Καὶ …«αὐθόρμητοι» καὶ …«ἀντιεξουσιαστές»!!!

Επαγγελματίες κλέφτες και πράκτορες αναλαμβάνουν την δημιουργία …«αυθόρμητων» επεισοδίων κι εμπρησμών, καθώς και την καταστροφή ξένων περιουσιών, παντού στην Ευρώπη για λογαριασμό των τοκογλύφων.
Τιμές προσιτές.

Καὶ ...«αὐθόρμητοι» καὶ ...«ἀντιεξουσιαστές»!!!

Πληροφορίες κι ενημερωτικό υλικό μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Μοσάντ, της Canvas (Otpor) και από τις ΜΚΟ του Soros Open Society.
Οι επιχειρήσεις καλύπτονται δημοσιογραφικά εντελώς δωρεάν.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply