Τσαλακώνοντας τὴν γλῶσσα μὲ τὸ τσακαλῶτο…

Τσαλακώνοντας τὴν γλῶσσα μὲ τὸ τσακαλῶτο...

Ἐν τάξει… Ἐγὼ δὲν τὸν ψήφισα…
Ἐὰν ὅμως παραμένω στὴν χώρα σημαίνει πὼς δέχομαι τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν.
(Ἤ ὅ,τι παλεύω νὰ πάρω πίσω τὴν Πατρίδα μου…!!!)

Ὅμως…
Τὸ νὰ ἀκούω μέσα στὴν βο(υ)λὴ τὸν ὑπουργὸ ὅλων τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται οὔτε κἂν τὴν γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων, τότε τί ἄλλο νά πῶ;
Τελειώσαμε;

Καί μόνον αὐτός;
Ἐπισήμως τὸ κακὸ  ξεκίνησε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σκουπίδι:

Ἐπισήμως… Διότι τὸ κακὸ πάει πίσω, πολὺ πίσω…
Σὲ ἐκείνους ποὺ μιλοῦσαν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ τὸν λαὸ τὴν ἑλληνική, ἀλλὰ ἐπίσης δὲν ἀντιλαμβάνοντο τὸν λαὸ ὡς ἀνθρώπους, παρὰ μόνον ὡς ἀριθμούς… Ἴσως καὶ σκουπίδια…

Ἀπὸ τότε πολὺ μελάνι ἔχει χυθεῖ γιὰ νὰ μάθουμε τὶς μὲν καὶ τὶς δὲ ἐκδοχές. Ἐκδοχὲς ποὺ εἶναι ἀδιάφορες, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἡγέτης γιὰ νὰ εἶναι ἡγέτης πρέπει νὰ σέβεται τὸν λόγο του, τὸν λαὸ ποὺ τὸν στηρίζει μὰ κυρίως νὰ μεριμνᾶ συνειδητῶς γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ κι ὄχι γιὰ τὴν τσέπη του.
(Αὐτὸ μὲ τὴν τσέπη νὰ τὸ προσέξουμε…!!!)
Νὰ πράττῃ ἔτσι ποὺ ὁ λαὸς νὰ αἰσθάνεται ὑπερήφανος ποὺ τὸν ἐπέλεξε καὶ τὸν ἐστήριξε.
Νὰ σκέπτεται ἔτσι ποὺ νὰ ἀντιλαμβάνεται ὁ λαὸς τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμό του.
Νὰ προγραμματίζῃ ἔτσι, ποὺ ὅσες θυσίες κι ἐὰν ἀπαιτηθοῦν, νὰ εἶναι ἀποδεκτές.
Τί θυσίες λοιπόν νά κάνουμε γιά αὐτά τά σκουπίδια πού πρῶτο τους μέλημα εἶναι νά προστατεύσουν τούς τραπεζίτες;

Σήμερα… Ποὺ ὅλα καταῤῥέουν…
Ποὺ οὔτε ἕνας ὑπουργὸς μερίμνησε γιὰ τὴν παιδεία, γιὰ τὴν ὐγεία, γιὰ τὴν δικαιοσύνη, γιὰ τὴν ἰσονομία, γιὰ τὴν ἐθνική μας ὑπερηφάνεια, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον κριτήριον γιὰ νὰ κριθῇ κάποιος εἶναι τὰ ἔργα του γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς πολυπολιτισμικότητος περιφρονεῖ, καταστρέφει καὶ γελοιοποιεῖ.
Ὄχι αὐτοὺς ποὺ ὑποκρίνονται πὼς τὰ προστατεύουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ἔργο. Πραγματικό…
Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶμε καὶ κρίνουμε.
Τί δέν θέλει ἡ νέα τάξις; Ἐθνική ταὐτότητα; Ἱστορική ἀντίληψιν; Γλῶσσα; Εὐθύνες;  Παιδεία; Ἀνάπτυξιν;
Ἔ, ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾶμε. Πρῶτα τὰ βλέπουμε καὶ μετὰ σπεύδουμε νὰ τὸν στηρίξουμε….

Γιὰ τὴν ὥρα ἀπολαμβάνουμε, στὸν βαθμὸ ποὺ ἀντέχουμε, τὴν κατάντια.
Προφανῶς γιὰ νὰ ἔχουμε τέτοιους ἡγέτες, μᾶλλον μᾶς ἀξίζουν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐν τάξει… Ἵσως τὸ μυαλό σας νὰ πάῃ στὸ ζουράριους, ποὺ ἀνέφερε ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους κάτι γιὰ τὰ σκουπίδια τῶν βιβλίων ποὺ καταστρέφουν τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας.
Σωστά… Μὰ κι αὐτὸς σκουπίδι εἶναι.
Ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ παρέλαβε ἕδρα στὴν βο(υ)λὴ ἔσπευσε νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσῃ. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 εἶπε σὲ ὅλα ναί… Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ «ναί του σὲ ὅλα», μαζὺ μὲ τὰ λαθρομαγειρέματα τῆς τασίας, ἐπανῆλθε τὸ θέρος τοῦ 2015, γιὰ νὰ τὰ ἐπί-σφραγίσῃ.
Δείγματα μᾶς ἔδωσε…
Τὸ ἐὰν ἐμεῖς τὰ λαμβάνουμε, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ἱστορία.

 

εἰκόνα ἀφορᾶ στὰ καθάρματα…

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply