Ῥισκάρουν Πυρηνικό Πόλεμο γιά χάριν τῆς Ἀλ Κάιντα;

Πηγὴ κοντὰ στὸν Ποῦτιν, μοῦ εἶπε ὅτι οἱ Ῥῶσσοι προειδοποίησαν τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογάν, ὅτι ἡ Μόσχα εἶναι προετοιμασμένη νὰ χρησιμοποιήσῃ τακτικὰ πυρηνικὰ ὅπλα, ἐὰν καταστῇ ἀναγκαῖον, γιὰ νὰ σώσῃ τὶς στρατιωτικές της δυνάμεις, σὲ περίπτωση ἐπεμβάσεως τουρκο-σαουδαραβικῶν δυνάμεων στὴν Συρία!!!

Ῥισκάρουν Πυρηνικό Πόλεμο γιά χάριν τῆς Ἀλ Κάιντα;

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, μία τέτοια ἐμπλοκὴ θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ ἐξελιχθῇ σὲ μεγάλου μεγέθους πυρηνικὸ πόλεμο!!!

Risking Nuclear War for Al Qaeda?
A source close to Russian President Vladimir Putin told me that the Russians have warned Turkish President Recep Tayyip Erdogan that Moscow is prepared to use tactical nuclear weapons if necessary to save their troops in the face of a Turkish-Saudi onslaught. Since Turkey is a member of NATO, any such conflict could quickly escalate into a full-scale nuclear confrontation.

Investigative reporter Robert Parry broke many of the Iran-Contra stories for The Associated Press and Newsweek in the 1980s.

consortiumnews

————————–————————–—-

Ἡ Ῥωσσία ἀπαιτεῖ νὰ σταματήσουν οἱ προσπάθειες τῆς Τουρκίας γιὰ ὑπονόμευση τῆς συριακῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος.

Russia Demands End To Turkey’s Efforts To Undermine Syrian Sovereignty

————————–————————–—-

Τὸ ΝΑΤΟ ἀρνεῖται νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν Τουρκία στὴν περίπτωση στρατιωτικῆς ἐμπλοκὴς μὲ τὴν Ῥωσσία

NATO Refuses to Support Turkey in the Event of a Conflict With Russia

————————–————————–—-

Κι αφού το Ισραήλ απαιτεί την δημιουργία κράτους του Κουρδιστάν, οι ΗΠΑ φυσικά θα πάνε με το Ισραήλ κι όχι με τους Τούρκους «συμμάχους» τους, που αγωνιούν για την απώλεια εδαφών.

Τὸ Ἰσραὴλ θέλει Κουρδιστὰν καὶ ὅλοι ...σπεύδουν!!!1

Έχει πολύ πετρέλαιο η υπόθεση και φυσικά καταλήγει όλο στο Ισραήλ.

Τὸ Ἰσραὴλ θέλει Κουρδιστὰν καὶ ὅλοι …σπεύδουν!!!

————————–————————–—-

Παράλληλα ὅμως ὁ Ῥῶσσος μόνιμος ἐπιτετραμένος τοῦ Ο.Η.Ε., ὁ Τσούρκιν, δήλωσε ὅτι γιὰ νὰ ἀνακηρυχθῇ Κουρδικὸ κράτος, σημαίνει ἀπώλεια ἐδαφῶν τῆς Συρίας, τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Τουρκίας….
(Ὑποννοώντας προφανὼς ὅτι κάποιος πρέπει νὰ πείσῃ καὶ τοὺς Τούρκους γιὰ κάτι τέτοιο…)…

Ἡ δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους ἀνοίγει νέους κύκλους αἵματος;

 ἔρευνα
Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply