ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.Κάποτε λέγαμε γιὰ τὰ ΚΝΑΤ στὰ Πανεπιστήμια…

Μάιος 2010.
Ἕνα αὐθόρμητο «ΝΤΟΥ» τῶν διαδηλωτῶν, ἔπιασε στὸν ὕπνο τὰ ΜΑΤ.
Ὑπῆρχαν ὅμως τὰ ΚΝΑΤ – τὸ Σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος – ποὺ τοὺς ἔσωσε!

Τὸ ὁμολόγησε ὁ ἀπόπατος  Πάγκαλος!

Ἕλλην Μαχητής

Σχόλιον ἀτόμου ποὺ ἀνήκει στὸ ΠΑΜΕ καὶ ἦταν ἐκείνην τὴν ἡμέρα ἐκεῖ:

«Καί τί ἤθελες νά κάνουμε;;; Νά τούς ἀφήσουμε νά μποῦν στήν βουλή;»

Φιλονόη

Ὁ πιστότερος σκύλος τοῦ κατεστημένου: τὸ ΚΚΕ!!!!

(Visited 367 times, 1 visits today)
6 thoughts on “ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολὺ …«ἀπειλητικό» ἦταν τὸ ΠΑΜΕ τὸ Σάββατο γιὰ τοὺς κρατοῦντες. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀγρότες στό Σύνταγμα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τελειώνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply