Ἡ δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους ἀνοίγει νέους κύκλους αἵματος;

Βγῆκαν κάποιοι καὶ δήλωσαν ὅτι ἡ Ῥωσσία μὲ τὶς Η.Π.Α. ἔχουν συμφωνήσει τὸ μοίρασμα τῆς Συρίας,μὲ ἀφορμὴ κάποιαν δήλωση Ῥώσσου ἀξιωματούχου, ἐπειδὴ διεμήνυσαν πρὸς τὸν Ἄσαντ ὅτι πῆρε φόρα, ὅταν δήλωσε ὅτι θὰ νοιώσῃ ἱκανοποιημένος ὅταν ἀπελευθερωθῇ ὅλη ἡ Συρία!!!

Ἡ δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους ἀνοίγει νέους κύκλους αἵματος;

Ὁ Ἄσαντ, σὰν σωστὸς ἡγέτης, αὐτὸ ἔπρεπε νὰ πῇ, γιὰ νὰ ἐμψυχώσῃ τὸν λαό του καὶ τὸν στρατό του.

Οἱ Ῥῶσσοι ἐπίσης αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ποῦν, γιατὶ ἀφοῦ εἶναι μέσα στὰ πράγματα καὶ σχεδιάζουν τὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ ISIS, ξέρουν ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλὸ καὶ θὰ χρειασθῇ κόπος καὶ αἷμα, ἀφοῦ κάθε περιοχὴ ἀπελευθερώνεται σπίτι σπίτι.

Παράλληλα ὅμως ὁ Ῥῶσσος μόνιμος ἐπιτετραμένος τοῦ Ο.Η.Ε., ὁ Τσούρκιν, δήλωσε ὅτι γιὰ νὰ ἀνακηρυχθῇ Κουρδικὸ κράτος, σημαίνει ἀπώλεια ἐδαφῶν τῆς Συρίας, τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Τουρκίας….
(Ὑποννοώντας προφανὼς ὅτι κάποιος πρέπει νὰ πείσῃ καὶ τοὺς Τούρκους γιὰ κάτι τέτοιο…)…

Ἄν ἱδρυθῇ Κουρδικὸ κράτος, σίγουρα δὲν θὰ εἶναι κάτι ἁπλό, ἀφοῦ οὔτε μία ἀπὸ τὶς χῶρες δὲν θὰ θέλη νὰ τῆς ἀφαιρεθοῦν ἐδάφη, ἤ θὰ ζητήσουν ἀνταλλάγματα γιὰ νὰ συμφωνήσουν, ἔστω καὶ μυστικά, σὲ αὐτὸ καὶ νὰ πείσουν τὴν κοινὴ γνώμη τῆς κάθε χώρας…
(Ἄσχετα μὲ τὸ τὶ θέλουν ἐπίσημα ἤ ἀνεπίσημα Η.Π.Α., Ἰσραὴλ καὶ Ῥωσσία).

Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ μιλᾶμε γιὰ ἕναν νέο κύκλο αὅματος στὴν περιοχή, ποὺ ἁπλᾶ θὰ μετατοπισθῇ γεωγραφικά…

Σωτήρης Παπανικολάου

εἰκόνα

 

(Visited 210 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους ἀνοίγει νέους κύκλους αἵματος;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥισκάρουν Πυρηνικό Πόλεμο γιά χάριν τῆς Ἀλ Κάιντα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply