)

[…] Ὁ ποιητὴς αὐτός, ποὺ μοιάζει νά ’χει ἐξορίσῃ ἀπὸ μέσα του κάθε ἀτομικὴ ἐπιδίωξη, νὰ ’χει θυσιάσῃ κάθε προσωπική του φιλοδοξία, ἕνα δείχνει νὰ ἔχει σκοπὸ ἀποκλειστικό: πὼς θὰ ἐξυπηρετήσῃ καλλίτερα τὴν ἔντονη φιλοπατρία ποὺ τὸν φλογίζει, πὼς θ’ ἀνεβάσῃ κι ἐκείνους ποὺ θὰ τὸν ἀκούσουν ὡς τὸ μοναδικὸ ὕψος τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἁπλώνεται μπροστά του σὰν ἐπιχείρηση ποὺ γιὰ τὴν ἐπιτυχία της εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιστρατευθοῦν ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, νὰ μὴν ἐξαιρεθῇ οὔτε ἡ ποίηση. Αὐτὴ θὰ γυμνάσῃ τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων, αὐτὴ θὰ τοὺς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν τρυφηλὴ ἀντίληψη τῆς ζωῆς, θὰ τοὺς προτρέψῃ στὴν ἄσκηση τοῦ κορμιοῦ, στὴ λιτότητα, στὴν πίστη. […]

Ὀδυσσεὺς Ἐλύτης γιὰ τὸν Κάλβο…

Πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply