Κάθε εἰρήνη μὲ τὶς Η.Π.Α. ἀναστέλλει τὸ καθῆκον βομβαρδισμοῦ τους!!!

Κάθε εἰρήνη μὲ τὶς Η.Π.Α. ἀναστέλλει τὸ καθῆκον βομβαρδισμοῦ τους!!!Κατόπιν ῥωσσικῆς διπλωματικῆς μεσολαβήσεως, οἱ Η.Π.Α. συμφώνησαν νὰ ἄρουν τὸ μποϊκοτὰζ στὸ Ἰρὰν καὶ αὐτὸ νὰ ἀναστείλῃ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ἀχρήστευσαν τόν ἰρανικό πυρηνικό ἀντιδραστήρα;

Τὴν ἐπομένη ἡμέρα οἱ Η.Π.Α. ἀνακοίνωσαν νέα οἰκονομικὰ μέτρα ἐναντίον Ἰρανῶν ἐπιχειρηματιῶν, ἐὰν τὸ Ἰρὰν δὲν σταματήσῃ καὶ τὶς δοκιμὲς βαλιστικῶν πυραύλων.

Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ Ἰσραὴλ κάνει δοκιμὲς ὅπλων σὲ ζωντανὸ πληθυσμὸ καὶ τὸ Πακιστὰν εἶναι ὁπλισμένο μὲ πυρηνικὰ μέχρι τὰ αὐτιὰ καὶ δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο.

Τὸ μάθημα ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ ἡ Ῥωσσία εἶναι ὅτι μὲ τὶς Η.Π.Α. – νέα βρεταννικὴ αὐτοκρατορία δὲν διαπρατεύεσαι κάτι, ἐὰνπρῶτα δὲν τὶς ἔχῃς βομβαρδίσει γιὰ νὰ εἶναι ἀξιόπιστες.

Ὅπως λέει κι ὁ μπάρμπας, ἐδῶ…

Peace with Iran Could Limit Ability to Bomb It, Warns McCain

Κάθε εἰρήνη μὲ τὶς Η.Π.A. ἀναστέλλει τὸ καθῆκον νὰ τοὺς βομβαρδίσουμε…

Τουσιάδης Δημήτρης

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *