Τελειώνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας…

Καὶ πᾶμε γιὰ ἄλλα.
Τὸ «Economist» ἄρχισε νὰ τὸ …σιγοψιθυρίζῃ.
Κι ὅταν τὸ «Economist» τῶν Rothschild …σιγοψιθυρίζῃ, ἀκολουθοῦν …ἐξελίξεις!!!

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...2

βικιπαιδεία
Οὐσιαστικῶς μᾶς ἐνημερώνει …προφητεύοντας!!!

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...1πηγὴ

Ὅπως δῆλα δὴ ἔως σήμερα συνηθίζει…
Μόνον ποὺ κάθε φορὰ ποὺ τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπον κάτι …προφητεύει, μερικὲς συμφορὲς ἀκολουθοῦν γιὰ κάποιους λαούς. Τέτοιου εἴδους συμφορὲς ἐβίωσαν ἤδη οἱ Σέρβοι, οἱ Ἰρακινοί, οἱ Λίβυοι, οἱ Ἀφγανοί, οἱ Σύριοι, οἱ Οὐκρανοί…
…κι ἔπονται οἱ Ἰταλοί, οἱ Τοῦρκοι, ἐμεῖς

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...5

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Γενικῶς…
Κατσικοπόδαροι δὲν εἶναι… Ἁπλῶς ἐκφράζουν τὰ σχέδια ποὺ ἔχουν κάποιοι ἐξυφάνει πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς…!!!
Κοινῶς; Μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ ὅσα ἔπονται!!!

Στὴν πραγματικότητα ἔχουμε πολλὰ σημάδια γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε γιὰ τὶς …«διαπιστώσεις» τοῦ «economist».
Παράδειγμα; Ἡ αὐριανὴ γενικὴ ἀπεργία. Ξαφνικά, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὰ ΚΝΑΤ (τὸ ΠΑΜΕ)  προστάτευαν τὴν βο(υ)λή τους, Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...3

 

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

Τώρα συμμετέχουν στὴν ἀπεργία.

Απεργία 4 2 2016.pagesεἰκόνα

Αὐτοὶ ποὺ δὲν κουνήθηκαν ὅταν περνοῦσαν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μνημόνια…
Ποὺ δὲν ἔβγαλαν ἄχνα ὅταν οἱ Ἕλληνες κατὰ χιλιάδες ὁδηγοῦντο στὴν αὐτοχειρία καὶ στὴν ἀστεγία…
Ποὺ δὲν ἀντέδρασαν ὅταν ὅλα τὰ ταμεία χρεωκοποῦσαν, διότι τὰ ἀποθεματικά τους τὰ τσιμποῦσαν οἱ τοκογλῦφοι…
Ποὺ συνήργησαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ σφραγισθοῦν οἱ ἐλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ μείνουν στὸν δρόμο ἐκατομμύρια συμπατριῶτες μας.
Ποὺ  δὲν πετάρισαν βλέφαρο ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔμεναν ἀνασφάλιστοι, γιὰ νὰ ἔχουν κάρτα περιθάλψεως οἱ ἀγαπημένοι τους …«πρόσφυγες»!!!

Ποὺ δὲν ἐνοχλήθησαν ὅταν τὰ παιδιά μας κατέληγαν σὲ ὀρφανοτροφεῖα καὶ τὰ ἀδέλφια μας, ὡς δοῦλοι, στὰ ἐργοστάσια τῶν «ἑταίρων» μας…
Τώρα, ξαφνικὰ «ξύπνησαν» καὶ ἔρχονται νὰ μᾶς σώσουν!!!
Ὤ, αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ μεγάλος, ὁ σπουδαῖος τῶν πρακτόρων, τῶν ἐξαγορασμένων καὶ τῶν προδοτῶν!!!

Μὰ καὶ ὅλοι οἱ συνδικαλιστὲς ἀκολουθοῦν.
Ξαφνικὰ ΜΟΝΟΝ τὸ ἀσφαλιστικό, ΜΟΝΟΝ αὐτό, τοὺς ἔτσουξε. Λὲς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα νομομαγειρέματα δὲν σκοτώνουν… Ἀλλὰ βλέπετε… Ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ σήμερα ἀντιμετωπιζόμεθα ἐπισήμως ὡς ἀναλώσιμοι ἀριθμοί, ὡς χαχόλοι, ὡς πλέμπα δὲν ἔχουμε ἀξία.
Ἀξία ἔχουν μόνον οἱ ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων, ποὺ βιάζονται νὰ περάσουν τὰ τελευταῖα μέτρα, γιὰ νὰ κλείσῃ κι αὐτὸς ὁ κύκλος τῶν ἐγκλημάτων τους, δίχως ὅμως νὰ στοχοποιοῦνται οἱ ἐγκληματίες.
Θὰ μᾶς φταίη πάντα ὁ προηγούμενος (ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου οἱ τσιπροκαμμένοι) καὶ θὰ ἀποστρέφουμε τὸ βλέμμα μας ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες.
Φροντίζουν πολὺ προσεκτικὰ ὅλοι οἱ συνδικαλιστές, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ  γιὰ αὐτό.

Πᾶμε γιὰ ἄλλα λοιπόν.
Ἡ τελευταία πράξις αὐτοῦ τοῦ δράματος πλησιάζει.

Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶμαι μαζὺ μὲ τοὺς ἀγρότες, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἀντίδρασιν. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀπεργίας διαρκείας κι ὄχι τῶν (κατ’ ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων) 24ώρων καὶ 48ώρων τῆς πλάκας ἀπεργιῶν. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἑνώσεώς μας. Ἐὰν ὅμως δὲν πετάξουμε αὐτὰ τὰ σκουπίδια ἀπὸ τὴν ζωή μας, γιὰ πολὺ ἀκόμη θὰ μᾶς ἐλέγχουν οἱ πράκτορές τους. Τώρα ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ἀλλάξῃ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα καὶ θὰ γίνη. Ἡ κυβέρνησις πέφτει. Ὅμως καὶ  ἡ ἐπομένη εἶναι προγραμματισμένη ἔως τῆς τελευταίας της λεπτομερείας…

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...6

Κι ὁ Λεβέντης μόνον γιὰ «Οἰκουμενική» κόπτεται!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply