Εἰκόνες …ὑψηλῶν διαβουλεύσεων!!!

Η «γάτα» της Αγκύρας, το Γερμανικό «ντόπερμαν», το Γαλλικό «κανίς» και στην άκρη αριστερά , το «δαρμένο κοπρόσκυλο».

Εἰκόνες ...ὑψηλῶν διαβουλεύσεων!!!

Σε λίγο το στόμα του θα φθάσει στον …σβέρκο!

Νῖκος Ῥούσσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply