Ἡ πεμπτουσία τῆς ἀνθρωπίνου δράσεως.

Ἡ πεμπτουσία τῆς ἀνθρωπίνου δράσεως.Κάθε κακὸ μπορεῖ νὰ συμβῇ παρὰ τὴν θέλησή μας καὶ κάθε καλὸ μπορεῖ νὰ συμβῇ μόνον μὲ προσπάθεια.

Εἶναι ἄνισος ἡ μάχη καὶ κουραστική. Σύμφωνοι.
Ὅμως κάθε ἄλλος δρόμος, πέραν ἑνὸς στρωμένου μὲ ἀγκάθια καὶ πέτρες, εἶναι ἐπίπλαστος.

Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ τὸ συγκρατήσετε αὐτό.
Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἔπλασε δρόμους χωρὶς ὁρατὰ ἀγκάθια, ὅμως αὐτὰ εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα ἐκεῖ.
Εἶναι ἡ φύσις κόντρα στὴν ἀνθρώπινη δράση, ποὺ ἀναδεικνύει πάντα τὴν σπανιότητα καὶ τὴν ἔλλειψη.
Ὁ πόνος καὶ ἡ ἄγνοια ἦταν καὶ θὰ εἶναι πάντα ἄφθονα στοιχεῖα, σὲ σχέση μὲ τὴν σπανιότητα τῆς εὐμαρείας , τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς γνώσεως.

Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς ἀνθρωπίνου δράσεως. Ἡ σπανιότητα.

Μαραμῆς Εὐθύμης

 

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply