Ἰδιωτικὴ ἀσφάλισις made in Germany καὶ μὲ τὸν (κάθε) Λάκη ἀρωγό!!!

Τὸ ἐπίμαχο βίντεο τοῦ Λαζοπούλου δὲν μιλοῦσε μόνον «περὶ τοῦ σακάτη Σόιμπλε».
Τὸ video τοῦ Λ. Λαζοπούλου – 17 Φεβρουαρίου 2016- μιλᾶ πρωτίστως καὶ κυρίως γιὰ τὴν γερμανοκίνητη ἰδιωτικὴ ἀσφάλιση!!!

Ἰδιωτικὴ ἀσφάλισις made in Germany καὶ μὲ τὸν (κάθε) Λάκη ἀρωγό!!!1

  • Σὲ συνέχειά του: Θά μᾶς ἐξηγήση κάποιος ἀπό τόν σύλλογο ΑμέΑ ποιόν ἀνάπηρο ὑποστηρίζουμε; Τόν Λάκη ἤ τόν Βόλφκανγκ;
    Παπποῦς Νῖκος Ἀρβανίτης

Ὑπάρχουν δύο μεγάλες γερμανικὲς Ἀσφαλιστικὲς Ἑταιρεῖες (καὶ μία «αἰωρουμένη» ἑλληνική… θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ μπεῖ…) ποὺ διεκδικοῦν τὸν ἱδρώτα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐργάζονται καὶ παράγουν σὲ αὐτὴν τὴν Χώρα.

  • Θέλουν -μὲ τὸ ζόρι- κι αὐτὲς μαζὺ μὲ τὶς γαλλικές, τὶς ὁλλανδικές, κλπ… Ἕνα μεγάλο κομμάτι ἀπὸ τὴν «πίττα» τῶν εἰσφορῶν, ποὺ πληρώνουν τώρα ἐργαζόμενοι, ἐργοδότες καὶ τὸ Δημόσιο γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους τους.
  • Γι΄ αὐτὸ συγκεντρώνουνοἱ «Γκοβερνάντες» ὅλα τὰ Ταμεῖα σὲ ἕνα, αὐξάνουν τὰ ἀσφάλιστρά τους, μειώνουν τὶς συντάξεις, κάνουν δυσμενεστέρους τοὺς ὅρους συνταξιοδοτήσεως καὶ ὑποβαθμίζουν τὴν περίθαλψη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!!!

Κόλπο γκρόσο γιὰ νὰ γίνουν πιὸ ἀνταγωνιστικὰ – θὰ τὸ λέμε συνέχεια – τὰ προγράμματα ζωῆς καὶ ὑγείας τῶν ἑταιρειῶν καὶ νὰ ὁδηγήσουν, ἄρον ἄρον, τοὺς Ἕλληνες πολῖτες ἱκέτες σὲ αὐτές.

Μόλις οἱ συνταξιοῦχοι θὰ φθάνουν ἐκεῖ γύρω στὰ ἑβδομήντα- ἐβδομήνταπέντε τους, θὰ τοὺς ἐγκαταλείπουν ἤ θὰ αὐξάνουν τὰ ἀσφάλιστρα ὑγείας τόσο, ποὺ θὰ φεύγουν μόνοι τους, γιατὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ τὰ πληρώσουν.
«Ὁ ἔχων νοῦν, νοείτω».

Ἡ παρακάτω εἰκόνα ξεσήκωσε θύελλα ἐναντίον τοῦ Λαζοπούλου, γιὰ τὴν ὁμολογουμένως κακὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (ἐν προκειμένῳ).

Τὸ συγκρότημα Ἀλαφούζου πρωτοστάτησε (!!!!!!) κυρίως μὲ τοὺς κ.κ. Βασίλη καὶ Δημήτρη, τὸν Μπογδάνο καὶ τὴν Τασία.
Λέτε νά τούς «ἔφαγε ὁ καημός»;
Γιά τόν Σόιμπλε καί τοὺς ἐδῶ ἀναπήρους;
(Πότε ῥέ νεοφιλελέδες σᾶς βάλαμε τιμητές καί προστάτες καί δέν τόν ξέρουμε;)

Δεῖτε τὸ σχόλιο. Τὸ ἐπίμαχο κομμάτι τοῦ video τοῦ Λάκη Λαζοπούλου, γιὰ τὸν σακάτη Σόιμπλε, ἀλλὰ ταὐτόχρονα καὶ γιὰ τὸπ ζουμερό, τῆς γερμανικῆς κομπίνας μὲ τὸ …!!! …!!! …!!! 20% τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ, ποὺ εἶναι οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς τοῦ Δημοσίου τομέως!!!

Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Τσίπρα!!!
Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Καμμένε!!!

 

Ἰδιωτικὴ ἀσφάλισις καὶ σχέδιον Γερμανῶν
Ἀναγνώστης

Ἰδιωτικὴ ἀσφάλισις made in Germany καὶ μὲ τὸν (κάθε) Λάκη ἀρωγό!!!2

Τὴν προσοχή σας ἐκεῖ ποὺ ἀναφέρεται στὸ γερμανικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν καλοπέραση τῶν ἰδιωτικῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν. Ἐκεῖ εἶναι τὸ ζουμὶ καὶ ὄχι στὰ περὶ σακάτη τοῦ σακάτη!!!!!!

Παπποῦς Νῖκος Ἀρβανίτης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply