Κατὰ βάθος ὅμως …ἐξελισσόμεθα!!!

Κατὰ βάθος ὅμως ...ἐξελισσόμεθα!!!

Ἡ Ν.Δ. τοῦ «Ἐθνάρχη» ἄνοιξε ἔστρωσε χαλιὰ γιὰ νὰ μποῦμε στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ξεκινήσῃ ἡ …«ἐξελιγμένη» πορεία μας…

Τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα παρέλαβε χώρα καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ χώρα χρέους…

Τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Σημίτη παρέλαβε χώρα χρέους καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ χώρα ἰδιωτῶν χωρὶς ἀποταμιεύσεις…
(Χρηματιστήριο, φάγωμα ἀποθεματικῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, Ὀλυμπιακοί, Ἐξοπλιστικά)….

Ἡ Ν.Δ. τοῦ κουρασμένου παρέλαβε χώρα χρέους καὶ ἰδιῶτες χωρὶς ἀποταμιεύσεις, καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ ἀποικία χρέους…

Τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιωργάκη ἔβαλε τὴν βούλα…

Ὁ Παπαδήμιος μὲ τὸν Βενιζέλο τελείωσαν τὴν δουλειὰ μὲ τὸ P.S.I., ἔβαλαν τὴν χώρα σὲ ἐκκαθάριση ἐν λειτουργίᾳ…

Ἡ Ν.Δ τοῦ Ἀντωνάκη παρέλαβε ἀποικία χρέους μὲ τὴν βούλα  καὶ ἔφτιαξε τὶς ἁλυσίδες μὲ τὶς μπάλες γιὰ τοὺς σκλάβους….

Ἡ κυβέρνησις Συριζανὲλ παρέλαβε ἀποικία χρέους μὲ τὴν βούλα καὶ σκλάβους μὲ ἁλυσίδες ἔτοιμες καὶ παραδίδει χώρα χότσποτ !!

Εὖγε μας!!!

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply