Μέ κριτήριο τήν φθήνια;

Μέ κριτήριο τήν φθήνια;Όταν πωλείς κάτι ακριβά, ουσιαστικά ανεβάζεις την αξία του αγαθού.
Ο άνθρωπος προσανατολίζεται βάσει της αξίας και όχι της χαμηλής τιμής. Την χαμηλότερη τιμή την επιλέγει όταν έχει δύο ακριβώς ίδια αγαθά (δηλαδή ίσης αξίας) ή όταν δεν έχει αρκετά χρήματα.

Απόδειξη είναι ότι μία εταίρα εξετιμάτο κοινωνικά περισσότερο από ένα κορίτσι του δρόμου, μόνον και μόνον γιατί η πρώτη ζητούσε περισσότερα.
(Φυσικά η Ελλάδα ανήκει στα κορίτσια του δρόμου.)

Συβρίδης Γιῶργος

φωτογραφία

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply