Κι ὁ Λεβέντης μόνον γιὰ «Οἰκουμενική» κόπτεται!!!

Ὁ κόσμος αὐτοκτονεῖ, καταστρέφεται… Οἱ κοινωνίες μας ἀποδομοῦνται…
Τὸ κράτος διελύθη… Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ὀργιάζει…
Ὁ ἀπόγονος τῆς «ἁγίας οἰκογενείας» μὲ τὸ «καλλίτερο βιογραφικὸ τῆς χώρας» ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς ἀποσώσῃ…
Μοναδικὸ μέλημα τῶν κρατούντων ἦταν τὸ σύμφωνον συμβιώσεως καὶ τὰ δωράκια ἐκατομμυρίων στοὺς ἐφοπλιστὲς καὶ στοὺς …«περιουσίους»…
…κι ὁ λεβέντης κόπτεται μόνον γιὰ οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν.

Κι ὁ Λεβέντης μόνον γιὰ «Οἰκουμενική» κόπτεται!!!

πηγὴ

Φυσικὰ ζητᾶ καὶ …εἰσοδηματικὰ κριτήρια…
Γενικῶς, ἄν καὶ παρουσιάζῃ ἕνα …λογικὰ κοινωνικὸ πρόσωπο, ἐν τούτοις μοναδικό του κόψιμο εἶναι ἡ τελικὴ διάλυσις τοῦ ἐλαχίστου τμήματος τῆς κοινωνίας, ποὺ ἀκόμη δὲν στηρίζεται στὰ συσσίτια.

Κατὰ τὰ ἄλλα στηρίζει τὸ «ἐθνοσωτήριον» κατρουγκάλειον σχέδιον  γιὰ τὸ ἀσφαλιστικόν.
(Ὑπὸ προϋποθέσεις λέει, ἀλλὰ …ἄσχετες προϋποθέσεις, ἐφ΄ ὅσον πάλι στὰ …ψιλὰ ἑστιάζει!!! Τὰ χονδρὰ στὸ ἀπυρόβλητον!!!).

https://www.youtube.com/watch?v=QhJKzGKQv4o

Κουβέντα γιὰ τὶς λίστες τῶν ὅσων ἔχουν ἐκτὸς τῆς χώρας τὰ χρήματά τους, ποὺ ὅμως οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς ἀπεκτήθησαν.
Κουβέντα γιὰ τὶς τράπεζες, ποὺ παγίδευσαν, πολὺ μεθοδικά, ὅλες τὶς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἐπισήμως.
Κουβέντα γιὰ τοὺς τραπεζίτες ποὺ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὴν βο(υ)λή τους.
Κουβέντα γιὰ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν δημοσίων ἀποθεμάτων ὑπὲρ τοῦ κάθε «νεοέλληνος», βάσει ὁμολογιῶν κοτζιᾶ.
Κουβέντα γιὰ τὶς ἑκατοντάδες Μ.Κ.Ο. ποὺ σφάζονται γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν (διὰ τῆς βίας) ῥατσιστὲς Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἐκβιάσουν μερικὰ ἀκόμη νομομαγειρέματα γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, τὴν ὥρα ποὺ χρυσοπληρώνονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες.
Κουβέντα γιὰ τὴν διὰ τῆς βίας ἑλληνοποίησιν κάθε εἰσβολέως…
Κουβέντα γιὰ τὴν κομμουνιστικοποίησιν τῆς «ἡνωμένης εὐρώπης» τους.
Κουβέντα γιὰ τὰ «σύμφωνα συμβιώσεως» ποὺ στοχεύουν στὴν νομιμοποίησιν τῆς παιδοφιλίας…
Κουβέντα γιὰ τὴν λεηλασία, τὴν δουλοποίησιν τῶν πληθυσμῶν, τὰ νομομαγειρέματα ποὺ …«τυγχάνουν» καὶ ἀντισυνταγματικά.
Κουβέντα γιὰ τιμωρία ἐνόχων.
Κουβέντα γιὰ ἄρσιν ἀσυλιῶν…
Κουβέντα γιὰ τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα…

Οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθεῖ.
Προχωρᾶμε, μὲ ἤ χωρὶς ἐκλογές, σὲ νέα κυβέρνησιν, στὴν ὁποίαν θὰ συμμετέχουν ὅλα τὰ κουδουνισμένα, πλὴν ἴσως ΚΚΕ καὶ χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ ἔως σήμερα μᾶς ἔχουν ἀντιμετωπίσει ὡς …ἀριθμοὺς πρὸς μείωσιν.
Μείωσις τῶν ἑδρῶν ἀπὸ 300 σὲ 200.
Ἀναθεώρησις τοῦ κουρελιασμένου ἤδη συντάγματος, μὲ στόχο νὰ …τελειώνουν μὲ μερικὲς ἐνοχλητικὲς (ἐθνικιστικοῦ τύπου) λεπτομέρειες.

Ἐννοεῖται πὼς τὰ χρήματα ποὺ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ ταμεῖα  μας, λόγῳ λεηλασίας, δὲν μᾶς ἀπασχολοῦν.
Ἀντὶ νὰ γίνουν κατασχέσεις περιουσιακῶν στοιχείων καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι, αὐτός, ὁ …ἀδιάβλητος, σκέπτεται ὅπως ἀκριβῶς ἡ σαββαΐδου. Λὲς καὶ τοὺς …ἐκπαιδεύει τὸ ἴδιο κέντρο ἐκπαιδεύσεως.

Πᾶμε γιά οἰκουμενική;
Ναί, γιατὶ ὄχι. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ παράστασις πρέπει νὰ λάβῃ τέλος.

Φιλονόη

Υ.Γ.2. Κι ἐκεῖ ποὺ ἄκουγα τὸν λεβέντη μοῦ προέκυψε μιχαλολιᾶκος. Κι αὐτός, κατὰ πῶς φαίνεται, πάσχει ἀπὸ ἀριθμητικὴ ἀντίληψιν. Ἐγκλωβισμός, λέει, ἑνὸς ἐκατομμυρίου λαθρομεταναστῶν ἐντὸς τῶν συνόρων. Τοῦ διαφεύγουν τοῦ …πατριώταρου, κατὰ πῶς φαντάζομαι, τὰ ἤδη ὑπάρχοντα τοὐλάχιστον 5-6 ἐκατομμύρια.
Μά τί στό καλό παθαίνουν μόλις πατήσουν τό πόδι τους ἐκεῖ μέσα; Μαλάκινσιν;

https://www.youtube.com/watch?v=3GNhtl7tiAg

Υ.Γ.2. Νά περιμένουμε καί τραπεζίτη πρωθυπουργό, βάσει τῆς ἤδη ὑπαρχούσης προτάσεώς του, ἤ θά τό ἀποφύγουμε;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *