Ἀδέσμευτη τραπεζικὴ ἐνημέρωσις…

Ἡ ἀδέσμευτη τραπεζικὴ ἐνημέρωσις στὶς χῶρες προτεκτοράτα τῶν τοκογλύφων, παραμένουν πάντα ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν ἐργοδοτῶν. Γραμμὴ καὶ διαφήμισις. Διαφήμισις καὶ ἑκατομμύρια…

Ἀδέσμευτη τραπεζικὴ ἐνημέρωσις...

Ἡ …«ἐπαναστατική» Soro-«Αὐγή» ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 106.223.57, 35.000 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 110.000 ἀπὸ τὴν Alpha, 15.000 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 2.235.500 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ Capital ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 145.515,44, 96.849,81 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 132.744,28 ἀπὸ τὴν Alpha, 32.550 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 307.150 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ «Κόντρα» ἀπὸ τὴν Eurobank ἔλαβε 21.929,23, 10.910,57 ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 31.353,30 ἀπὸ τὴν Alpha, 3.428,49 ἀπὸ τὴν Attica καὶ 175.060 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Τὸ «Ἕνικός» ἔλαβε 49.200  ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», 69.467,95 ἀπὸ τὴν Alpha καὶ 96.000 ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου ἔλαβε 212.153 (καὶ ἀκόμη 2.432.794,97 συνολικῶς), τὸ «Real» 1.538.996,12, τὸ «Newsit» 390.867,7, τὸ «Ζούγκλα» 248.179,24, τὸ «Ἄλ Τσαντίρι» 187.500, τὸ (δημόσιον λέει) Ἀθηναϊκὸν καὶ Μακεδονινὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων 108.500, ὁ ΑΝΤ1 μόλις 1.306.606,67, τὸ «Ἔθνος» 1.910.407,73 καὶ ὁ «Ῥιζοσπάστης» μόλις 27.302.
Γενικῶς ἡ ὑπόθεσις ἔχει χρῆμα… Πολὺ χρῆμα…
Χρῆμα ποὺ ἁρπάζουν ἀπὸ τὶς δικές μας τσέπες, ἀφήνοντας τὰ παιδιά μας πεινασμένα, γιὰ νὰ τὰ δόσουν στὰ παπαγαλάκια τους.

Πρέπει νὰ μελετήσουμε τὴν παρακάτω λίστα μὲ πολὺ προσοχή, διότι ἔχει νὰ μᾶς δόσῃ πολλὲς ἀπαντήσεις γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐνημέρωσίν μας καὶ μὲ ποιὸ ἀντάλλαγμα. Κι ἀπὸ ἐκεῖ μόνον μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο ἀδέσμευτη, ἀχειραγώγητη καὶ …γιὰ τὸ καλό μας εἶναι ὅλη αὐτὴ ἡ προπαγάνδα.

Φιλονόη

Πόσα χρήματα και σε ποιούς έδωσαν οι τράπεζες για την προβολή τους – Αναλυτικοί πίνακες

Πληροφόρηση σε ενοποιημένη βάση για τη χρήση 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016.

Το σύνολο των χρημάτων ανά τράπεζα σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι ίδιες  είναι :

Alpha τράπεζα 7,584,736.81
Τράπεζα Πειραιώς 19,373,160.00
Εθνική Τράπεζα 6,394,598.72
Attica bank 1,843,816.46
Eurobank 7,929,726.69
43,126,038.68
  Ποσά που διατέθηκαν ανά εταιρεία ή ΜΜΕ για το  2015
Εταιρεία Ποσό Τράπεζα
1984 PRODUCTIONS A.E. 40,000.00 Πειραιώς
1984 PRODUCTIONS A.E. 21,000.00 Eurobank
1984 PRODUCTIONS AE 4,350.00 Εθνική  Τράπεζα
1984 PRODUCTIONS AE 20,846.20 Alpha τράπεζα
24 MEDIA MEΠΕ 18,000.00 Πειραιώς
24 MEDIA Μ.ΕΠΕ 50,347.73 Alpha τράπεζα
A.S.A.P ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 32,500.00 Πειραιώς
A.S.M. PUBLICATIONS P.C. 12,750.00 Eurobank
ACTIVE BUSINESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ACTIVE BUSINESS-EΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 4,600.00 Πειραιώς
ADWEB LTD 3,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ADWEB LTD 7,110.00 Eurobank
ADWEB Ltd ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 12,000.00 Πειραιώς
AEGEAN DREAM WEB 700.00 Πειραιώς
AGRO BROKERS LTD 6,000.00 Πειραιώς
AIRLINK AE 7,721.70 Εθνική  Τράπεζα
AIRLINK-ΕΛΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΚΔ.& ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΕ 14,452.72 Alpha τράπεζα
AKTH ΜΙΑΟΥΛΗ PUBLICATIONS ΙΚΕ 5,000.00 Πειραιώς
ALPHA TERRANOVA ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. 22,260.00 Eurobank
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε 444,940.00 Πειραιώς
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε 84,522.94 Alpha τράπεζα
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 475,482.93 Eurobank
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 19,387.39 ATTICA
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 393,372.66 Εθνική  Τράπεζα
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε 143,360.00 Πειραιώς
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. 55,506.52 Alpha τράπεζα
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. 33,977.49 Eurobank
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ 2,915.70 Εθνική  Τράπεζα
ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 5,760.00 Πειραιώς
ANNA ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 1,650.00 Πειραιώς
ANTENNA PAY TV USA INC 25,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ANTENNA TV A.E. 509,574.96 Eurobank
ANTENNA TV AE 435,288.29 Εθνική  Τράπεζα
ASM PUBLICATION Π. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 30,560.00 Πειραιώς
ASM PUBLICATIONS PC 2,000.00 Alpha τράπεζα
ASM PUBLICATIONS Π. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ASSET INTERNATIONAL INC 18,443.11 Εθνική  Τράπεζα
ATCOM AE-ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 11,456.93 Εθνική  Τράπεζα
AUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε. 15,180.00 Εθνική  Τράπεζα
AUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε. 15,000.00 ATTICA
AUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.Ε. 10,065.97 Eurobank
AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ 11,358.88 Alpha τράπεζα
AUTOΤΡΙΤΗ Α.Ε. 65,410.00 Πειραιώς
AXION TV A.E. 1,500.00 Πειραιώς
BCR PUBLISHING LIMITED 404.93 Εθνική  Τράπεζα
BEAUTE EΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 14,066.26 Alpha τράπεζα
BIOGROUP Μ.Ε.Π.Ε. 2,553.60 Eurobank
BOULEVARD FREE PRESS ΙΚΕ 20,250.00 Πειραιώς
C.S.SPORT MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3,000.00 Πειραιώς
CAPITAL FINANCE INTERNATIONAL 20,971.69 Εθνική  Τράπεζα
CITY MAGAZINE ΙΚΕ 560.00 Alpha τράπεζα
CITY NEWS Α.Ε. 160,360.00 Πειραιώς
CODEX ΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΦΑΚΑ 6,550.00 Εθνική  Τράπεζα
CODEX ΥΠΗΡ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ 9,800.00 Πειραιώς
CPAN CONNECT – ED PUPLIC AFFAIRS NETWORK LTD “BANKWARS.GR” 11,100.00 Alpha τράπεζα
CPAN CONNECT PUBLIC AFFAIRS 20,300.00 Eurobank
CPAN CONNECT-ED PUBLIC 4,000.00 Εθνική  Τράπεζα
CPAN CONNECT-ED PUBLIC AFFAIRS NETWORK LTD 7,000.00 ATTICA
CREATIVE INTERNET SERVICES MON EΠΕ 21,000.00 Πειραιώς
CREATIVE INTERNET SERVICES ΜΟΝ ΕΠΕ 25,000.00 ATTICA
CREATIVE INTERNET SERVICES ΜΟΝ.ΕΠΕ 3,000.00 Alpha τράπεζα
CREATIVE INTERNET SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 12,195.00 Eurobank
CRETALIVE ΕΠΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ 24,000.00 Πειραιώς
CRETAPOST.GR 9,600.00 Πειραιώς
D & P ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1,500.00 ATTICA
D A ΑΕ 9,000.00 Εθνική  Τράπεζα
D. A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 190,000.00 Πειραιώς
D.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79,558.76 Alpha τράπεζα
D.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32,500.00 ATTICA
D.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 71,460.47 Eurobank
D.G. NEWSAGENCY A.E. 15,000.00 Eurobank
DATA COMMUNICATION SYSTEMS ΕΠΕ 10,000.00 Alpha τράπεζα
DIRECTION BUSINESS NETWORK 15,550.00 Πειραιώς
DITIONE LIMITED EE 21,000.00 Πειραιώς
DMT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7,500.00 Πειραιώς
DOUSIS COM EE – ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 22,500.00 Πειραιώς
DPG DIGITAL MEDIA AE 16,426.60 Εθνική  Τράπεζα
DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. 336,250.00 Πειραιώς
DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. 51,437.90 Alpha τράπεζα
DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. 4,000.00 ATTICA
DPG NEWS DIGITAL MEDIA A.E. 27,000.00 Eurobank
E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2,500.00 ATTICA
EFP EURO FREE PRESS AE ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10,000.00 Πειραιώς
ELL NEWS MEDIA AEE 6,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ELL NEWS MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30.00 Πειραιώς
ELL NEWS MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3,600.00 Alpha τράπεζα
ETHOS MEDIA AE 38,047.75 Εθνική  Τράπεζα
ETHOS MEDIA ΑE 4,600.00 Alpha τράπεζα
ETHOS MEDIA ΑΕ / ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ 2,100.00 ATTICA
ETHOS MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 10,810.34 Eurobank
EUROMEDIA ACTION AE 10,000.00 Πειραιώς
EXNET HELLAS 1,500.00 ATTICA
EXPLORER ΕΚΔΟΤΙΚΗ 40,871.88 Εθνική  Τράπεζα
FAN & COMMUNICATION Α.Ε. 5,600.00 Πειραιώς
FAROS NET AE 3,300.00 Εθνική  Τράπεζα
FAROSNET Α.Ε 15,281.60 Alpha τράπεζα
FAROSNET ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 6,500.00 Eurobank
FINANCE MARKET VOICE A.E. 13,000.00 Eurobank
FINANCIAL MARKETS VOICE 8,000.00 Πειραιώς
FINANCIAL MARKETS VOICE A.E.E. “FINANCIAL & MARKETS VOICE” 21,000.00 Alpha τράπεζα
FINANCIAL MARKETS VOICE AE 1,800.37 Εθνική  Τράπεζα
FINANCIAL MARKETS VOICΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15,000.00 ATTICA
FINANCIAL PRESS I.K.E. 12,150.00 Eurobank
FINANCIAL PRESS IKE 6,000.96 Εθνική  Τράπεζα
FINANCIAL PRESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10,400.00 Alpha τράπεζα
FINANCIAL PRESS ΙΚΕ 15,000.00 Πειραιώς
FORTHNET A.E. 23,556.50 Eurobank
FORTHNET MEDIA AE 75,177.28 Εθνική  Τράπεζα
FORTHNET MEDIA HOLDINGS Α.Ε. 423,990.00 Πειραιώς
FORTHNET MEDIA ΑΕ 35,650.20 Alpha τράπεζα
FORUM ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ 1,000.00 Πειραιώς
FPRESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 6,000.00 ATTICA
FREE SUNDAY AE 25,600.12 Εθνική  Τράπεζα
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 20,430.00 Πειραιώς
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 45,655.00 Eurobank
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 75,279.64 Alpha τράπεζα
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13,000.00 ATTICA
FREENET A.E. 54,000.00 Πειραιώς
FREENET AE 6,500.50 Εθνική  Τράπεζα
FREENET AE 16,334.88 Alpha τράπεζα
FREENET AΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19,500.00 Eurobank
FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64,000.00 ATTICA
FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ 23,273.96 Εθνική  Τράπεζα
FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ 2,056.30 Alpha τράπεζα
GLOBAL FINANCE 15,144.35 Εθνική  Τράπεζα
GLOBAL SUSTAIN EE 2,500.00 Εθνική  Τράπεζα
GOOGLE IRELAND LIMITED 165,129.71 Alpha τράπεζα
GOOGLE IRELAND LIMITED LTD 179,343.39 Eurobank
GRAFIMA ΔΙΑΜΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 120.00 Εθνική  Τράπεζα
GRATIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
GRECOTEL AE 2,000.00 Alpha τράπεζα
GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 7,500.00 Εθνική  Τράπεζα
GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 138,450.00 Πειραιώς
HAPPY PUBLICATIONS -ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΑΛΗΣ ΜΙΚΕ 2,000.00 Πειραιώς
HAZLIS & RIVAS CO LTD 13,000.00 Εθνική  Τράπεζα
HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 5,000.00 Πειραιώς
HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 50.00 Alpha τράπεζα
HT PRESS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 17,500.00 ATTICA
HT PRESS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 14,000.00 Πειραιώς
ICAP GROUP  AE 19,910.00 Εθνική  Τράπεζα
ICAP GROUP A.E. 13,730.00 Alpha τράπεζα
ICAP GROUP A.E. 9,150.00 Eurobank
IIR LTD 29,602.60 Εθνική  Τράπεζα
IN THE CITY ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΣΗΦΑΚΗΣ 12,000.00 ATTICA
INFINITAS 1,050.00 Εθνική  Τράπεζα
INFINITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18,000.00 ATTICA
INFODAY A.E. 29,500.00 Eurobank
INFODAY A.E. 17,000.00 ATTICA
INFODAY Α.Ε. 22,500.00 Εθνική  Τράπεζα
INFODAY ΑΕ 8,143.36 Alpha τράπεζα
INFOTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88,000.00 Πειραιώς
INFOTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 55,000.00 Eurobank
INFOTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 33,058.94 Alpha τράπεζα
INFOTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 40,000.00 ATTICA
INFOTAIΝΜΕΝΤ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.ΑΕ 17,500.00 Εθνική  Τράπεζα
INKAM ΕΠΕ 3,550.00 Εθνική  Τράπεζα
INSIDER PUBLICATIONS ΕΚΔ.ΜΟΝ.ΕΠΕ 2,649.39 Εθνική  Τράπεζα
INTERBUS AE 36,301.20 Εθνική  Τράπεζα
INTERNATIONAL PUBLICATION 3,850.00 Πειραιώς
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E. 3,880.95 Eurobank
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE 13,556.05 Εθνική  Τράπεζα
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΕ DEE JAY 20,090.19 Alpha τράπεζα
INTERNATIONAL SHIPPING MEDIA PC 15,600.00 Πειραιώς
INTERSITE – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 32,500.00 ATTICA
INTHECITY 9,000.00 Πειραιώς
INTRACORD Ε.Π.Ε. 2,370.00 Πειραιώς
ISOBAR IPROSPECT AE 270,083.17 Εθνική  Τράπεζα
JDK ΙΚΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2,500.00 Πειραιώς
KISS A.E. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1,290.43 Eurobank
KISS AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7,436.50 Alpha τράπεζα
KISS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΜΕ- KISS ENTERPRISES 10,919.18 Εθνική  Τράπεζα
KISS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧ. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 136,000.00 Πειραιώς
KONTRA IKE 10,500.00 Εθνική  Τράπεζα
KONTRA IKE 7,500.00 Πειραιώς
KONTRA IKE 9,000.00 Alpha τράπεζα
KONTRA IKE 15,000.00 ATTICA
KONTRA MEDIA MME AE 10,910.57 Εθνική  Τράπεζα
KONTRA MEDIA MΕΣΑ MΑΖΙΚΗΣ EΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E. 21,929.23 Eurobank
KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε 175,060.00 Πειραιώς
KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 31,353.30 Alpha τράπεζα
KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 3,428.49 ATTICA
KOOL WORKS A.E. 55,000.00 Πειραιώς
KOOLWORKS A.E. 4,198.49 Alpha τράπεζα
KOYFALIS MEDIA CORPORATION AE 7,300.00 Πειραιώς
LARIANA HOLDINGS LIMITED 3,376.37 Eurobank
LEAD GENERATION AE 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
LEAD GENERATION Α.Ε. 600.00 Eurobank
LEFT MEDIA ΑΝΩΝ.Ρ/Φ ΤΗΛΕΟΠΤ. ΑΕ 2,048.50 Εθνική  Τράπεζα
LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ-ΤΕΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 6,000.00 Πειραιώς
LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 13,749.70 Eurobank
LINKED IN IRELAND 443.00 Eurobank
LIQUID MEDIA A.E. 1,200.00 Eurobank
LIQUID MEDIA AE 2,230.80 Εθνική  Τράπεζα
LIQUID MEDIA AE 19,774.38 Alpha τράπεζα
LIQUID MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 25,000.00 Πειραιώς
LOVE RADIO BROADCASTING AE 14,547.00 Alpha τράπεζα
M MEDIA A.E 23,010.00 Πειραιώς
M PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 837.40 Alpha τράπεζα
M PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 113.82 Eurobank
M. MEDIA AE 35,003.80 Εθνική  Τράπεζα
MARKETING AND MEDIA SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 19,250.00 Πειραιώς
McVICTOR & HAMILTON AE 45,600.00 Εθνική  Τράπεζα
MEDIA CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76,800.00 Πειραιώς
MEDIA INSIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 13,025.30 Eurobank
MEDIA& ART-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ 1,000.00 Πειραιώς
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 136,250.00 Πειραιώς
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 151,370.68 Eurobank
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 23,000.00 ATTICA
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 47,750.00 Εθνική  Τράπεζα
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 165,759.97 Alpha τράπεζα
MEDIAVIEW ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6,100.00 Πειραιώς
MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 37,150.00 Πειραιώς
MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2,400.00 Eurobank
MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 7,133.71 Alpha τράπεζα
METAMEDIA ΜΟΝ. ΙΚΕ 4,000.00 Πειραιώς
METRON ARISTON 16,500.00 Πειραιώς
MORAX MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤ 4,600.00 Εθνική  Τράπεζα
MORAX MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8,373.47 Eurobank
MOTORI ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 3,000.00 Eurobank
MY MEDIA ΕΠΕ 2,000.00 ATTICA
NELIOS.COM  ΕΠΕ 3,600.00 Εθνική  Τράπεζα
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A 122,660.00 Πειραιώς
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A. 70,000.00 Eurobank
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A. 11,000.00 ATTICA
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS SA 17,700.00 Εθνική  Τράπεζα
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS ΑΕ 79,906.36 Alpha τράπεζα
NEW POST PRIVATE COMPANY-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4,500.00 Πειραιώς
NEWPOST PRIVATE COMPANY 4,400.00 Eurobank
NEWPOST PRIVATE COMPANY NEWPOST.GR 1,750.00 Alpha τράπεζα
NEWSIT Ε.Π.Ε. 81,400.00 Eurobank
NEWSIT ΕΠΕ 53,000.00 Εθνική  Τράπεζα
NEWSIT ΕΠΕ 134,500.00 Πειραιώς
NEWSIT ΕΠΕ 107,967.70 Alpha τράπεζα
NEWSIT ΕΠΕ 14,000.00 ATTICA
NEWSMEDIA Ε.Ε. 5,000.00 ATTICA
NEXT DAY NEWS ΜΟΝΟΠΡ.ΕΠΕ 900.00 Εθνική  Τράπεζα
NEXUS PUBLICATIONS AE 1,000.00 Εθνική  Τράπεζα
NIKO ADVERTISING ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800.00 ATTICA
NK HOLDING IKE 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
NK HOLDING IKE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧ.ΕΤΑΙΡΙΑ 68,199.94 Eurobank
NK HOLDING Μ ΙΚΕ 8,365.57 Alpha τράπεζα
NK HOLDING Μ.IKE 25,000.00 ATTICA
NK MEDΙA GROUP Ε.Π.Ε. 25,000.00 Πειραιώς
ODEON CINEMAS Α.Ε. 50,000.00 Alpha τράπεζα
OLIVE MEDIA AE 15,450.00 Εθνική  Τράπεζα
OLIVE MEDIA AE 12,150.01 Alpha τράπεζα
OLIVE MEDIA Α.Ε. 34,600.00 Πειραιώς
OMNI APICO GREECE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε. 500.00 Εθνική  Τράπεζα
P.P.M. MEDIA AE 3,760.00 Εθνική  Τράπεζα
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E. 13,000.00 Πειραιώς
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS Α.Ε.Ε. 27,040.00 Alpha τράπεζα
PERMEDIA ATHENS AE 2,560.00 Alpha τράπεζα
PHAISTOS NETWORKS AE 40,575.60 Εθνική  Τράπεζα
PHAISTOS NETWORKS AE 11,783.03 Alpha τράπεζα
PIKELLOW TRADING LTD 4,000.00 Εθνική  Τράπεζα
PIKELLOW TRADING LTD 7,495.75 Alpha τράπεζα
PIKELLOW TRADING LTD 8,000.00 Eurobank
PIKELLOW TRADING LTD 6,000.00 ATTICA
PLAN A ΤΗΛ/ΚΕΣ &ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΙΚΕ 7,500.00 Πειραιώς
POP OUT PRIVATE COMPANY I.K.E. 70.00 Εθνική  Τράπεζα
PREMIER PROGRESS INVESTMENTS LIMITED 5,599.00 Alpha τράπεζα
PREMIUM A.E. 31,127.54 Alpha τράπεζα
PREMIUM A.E. 48,000.00 Eurobank
PREMIUM A.E. 10,000.00 ATTICA
PREMIUM A.E.ΕΠΙΚΟΙΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ.& ΕΡΕΥΝΩΝ 172,000.00 Πειραιώς
PRIME APPLICATIONS A.E 30,600.00 Πειραιώς
PRIME APPLICATIONS A.E. 36,277.00 Eurobank
PRIME APPLICATIONS A.E. 32,000.00 ATTICA
PRIME APPLICATIONS AE 16,894.32 Εθνική  Τράπεζα
PRIME APPLICATIONS AE 79,629.72 Alpha τράπεζα
PROFITNET ΑΕ 3,500.00 Alpha τράπεζα
PROPERTY MARKETING SERVICES 3,880.00 Εθνική  Τράπεζα
PROSVASIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 400.00 Eurobank
RADIO TIMES ΕΠΕ 6,000.00 Πειραιώς
REAL MEDIA AE 212,619.40 Εθνική  Τράπεζα
REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε 340,774.04 Alpha τράπεζα
REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε 100,420.00 ATTICA
REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 337,640.00 Πειραιώς
REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 273,905.68 Eurobank
REAL PRESS AE 3,000.00 Εθνική  Τράπεζα
REAL PRESS AE 10,000.00 Alpha τράπεζα
REAL PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6,000.00 Πειραιώς
RENFER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 750.00 Εθνική  Τράπεζα
REPORT PRIVATE COMPANY 6,000.00 Εθνική  Τράπεζα
REPORT PRIVATE COMPANY 12,500.00 Πειραιώς
REPORT PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε. 9,000.00 Eurobank
ROADSHOW ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 71,400.00 Πειραιώς
RΑSΗ ΜΕDΙΑ ΠΡΟΒ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΔΙΑΦΗΜ. 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ AE 286,630.00 Πειραιώς
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 137,460.49 Alpha τράπεζα
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 163,000.00 Eurobank
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 24,001.00 ATTICA
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 112,833.00 Εθνική  Τράπεζα
SARONIC PRESS ΛΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8,250.00 Πειραιώς
SATKO MEDIA TV-Δ.ΤΡΑΜΠΑΣ 1,600.00 Εθνική  Τράπεζα
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65,000.00 Πειραιώς
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 24,443.70 Alpha τράπεζα
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 19,729.40 Eurobank
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 6,726.00 Εθνική  Τράπεζα
SBC TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 6,252.00 ATTICA
SEATRADE COMMUNICATIONS LTD 1,200.00 Εθνική  Τράπεζα
SOFIANA Α.Ε. 1,050.00 Eurobank
SOLAR MEDIA AE 4,609.00 Εθνική  Τράπεζα
SOLAR ΡΑΔ/ΚΕΣ & ΨΥΧ/ΚΕΣ ΥΠΗΡ. Α.Ε.-SOLAR MEDIA Α.Ε 2,520.00 Πειραιώς
SOLAR ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ & ΨΥΧ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 21,587.50 Alpha τράπεζα
SOLAR ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. Α.Ε. 5,544.00 Eurobank
SPACE FM STEREO AE 8,096.02 Εθνική  Τράπεζα
SPACE FM STEREO AE 9,252.47 Alpha τράπεζα
SPACE FM STEREO ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 2,695.00 Eurobank
SPORT TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 247,650.00 Πειραιώς
SPORT TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 4,500.00 ATTICA
SPORT TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ 17,052.00 Alpha τράπεζα
SPORT TV- ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ 9,638.51 Εθνική  Τράπεζα
SPORT TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 13,824.15 Eurobank
SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ Α.Ε 10,095.00 Alpha τράπεζα
SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε 14,040.00 Πειραιώς
SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ 5,550.85 Εθνική  Τράπεζα
STAR A.E.ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,600.00 Πειραιώς
STEFANIS JANIS 800.00 Πειραιώς
SUPER B ΤΗΛEΟΡΑΣΗ- ΡΑΔ/ΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 5,745.00 Εθνική  Τράπεζα
SUPPLY CHAIN INSTITUTE ΕΠΕ 10,000.00 Εθνική  Τράπεζα
TAILWIND EMEA LTD 5,577.00 Εθνική  Τράπεζα
TAILWIND EMEA LTD 91,864.07 Eurobank
TB NEWS ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2,236.79 Eurobank
THE ATHENS PAPER ΙΚΕ 8,900.00 Πειραιώς
THE FINANCIAL TIMES LTD 16,312.11 Εθνική  Τράπεζα
THE MACHINE ΙΚΕ 2,500.00 Πειραιώς
THE TOC DIGITAL MEDIA 14,170.00 Εθνική  Τράπεζα
THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡ. ΕΝΗΜ. Α.Ε. 70,000.00 Πειραιώς
THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E. 28,455.00 Eurobank
THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 41,489.29 Alpha τράπεζα
THINK DIGITAL INTERNET & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 30,680.00 Alpha τράπεζα
THINK DIGITAL- INTERNET ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 8,500.00 Eurobank
TNC GROUP 3,600.00 Εθνική  Τράπεζα
TNC GROUP I.K.E. 10,000.00 Eurobank
TODAY WORLD PUPLICATION ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε. 60,000.00 Πειραιώς
TRIBUNE Ι.Κ.Ε. 8,800.00 Πειραιώς
TWO PROJECT Ε.Π.Ε- “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ” 550.00 Εθνική  Τράπεζα
UNIQUE MEDIA A.E. 2,800.00 Alpha τράπεζα
USAY Μ. Ε.Π.Ε. 10,500.00 ATTICA
VOTE POSITIVE CRITERION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 24,000.00 Πειραιώς
VOTE POSITIVE CRITERION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1,000.00 ATTICA
WAVE MEDIA OPERATIONS Ε.Π.Ε. 16,650.09 Eurobank
WAVE MEDIA OPERATIONS ΕΠΕ 14,000.15 Εθνική  Τράπεζα
WAVE MEDIA ΕΠΕ 2,760.00 Alpha τράπεζα
WIZARD ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 61,460.00 Πειραιώς
YAHOO EMEA LIMITED 8,000.00 Alpha τράπεζα
YELLOWFIELDS NΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΛΕΜΟΝΗΣ 5,000.00 Πειραιώς
YPSILON ΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3,600.00 Πειραιώς
YSTEROGRAFO MEDIA IKE 16,000.00 ATTICA
YSTEROGRAFO MEDIA Ι.Κ.Ε. 21,600.00 Πειραιώς
ZOOTTLE  I.K.E. 1,541.00 Εθνική  Τράπεζα
ZOUGLA.GR A.E. 61,000.00 Eurobank
ZOYGKLA GR ΑΕ 21,179.24 Εθνική  Τράπεζα
ZOYGLA G.R.A.E. 166,000.00 Πειραιώς
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. “THEA BY MAKEDONIA PALACE” 1,400.00 Alpha τράπεζα
Α.ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,500.00 Πειραιώς
Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗ -ΝΤ.ΓΚΛΑΣ Ο.Ε 370.00 Alpha τράπεζα
ΑΒΡΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ACON 2,000.00 Eurobank
ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. 8,300.00 Πειραιώς
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 339.62 Eurobank
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι.Κ.Ε. 27,500.00 Πειραιώς
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Μ. Ε.Π.Ε 6,000.00 Πειραιώς
ΑΘ. ΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17,600.00 Πειραιώς
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 1,000.00 Πειραιώς
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ 26,005.80 Εθνική  Τράπεζα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ” 10,000.00 Alpha τράπεζα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔ. ΕΦΗΜ. 147,500.00 Πειραιώς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1,200.00 Πειραιώς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 127.32 Alpha τράπεζα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1,126.21 Eurobank
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,800.00 Eurobank
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝ.ΕΚΔ. & ΔΙΑΦΗΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61,000.00 Πειραιώς
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2,800.00 Eurobank
ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 10,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14,000.00 Alpha τράπεζα
ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 136,000.00 Πειραιώς
ΑΘΗΝΑΙΚΟ    ΠΡΑΚΤ.ΕΙΔΗΣ.-ΜΑΚΕΔΟΝ.ΠΡΑΚΤ.ΕΙΔΗΣ.ΑΕ 102,000.00 Πειραιώς
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 5,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.) 1,500.00 Eurobank
ΑΙ ΡΙΠΟΡΤΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 40,500.00 ATTICA
ΑΪΣΟΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΠΕ 14,590.00 Πειραιώς
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ PUBLICATIONS Ι.Κ.Ε. 1,000.00 Eurobank
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ.GR 187,500.00 Πειραιώς
ΑΛΑΦΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4,000.00 Eurobank
ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Α.Ε. 200.00 Eurobank
ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2,400.00 Eurobank
ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΕΠΕ 4,900.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 437,990.00 Πειραιώς
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ 101,673.90 Εθνική  Τράπεζα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΝΑΓΡΑΦΗ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ 500.00 Πειραιώς
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 2,000.00 Πειραιώς
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε”OLIVEMAGAZINE.GR” 10,130.00 Alpha τράπεζα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜ.ΑΕ 26,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 117,000.00 Πειραιώς
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 84,276.00 Eurobank
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 82,326.25 Alpha τράπεζα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 17,500.00 ATTICA
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ 24,000.00 Πειραιώς
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΕΚΑ 1,000.00 Πειραιώς
ΑΝΤ1 RADIO ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 122,660.00 Πειραιώς
ΑΝΤΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε. 2,439.00 Eurobank
ΑΝΤΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15,000.00 Πειραιώς
ΑΝΤΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6,500.00 Alpha τράπεζα
ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E. 869,890.00 Πειραιώς
ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE 294,191.12 Alpha τράπεζα
ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ 19,865.55 ATTICA
ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΝΕΖΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 709.50 Εθνική  Τράπεζα
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1,641.20 Eurobank
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΑΦΟΓΙΩΡΓΟΣ DEMANCO MEDIA 6,000.00 Πειραιώς
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 400.00 Πειραιώς
ΑΠ ΠΡΕΣΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1,375.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ- ΗΧΩ PLUS FM ΡΑΔ/ΚΕΣ ΥΠ 456.21 Εθνική  Τράπεζα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ 16,500.00 Πειραιώς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΡΩΜΑΝΟΣ 1,200.00 Πειραιώς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 268.29 Alpha τράπεζα
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,769.10 Eurobank
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,803.70 Eurobank
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 800.00 Alpha τράπεζα
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 68.00 Alpha τράπεζα
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. 801.42 Eurobank
ΑΡΓΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 950.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV A.E. 1,200.00 Πειραιώς
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 900.00 Πειραιώς
ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΖΗΣΙΜΟΥ 300.00 Alpha τράπεζα
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 16,500.00 Πειραιώς
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 6,000.00 ATTICA
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3,600.00 Εθνική  Τράπεζα
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 17,500.00 Alpha τράπεζα
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝ.ΕΚΔΟΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,200.00 Πειραιώς
ΑΦΟΙ ΑΛΚΙΝΟΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Ο. Ε 368.50 Alpha τράπεζα
ΑΦΟΙ Π. ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Ε.Π.Ε. 128.00 Eurobank
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 600.00 Πειραιώς
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 679.33 Eurobank
ΑΧΑΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 4,642.00 Εθνική  Τράπεζα
Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ Α.Ε. 72,000.00 Πειραιώς
ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. 216.20 Eurobank
ΒΑΛΙΟΥ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 4,000.00 Eurobank
ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 7,678.00 Alpha τράπεζα
ΒΑΡΒΑΡΑ Ε. ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 600.00 Πειραιώς
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 792.00 Eurobank
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 2,632.50 Εθνική  Τράπεζα
ΒΑΣ.Η.ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 900.00 Πειραιώς
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Μ. ΕΚΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ.ΜΟΝ ΕΠE 7,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 730.19 Eurobank
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 3,000.00 Alpha τράπεζα
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ Σ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 2,000.00 Πειραιώς
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11,000.00 ATTICA
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ 8,089.24 Εθνική  Τράπεζα
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ 4,500.00 Πειραιώς
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ ΑΦΟΙ Π. ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Ε.Π.Ε. 402.50 Alpha τράπεζα
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. 15,500.00 Πειραιώς
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΕ 8,610.00 Alpha τράπεζα
Γ. ΝΤΟΥΠΗΣ & Γ. ΠΑΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ο.Ε. 1,250.00 Πειραιώς
Γ.Ι.ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 4,840.00 Πειραιώς
Γ.ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 33.00 Alpha τράπεζα
Γ.ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2,700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 1,100.00 Eurobank
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε 19,200.00 Πειραιώς
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ (BLUE SKY) 3,802.40 Εθνική  Τράπεζα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ BLUE SKY 4,546.00 Alpha τράπεζα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 16,000.00 Eurobank
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 300.00 Eurobank
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 11,200.00 Πειραιώς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΊΒΑΖ 11,000.00 Πειραιώς
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΣ 1,000.00 Πειραιώς
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΧ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 900.00 Πειραιώς
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ WOMANDOL 6,000.00 Πειραιώς
ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 339.62 Eurobank
ΓΝΩΜΗ Μ.Ε.Π.Ε. 3,000.12 Εθνική  Τράπεζα
ΓΝΩΜΗ Μ.Ε.Π.Ε. 2,500.00 Πειραιώς
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ -ΥΠΑΙΘΡΙΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 14,350.00 Εθνική  Τράπεζα
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. 5,520.00 Πειραιώς
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. 279.51 Eurobank
Δ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10,400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΑΔΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1,305.60 Eurobank
ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΔ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 219.90 Εθνική  Τράπεζα
ΔΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 21,000.00 Πειραιώς
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΙΚΕ 7,000.00 ATTICA
ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε 6,760.00 Πειραιώς
ΔΕΣΜΗ ΑΕ ΕΜΠ.ΔΙΑΦ.ΡΑΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΦ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1,825.20 Εθνική  Τράπεζα
ΔΕΣΜΗ ΑΕ ΕΜΠ.ΔΙΑΦ.ΡΑΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΦ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5,630.00 Alpha τράπεζα
ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 45,499.68 Eurobank
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 800.00 ATTICA
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,626.02 Eurobank
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ 16,486.26 Εθνική  Τράπεζα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ “ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ” 10,000.00 Alpha τράπεζα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΕΡΡΑΙΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ 22,500.00 Πειραιώς
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΟΥΓΡΗΣ 12,000.00 Πειραιώς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Π.Ε. 150.72 Eurobank
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΜΑΔΑΚΗ 10.00 Alpha τράπεζα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε 112,046.00 Alpha τράπεζα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 210,000.00 Πειραιώς
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 45,000.00 ATTICA
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ 53,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 93,225.00 Eurobank
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΕ 5,400.00 Πειραιώς
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ.ΟΡΓΑΝ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ 1,115,150.00 Πειραιώς
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2,890.00 Eurobank
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. 455.94 Eurobank
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 454,861.12 Eurobank
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. “ΒΗΜΑ””ΝΕΑ” “TOVIMA.GR””TANEA.GR” 462,629.27 Alpha τράπεζα
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ 307,374.60 Εθνική  Τράπεζα
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ 92,780.00 ATTICA
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2,000.00 ATTICA
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 984 15,749.96 Eurobank
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ATTICA TV 6,480.00 Eurobank
ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 620.00 Πειραιώς
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 94.34 Eurobank
ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 590.00 Eurobank
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε.Π.Ε. 794.59 Eurobank
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,600.00 Alpha τράπεζα
ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 10,185.52 Eurobank
ΔΙΟΝΑΤΟΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3,250.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΙΟΝΑΤΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. 3,126.00 Eurobank
ΔΙΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ 8,459.90 Εθνική  Τράπεζα
ΔΙΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ 101,000.00 Πειραιώς
ΔΙΦΩΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ 6,277.40 Alpha τράπεζα
ΔΟΛ DIGITAL A.E. 26,900.00 Alpha τράπεζα
ΔΟΛ DIGITAL AE 56,923.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. 128,330.00 Πειραιώς
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΣ 1,600.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – DOUSIES COM EE 3,000.00 Alpha τράπεζα
ΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 2,839.20 Εθνική  Τράπεζα
ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΙΡ. – ΔΡΑΚΑΤΟΥ Μ. Ο.Ε. 6,600.00 Eurobank
ΔΥΟ ΔΕΚΑ Α.Ε.Ε. 3,000.00 Eurobank
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΚΔΟ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7,700.00 Alpha τράπεζα
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΚΔΟΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14,670.00 Εθνική  Τράπεζα
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 50,500.00 Πειραιώς
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 219.51 Alpha τράπεζα
Ε.ΔΡΑΚΑΤΟΥ-Μ.ΔΡΑΚΑΤΟΥ   ‘ΙΔΙΩΤΙΚ. Α 5,400.00 Εθνική  Τράπεζα
Ε.Ο.Μ.Ε.Π ΕΠΕ 2,700.00 Εθνική  Τράπεζα
Ε.ΣΠΥΡΟΥ-Γ.Κ.ΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε. 3,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ Ν.ΥΟΡΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 1,900.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1,224.55 Eurobank
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 14,859.09 Alpha τράπεζα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 127,778.74 Alpha τράπεζα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΚΑΙ TV 374,190.04 Εθνική  Τράπεζα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 238,744.99 Eurobank
ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 4,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΕ 1,500.30 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ” Α.Ε. 33,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΑΕ» 27,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ CONTACT EΠE 1,250.40 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Α.Ε. 3,058.40 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε. 3,000.00 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ 4,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ 21,000.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ 18,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Ε.Π.Ε. 120.19 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΕ 3,600.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 1,079,950.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 261,759.50 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ 186,598.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32,360.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) 349,740.73 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 126.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤ ΥΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε 1,020.20 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΕ 6,400.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 31,680.00 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 26,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ 36,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΕ 80,950.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. 9,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΕ 140,000.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ AE 5,400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 220.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 417.34 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ 22,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. 205,500.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΈΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. 65,000.00 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΈΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. 15,500.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε.”NEWMONEY.GR” 55,550.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1,236,930.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 433,878.40 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 609,375.72 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 70,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. 375.59 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ 2,004.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 1,252.73 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 4,000.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ A.E 5,700.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ Α.Ε. 12,800.00 Eurobank
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΑΕ 14,000.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 74,620.00 Πειραιώς
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16,963.33 Eurobank
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14,000.00 ATTICA
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 18,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 3,014.00 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΗ Α.Ε. 2,358.35 Alpha τράπεζα
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. 560.00 Eurobank
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 0.00 Πειραιώς
ΕΚΡΕΜΕΣ Α.Ε. 4,500.00 Πειραιώς
ΕΚΡΕΜΕΣ Α.Ε. 11,200.00 Eurobank
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 300.00 Πειραιώς
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Α.Ε. 158.54 Alpha τράπεζα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. 2,800.16 Εθνική  Τράπεζα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. 27,500.00 Πειραιώς
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 867.92 Eurobank
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΪΜΟΙΡΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1,500.00 Πειραιώς
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 1,000.00 Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 141.51 Eurobank
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 1,300.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6,000.00 Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 9,000.00 Alpha τράπεζα
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 24,500.00 ATTICA
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 11,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 7,700.00 Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 8,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 3,526.40 ATTICA
ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,000.00 Eurobank
ΕΛΝΑΒΙ Ε.Π.Ε. 800.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1,200.00 Πειραιώς
ΕΝΑ Α.Ε. 750.00 Πειραιώς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΕ 49,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69,467.95 Alpha τράπεζα
ΕΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 96,000.00 Πειραιώς
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΑΕΒΕΤ 13,300.00 ATTICA
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. 11,000.00 Πειραιώς
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. 21,119.38 Alpha τράπεζα
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.ΕΤ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,500.00 Eurobank
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 8,800.00 Πειραιώς
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕ 252,480.00 Πειραιώς
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕ 135,288.70 Alpha τράπεζα
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 163,677.08 Eurobank
ΕΞΠΡΕΣ-Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠ.ΑΕ 9,798.70 Alpha τράπεζα
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 60.00 Πειραιώς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 13,200.00 Πειραιώς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 21,020.00 Πειραιώς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 377.36 Eurobank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2,800.00 Eurobank
ΕΡΖ Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 45,360.00 Πειραιώς
ΕΡΜΗΣ 4,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΗ- ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 50,400.00 Πειραιώς
ΕΡΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕΑ 860.00 Πειραιώς
ΕΡΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 42.45 Eurobank
ΕΡΜΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. 377.36 Eurobank
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΕ 1,980.00 Alpha τράπεζα
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΕ – ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 6,723.77 Εθνική  Τράπεζα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Χ.ΛΙΑΠΠΗ 1,000.00 ATTICA
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4,065.04 Εθνική  Τράπεζα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Ε.Π.Ε 7,394.38 Εθνική  Τράπεζα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 70.00 Alpha τράπεζα
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ 10,000.00 Πειραιώς
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ 8,010.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΦΗΜΕΡΙΣ “ΕΣΤΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36,826.66 Alpha τράπεζα
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΕ 11,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28,000.00 Πειραιώς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 12,684.00 Eurobank
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10,220.00 ATTICA
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1,200.00 Eurobank
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 55,000.00 Πειραιώς
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 2,000.00 ATTICA
ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1,403.80 Eurobank
ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ ΑΡ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 17,000.00 ATTICA
ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ ΑΡ ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ 79,863.84 Alpha τράπεζα
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 620.00 Πειραιώς
Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 106,223.57 Eurobank
Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 35,000.00 Εθνική  Τράπεζα
Η ΑΥΓΗ Α.Ε. 110,000.00 Alpha τράπεζα
Η ΑΥΓΗ ΑΕ 15,000.00 ATTICA
Η ΑΥΓΗ ΑΕ ΕΚΔ.&ΔΗΜΟΣ ΟΡΓ. 223,500.00 Πειραιώς
Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝ ΠΕ 2,000.00 Eurobank
Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝ.ΟΕ 2,000.00 Πειραιώς
Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝ.ΠΕ 7,700.00 Εθνική  Τράπεζα
Η ΕΠΟΧΗ ΣΥΝ.ΠΕ 2,200.00 Alpha τράπεζα
Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ 111.38 Alpha τράπεζα
Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠ Κ ΜΜΕ 1,100.00 Πειραιώς
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ 24.39 Alpha τράπεζα
Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 781.00 Alpha τράπεζα
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 16,000.00 ATTICA
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ 91,922.08 Alpha τράπεζα
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. 160,161.28 Eurobank
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΑΡΙΑ 92.00 Alpha τράπεζα
ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Π.Ε. 1,020.00 Πειραιώς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 194,390.00 Πειραιώς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 108,268.16 Eurobank
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ 148,395.73 Alpha τράπεζα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 73,430.00 Εθνική  Τράπεζα
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ 1,200.00 Πειραιώς
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ AE 7,509.70 Alpha τράπεζα
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. 87,770.00 Πειραιώς
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. 3,556.85 Eurobank
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ 13,115.10 Εθνική  Τράπεζα
ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 47.64 Eurobank
ΘΑΡΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ- ΣΤ. Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ Α.Ε. 43,780.00 Πειραιώς
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ MATEGO 800.00 Πειραιώς
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3,131.58 Eurobank
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. Α.Ε. 948.30 Eurobank
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 9,950.60 Eurobank
ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. 1,251.42 Eurobank
ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ 1,200.00 Πειραιώς
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 120.00 Eurobank
ΘΡΑΚΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 4,000.00 Πειραιώς
ΘΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 5,400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΘΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3,030.00 Eurobank
ΘΩΜΑ Δ.ΑΝΤΩΝΙΑ 3,000.00 Πειραιώς
ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 140.85 Eurobank
Ι & Ε  ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ 17,000.00 Πειραιώς
Ι Ν ΛΕΟΥΣΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 1,000.00 Εθνική  Τράπεζα
Ι. & Ε ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε 5,000.00 Alpha τράπεζα
Ι. ΔΙΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 6,500.00 ATTICA
Ι.ΔΙΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 18,500.00 Πειραιώς
Ι.ΔΙΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 4,550.00 Alpha τράπεζα
Ι.ΤΟΜΕΛΙΤΟΥ – ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΙΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” 113.21 Alpha τράπεζα
ΙΑΝΟΣ Α.Ε. “ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ” “SOFOKLEOUS10.GR “ 20,264.00 Alpha τράπεζα
ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 22,000.00 Πειραιώς
ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 9,598.53 Eurobank
ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 32,000.00 ATTICA
ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ 6,579.60 Εθνική  Τράπεζα
ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 167,850.00 Πειραιώς
ΙΝΚΑΜ Α.Ε. 6,000.00 Eurobank
ΙΝΤΕΡΝΕΤ COMMERCIAL Α.Ε. 19,000.00 ATTICA
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6,050.00 Alpha τράπεζα
ΙΣΑΛΟΣ ΕΠΕ 1,300.26 Εθνική  Τράπεζα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ 2,800.00 Πειραιώς
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 84.50 Alpha τράπεζα
Κ.ΤΣΙΓΚΑ &ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 26,800.00 Πειραιώς
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3,457.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 800.00 Eurobank
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΑΕ 75,168.60 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 271,496.85 Eurobank
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 437,336.51 Alpha τράπεζα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 60,802.08 ATTICA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 574,470.00 Πειραιώς
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 110,000.00 Πειραιώς
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 150.93 Eurobank
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 4,200.00 Πειραιώς
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1,980.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 283.02 Eurobank
ΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 150.71 Eurobank
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ N. ΑΓΓΕΛΟΣ 1,272.25 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1,575.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΝΤΙΑΝΙΟΥΖ ΙΚΕ 4,200.00 Πειραιώς
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕ 13,991.81 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΠΙΤΑΛ GR ΑΕ 82,858.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΠΙΤΑΛ GR/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 132,744.28 Alpha τράπεζα
ΚΑΠΙΤΑΛ.GR A.E. 307,150.00 Πειραιώς
ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΕ 32,550.00 ATTICA
ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E. 149,515.44 Eurobank
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 90.00 Eurobank
ΚΑΡΥΔΗΣ ΗΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 550.00 Eurobank
ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 51.89 Eurobank
ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ-ΤΟΜΕΛΙΤΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 269.81 Eurobank
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 345.32 Eurobank
ΚΑΤΣΑΝΤΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΑΤΣΙΛΑ Α.Λ. – Η. ΘΛΙΒΕΡΟΣ Ο.Ε. 1,188.68 Eurobank
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 4,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 800.00 Πειραιώς
ΚΙΜΩΝ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣ.ΙΚΕ 5,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 6,620.00 Πειραιώς
ΚΙΤΣΑΣ ΑΧ.- ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. Ο.Ε. 100.00 Eurobank
ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΟΖΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο.Ε.Ε. 475.01 Eurobank
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3,000.00 Πειραιώς
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 82.89 Eurobank
ΚΟΛΛΙΑΣ   Α   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΚΟΛΟΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ – IONION FM ΡΑΔ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1,740.80 Εθνική  Τράπεζα
ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60.00 Eurobank
ΚΟΜΙΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 500.94 Eurobank
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (ΗΜΕΡ ΤΟΠ ΕΦΗΜΕΡ) 2,000.00 Πειραιώς
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ 25.00 Alpha τράπεζα
ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΑΕ 6,953.84 Εθνική  Τράπεζα
ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΕΕ 7,228.00 Alpha τράπεζα
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. 2,400.00 Eurobank
ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 4,000.00 Πειραιώς
ΚΟΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3,430.00 Eurobank
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 3,000.00 Eurobank
ΚΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900.00 Πειραιώς
ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 68,290.00 Πειραιώς
ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 150.71 Eurobank
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ε.&Ι. Ο.Ε. 2,541.70 Eurobank
ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ-ΒΑΡΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2,400.00 Πειραιώς
ΚΤΙΡΙΟΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. 84.50 Eurobank
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. 98,860.00 Πειραιώς
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.Ε. 2,283.02 Eurobank
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 698.60 Εθνική  Τράπεζα
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 0.00 Πειραιώς
ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 15,480.00 Eurobank
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 1,600.00 Πειραιώς
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΟΚΚΟΝΟΣ 700.00 Πειραιώς
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΜΠΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2,300.00 Πειραιώς
Λ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Μ.ΕΠΕ 3,014.00 Alpha τράπεζα
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ 519.50 Alpha τράπεζα
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 2,000.00 Πειραιώς
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 1,530.00 Alpha τράπεζα
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 532.36 Eurobank
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 18,200.00 Πειραιώς
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 31,887.47 Alpha τράπεζα
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΕ 9,068.41 Εθνική  Τράπεζα
ΛΕΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 283.02 Eurobank
ΛΕΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5,000.00 Alpha τράπεζα
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 35,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Π.& ΣΙΑ Ο.Ε. 52,800.00 Eurobank
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 156.00 Eurobank
ΛΟΪΖΟΣ ΚΛ. ΛΟΪΖΟΣ 700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΛΩΤΙΣ ΕΠΕ 5,000.00 Πειραιώς
Μ MEDIA AE 9,500.00 Alpha τράπεζα
Μ. ΧΑΛΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. 18,500.00 Πειραιώς
Μ.ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 377.36 Eurobank
ΜΑΖΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ 1,600.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 490.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ MEDIA ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ- ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 787.74 Eurobank
ΜΑΪΚΡΕΣΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ 13,680.00 Πειραιώς
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV A.E. 1,164.15 Eurobank
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε. 1,920.00 Πειραιώς
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,553.71 ATTICA
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔ.ΕΚΤΥΠ. ΑΕ 11,007.28 Alpha τράπεζα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 163,000.00 Πειραιώς
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 8,000.00 Eurobank
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ 17,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ 6,000.00 ATTICA
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ 48,000.00 Πειραιώς
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 100.47 Eurobank
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 400.00 Alpha τράπεζα
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. – ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε. 12,500.00 ATTICA
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. – ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε. “FMVOICE.GR” 17,248.64 Alpha τράπεζα
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.Ο.Ε 37,000.00 Πειραιώς
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. 15,250.00 Eurobank
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ-ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.ΟΕ 2,500.50 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΝΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,000.00 Πειραιώς
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 38,500.00 Πειραιώς
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1,293.90 Alpha τράπεζα
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 5,685.00 Alpha τράπεζα
ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 9,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1,000.00 Πειραιώς
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 94.34 Eurobank
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6,024.00 Eurobank
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ 8,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ 18,000.00 Πειραιώς
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ 7,500.00 Alpha τράπεζα
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ 131,500.00 ATTICA
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140.00 Eurobank
ΜΑΧΗΤΗΣ Ε.Π.Ε 261.51 Eurobank
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 60.28 Eurobank
ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. 1,227.65 Eurobank
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ 27,204.61 Εθνική  Τράπεζα
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ 9,812.18 Alpha τράπεζα
ΜΕΜΜΟΣ Χ.-Α.& ΣΙΑ Ο.Ε. 13,200.00 Πειραιώς
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,103.77 Eurobank
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 6,526.39 Εθνική  Τράπεζα
ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝ ΙΚΕ 14,970.06 Εθνική  Τράπεζα
ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝ ΙΚΕ 17,160.00 Πειραιώς
ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝ. ΙΚΕ 8,796.00 Alpha τράπεζα
ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 2,425.20 Eurobank
ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 2,500.00 Πειραιώς
ΜΙΝΤ ΙΣΤ ΕΠΕ 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 599.90 Εθνική  Τράπεζα
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦ.ΕΠΙΧ.ΑΕ/RED FM 9,270.00 Alpha τράπεζα
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3,233.97 Eurobank
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ M. ΕΠΕ 696.50 Εθνική  Τράπεζα
ΜΠΑΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑ 910.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 99.06 Eurobank
ΜΠΑΛΗ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑ 20,500.00 Πειραιώς
ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 1,300.26 Εθνική  Τράπεζα
ΜΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 37,000.00 Πειραιώς
ΜΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80.38 Eurobank
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 14,000.00 Πειραιώς
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 1,500.00 Eurobank
ΜΠΟΝΙΟΣ  Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,500.00 ATTICA
ΜΠΟΝΙΟΣ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6,000.40 Εθνική  Τράπεζα
ΜΠΟΝΙΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25,000.00 Πειραιώς
ΜΠΟΝΙΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9,000.00 Alpha τράπεζα
ΜΠΟΝΙΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16,260.00 Eurobank
ΜΠΟΥΘΑΣ Κ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 2,026.42 Eurobank
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 10,326.29 Eurobank
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 23,210.00 Εθνική  Τράπεζα
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 12,030.00 Πειραιώς
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 6,914.07 Alpha τράπεζα
Ν.ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,500.00 Πειραιώς
Ν.ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 81.30 Alpha τράπεζα
Ν.Σ.Κ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 8,000.00 ATTICA
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 294,270.00 Πειραιώς
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 271,582.04 Eurobank
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 268,342.92 Εθνική  Τράπεζα
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 73,051.05 Alpha τράπεζα
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 8,140.34 ATTICA
ΝΕΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΕ 8,000.00 ATTICA
ΝΕΟΚΔΟΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΕ 48,500.00 Πειραιώς
ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 7,412.73 Alpha τράπεζα
ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 7,200.00 Πειραιώς
ΝΙΚ. ΛΕΩΝ. ΝΙΚΗΤΕΑΣ – ΛΕΩΝ. ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΕΑΣ Ο.Ε. 6,500.00 ATTICA
ΝΙΚ.ΛΕΩΝ.ΝΙΚΗΤΕΑΣ -ΛΕΩΝ ΝΙΚ.ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΟΕ 9,600.00 Πειραιώς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ 5,000.00 Πειραιώς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ 1,000.00 Πειραιώς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 61,000.00 Πειραιώς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 19,713.11 Alpha τράπεζα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2,000.00 ATTICA
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 23,250.00 Πειραιώς
ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝ.ΤΗΛΕΦ.Μ.Ε.Π.Ε 3,000.00 Alpha τράπεζα
ΝΙΟΥΖ ΛΙΝΚ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ 16,500.00 Πειραιώς
ΝΚ HOLDING IKE 35,000.00 Πειραιώς
ΝΚ MEDIA GROUP ΕΠΕ 500.00 Alpha τράπεζα
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1,642.41 Eurobank
ΝΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 3,800.00 Eurobank
ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 7,000.00 Eurobank
ΝΤΑΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 141.51 Eurobank
ΝΤΟΚΟΥ    ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΑ/ΕΦΗΜΕΡ.ΕΠΑΘΛΟ 10,800.00 Πειραιώς
ΝΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2,100.10 Εθνική  Τράπεζα
ΞΥΔΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. 3,000.00 Eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TAXHEAVEN Ε.Π.Ε. 100.00 Eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,620.00 Alpha τράπεζα
ΟΛΙΒ ΜΗΝΤΙΑ A.E. 12,900.00 Eurobank
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 3,509.40 Εθνική  Τράπεζα
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΟΤΣΗ ΑΕΒΕ 384.97 Alpha τράπεζα
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε. 1,500.00 Πειραιώς
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ Α.Ε. 671.34 Eurobank
ΟΠΤΙΜΑ ’92 Ε.Π.Ε. 1,800.00 Πειραιώς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 1,341.60 Eurobank
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ Α.Ε. 13,133.84 Alpha τράπεζα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ ΣΠΟΡ FM 18,219.95 Εθνική  Τράπεζα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 30,130.69 Alpha τράπεζα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 150,908.63 Eurobank
ΟΤΕ Α.Ε 51,490.00 Πειραιώς
ΟΤΕ ΑΕ 58,266.06 Εθνική  Τράπεζα
Π. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 5,500.00 Πειραιώς
Π. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 96,000.00 Πειραιώς
Π. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε BANKINGNEWS.GR 20,000.00 Alpha τράπεζα
Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 130,450.00 Πειραιώς
Π.Δ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 19,000.00 ATTICA
Π.Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 28,446.00 Eurobank
Π.Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 12,950.25 Εθνική  Τράπεζα
Π.Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 68,829.29 Alpha τράπεζα
Π.Δ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ-DEAL NEWS 128,330.00 Πειραιώς
Π.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 600.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 26,400.00 Πειραιώς
ΠΑΛΟ Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10,000.00 Alpha τράπεζα
ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε. 11,000.00 Πειραιώς
ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε. 14,000.00 Eurobank
ΠΑΛΟ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   ΕΠΕ 4,400.32 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 6,000.00 Eurobank
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 27,500.00 Πειραιώς
ΠΑΝΕΛ/ΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΜΗΡΟΣ 7,590.00 Πειραιώς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΗΡΟΣ 1,900.00 Eurobank
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠ.ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤ.ΣΥΝΕΤ.(ΠΑΣΕΓΕΣ) 8,000.00 Πειραιώς
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε- TV ΡΟΔΟΠΗΣ 300.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΝΚΡΗΤΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 1,688.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΝΜΑΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 22,500.00 Πειραιώς
ΠΑΝΜΑΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ 6,400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΖΩΗΣ 1,000.00 Πειραιώς
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ 16,196.00 ATTICA
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.ΙΩΑΝΝΗΣ 28,000.00 Eurobank
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.ΜΙΧΑΛΗΣ 5,200.00 Πειραιώς
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 251.18 Eurobank
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 323.94 Eurobank
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 200.00 Alpha τράπεζα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1,100.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι^^ΕΟΊΟΝ>, “CSR REVIEW” 689.30 Alpha τράπεζα
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 9,847.36 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 46.95 Alpha τράπεζα
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1,200.00 Πειραιώς
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΠΕ 16,996.20 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΕ 165,000.00 Πειραιώς
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ 61,057.22 Alpha τράπεζα
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. 70,000.00 Eurobank
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 335,050.00 Πειραιώς
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 93,550.00 Alpha τράπεζα
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 127,920.00 Eurobank
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 66,500.00 ATTICA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 35,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΜΗ Μ.Ε.Π.Ε. 2,850.00 Eurobank
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ 470.00 Alpha τράπεζα
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ 227.50 Εθνική  Τράπεζα
ΠΑΤΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α.Ε. 603.00 Alpha τράπεζα
ΠΑΤΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 117.00 Alpha τράπεζα
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ 6,176.00 Alpha τράπεζα
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 45,000.00 ATTICA
ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. 3,600.00 Πειραιώς
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ MEDIA Ο.Ε. 2,100.00 Πειραιώς
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 3,000.00 Eurobank
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 6,200.40 Εθνική  Τράπεζα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 35,230.00 Πειραιώς
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 12,000.00 Alpha τράπεζα
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,552.83 Eurobank
ΠΕΤΙΑ ΣΑΔΗΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΕΤΙΝΗ Μ.& ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. 799.78 Eurobank
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11,470.00 Alpha τράπεζα
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΩΝ. ΚΑΛΥΒΑ 1,050.00 Πειραιώς
ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24,422.33 Alpha τράπεζα
ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14,000.00 ATTICA
ΠΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ VAGMA 14,000.00 Alpha τράπεζα
ΠΙΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ “ΕΚΔΟΣΕΙΣ GRAMMA” 2,018.90 Alpha τράπεζα
ΠΛΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 169.81 Eurobank
ΠΟΛΙΤΗ – ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12,000.00 ATTICA
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,000.00 Πειραιώς
ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3,000.00 Alpha τράπεζα
ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3,000.00 Eurobank
ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 190.00 Eurobank
ΠΡΙΜΙΟΥΜ ΑΕ 9,750.00 Εθνική  Τράπεζα
ΠΡΙΣΜΑΝΕΤ Α.Ε. 10,000.00 Πειραιώς
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. 5,619.50 Alpha τράπεζα
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. 11,000.00 Eurobank
ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε. 13,446.01 Alpha τράπεζα
ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε. 36,585.37 Eurobank
ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ 93,500.00 Πειραιώς
ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ ΑΕ 6,143.40 Εθνική  Τράπεζα
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ – ΤΖΕΚΑΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 449.92 Alpha τράπεζα
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΕ 387.02 Alpha τράπεζα
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2,131.80 Εθνική  Τράπεζα
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 280.00 Alpha τράπεζα
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. 509.38 Eurobank
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ 600.00 Πειραιώς
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 260,137.08 Εθνική  Τράπεζα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε 5,500.00 Alpha τράπεζα
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 65,600.00 Πειραιώς
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 69,000.00 Eurobank
Ρ/ΚΟΣ ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΡΑΔΙΟ ΝΙΚΗ- Δ. Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 610.50 Εθνική  Τράπεζα
Ρ/ΚΟΣ ΣΤ. ΠΑΛΜΟΣ FM-ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. 532.80 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔ. ΜΕΣΣΗΝΗ- ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΖΕΡΒΕΑ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ 543.90 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔ/ΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠ. ΕΤ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ 1,583.80 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΈΝΑ ΑΕ- ΕΚΔ. &ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΙΣ 910.20 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε. 500.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟ ΗΛΕΚΤ.ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4,000.00 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΕ 10,713.35 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ AE 11,842.03 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. 27,500.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. 2,829.40 Eurobank
ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ – ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 300.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟ ΣΑΜΟΣ ΕΠΕ 400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 47,000.00 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 15,000.00 ATTICA
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ 84,000.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2,000.00 ATTICA
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. “REAL FM ΑΘΗΝΑ” “REAL GR” 29,008.06 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 722.40 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 3,330.62 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ – ANTENNA FM 6,255.30 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. 123,191.30 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΝΑ- Α.Ε. 3,200.00 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. GALAXY FM 2,420.34 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΡΙΔΑ Α.Ε. 2,560.00 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 144,890.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 73,812.91 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 7,021.60 ATTICA
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.’Έ TV” 164,817.47 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 102,034.72 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. 1,760.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 721.50 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 875.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε. 750.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ M.Ε.Π.Ε. ΡΑΔ/ΚΟΣ ΣΤ SUPER FM 846.45 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ. ΡΑΔ/ΚΗ ΕΤ. 580.80 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε. 3,888.00 Eurobank
ΡΑΔΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ 1,000.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Ε.Π.Ε. 843.60 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ 1,500.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕΕ / ΣΚΑΙ FM 128,258.96 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕΕ / ΣΚΑΙ FM 7,729.51 ATTICA
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕΕ/ ΣΚΑΙ FM 111,090.17 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. 111,943.40 Eurobank
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕ 111,170.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM AE 14,656.57 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BHMA FM Α.Ε. 60,750.33 Eurobank
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ RADIO NORTH 98FM EΠΕ 33,010.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΕ 27,002.11 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΧ/ΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΕ 172,990.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ JDK ΙΚΕ 6,000.00 ATTICA
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε/OASIS 88 FM 81,300.00 Πειραιώς
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 1,238.40 Eurobank
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΣΗ FM 14,455.85 Εθνική  Τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΣΗ FM 11,036.50 Alpha τράπεζα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ Α.Ε. 65,730.00 Πειραιώς
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ & Μ ΟΕ 2,850.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. 81.30 Alpha τράπεζα
ΡΕΥΜΟΝΤ (RAYMOND) ΜΑΤΕΡΑ (MATERA) 1,800.00 Eurobank
ΡΕΥΜΟΝΤ ΜΑΤΕΡΑ 4,100.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 770.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΟΔΙΑΚΗ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η.ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΟΕ 80.00 Alpha τράπεζα
ΡΟΔΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3,800.00 Πειραιώς
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 8,900.00 Eurobank
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 141.51 Alpha τράπεζα
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 20,000.00 Πειραιώς
Σ. ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3,000.00 Πειραιώς
Σ. ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 184.60 Alpha τράπεζα
Σ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΥΠ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 161,294.59 Εθνική  Τράπεζα
Σ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 5,500.00 Πειραιώς
Σ.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – Ε.ΣΠΑΝΟΥΔΗ Ο.Ε 12,200.00 Πειραιώς
Σ.ΖΗΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 256.19 Eurobank
Σ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-Κ.ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ Ο.Ε. 900.00 Πειραιώς
Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17,500.00 Eurobank
ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 1,000.20 Εθνική  Τράπεζα
ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 2,480.00 Πειραιώς
ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 779.85 Eurobank
ΣΑΡΙΣΑ Ε.Π.Ε. 22,300.00 Eurobank
ΣΑΡΙΣΑ ΕΠΕ 17,000.81 Εθνική  Τράπεζα
ΣΑΡΙΣΑ ΕΠΕ 30,299.92 Alpha τράπεζα
ΣΑΡΙΣΑ ΕΠΕ 12,001.94 ATTICA
ΣΑΡΙΣΑ ΕΠΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 99,900.00 Πειραιώς
ΣΕΛΑΝΑ Α.Ε. 6,600.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΕΛΑΝΑ Α.Ε. 8,000.00 Eurobank
ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. 377.36 Eurobank
ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 100.00 Alpha τράπεζα
ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΑΛΗ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑ 371.96 Alpha τράπεζα
ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ ΑΕ 44,924.44 Εθνική  Τράπεζα
ΣΙΝΕ ΝΙΟΥΖ ΑΕ 50,075.00 Alpha τράπεζα
ΣΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,274.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 246,240.00 Πειραιώς
ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ Β. ΑΕ- ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8,271.80 Εθνική  Τράπεζα
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 16,000.00 Eurobank
ΣΟΦΙΑΝΑ 5,200.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ IKE-ZOOMNEWS 105,000.00 Πειραιώς
ΣΠΟΡΤΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ 1,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 169.81 Eurobank
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 150.00 ATTICA
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 46,800.00 Πειραιώς
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” 116.91 Alpha τράπεζα
ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Π.Ε. 4,356.66 Eurobank
ΣΠΥΡΟΥ Ε. – ΣΠΥΡΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 11,927.34 Eurobank
ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,719.51 Eurobank
ΣΤΑΡ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 9,672.92 Εθνική  Τράπεζα
ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 15,260.00 Πειραιώς
ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 9,841.86 Eurobank
ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 3,323.52 Alpha τράπεζα
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 169.81 Eurobank
ΣΤΕΛΛΑ Ι. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 195.00 Alpha τράπεζα
ΣΤΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 7,910.00 Πειραιώς
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 48.78 Alpha τράπεζα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 21,000.00 Πειραιώς
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 14,320.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ/ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 9,742.40 Alpha τράπεζα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ/ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17,599.60 ATTICA
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 588.00 Eurobank
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,500.00 ATTICA
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 16,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 500.00 Eurobank
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 500.00 Alpha τράπεζα
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. 673.20 Alpha τράπεζα
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΛΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7,800.00 Πειραιώς
ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΛΑΜ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2,250.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 503.60 Alpha τράπεζα
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 315.00 Alpha τράπεζα
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 350.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΒ NEWS ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 24,680.00 Πειραιώς
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ. Ε.Π.Ε. 6,000.00 Πειραιώς
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ. ΕΠΕ 334.40 Alpha τράπεζα
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. 276.65 Eurobank
ΤΕΤΡΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 400.00 Πειραιώς
ΤΖΑΛΛΑ Ε.ΑΝΝΑ- ΑΡΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,856.64 Eurobank
ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2,500.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΖΕΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1,900.80 Eurobank
ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 1,900.80 Eurobank
ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 18,000.00 Πειραιώς
ΤΗΙΝΚ DIGITAL INTERNET KAI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΕ 29,021.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ”ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε.” 360.00 Πειραιώς
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. 10,100.00 Πειραιώς
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ 3,549.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 492,859.34 Eurobank
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 439,447.87 Εθνική  Τράπεζα
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 616,270.00 Πειραιώς
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 428,189.42 Alpha τράπεζα
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 17,330.85 ATTICA
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΦΑΙΔΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 65.00 Alpha τράπεζα
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛ.ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΣΑ ΕΛΛ.Α 7,501.50 Εθνική  Τράπεζα
ΤΟΜΕΛΙΤΟΥ Ι. ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ 800.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΟΥΛΑ Γ. ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,140.23 Εθνική  Τράπεζα
ΤΟΥΛΑ Γ. ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,700.00 Eurobank
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ Η. & ΣΙΑ ΕΕ 14,300.00 Πειραιώς
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ Η. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (eMother.gr) 4,500.00 Alpha τράπεζα
ΤΡΑΝΑΣ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900.00 Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ 6,000.00 Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ 2,000.00 ATTICA
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΣΤ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤΑΙΡ. 2,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1,500.00 Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ- Ι.ΤΟΜΕΛΙΤΟΥ -ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ 14,800.00 Πειραιώς
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1,000.00 Eurobank
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 301.42 Eurobank
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΜΕΠΕ 1,000.00 Πειραιώς
ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝ 4,917.00 Alpha τράπεζα
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1,100.00 Πειραιώς
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γ ΧΡΙΣΤΟΣ 400.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ 10,500.00 Eurobank
ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 160.00 Πειραιώς
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 697.20 Εθνική  Τράπεζα
ΤΣΙΓΚΑ Λ. 1,048.25 Εθνική  Τράπεζα
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 700.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕ 12,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ 147.63 Eurobank
ΤΣΟΥΝΗΣ  Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,000.00 ATTICA
ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 900.00 Εθνική  Τράπεζα
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ 2,960.00 Πειραιώς
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΩΜΑ Δ. ΑΝΤΩΝΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 7,499.96 Alpha τράπεζα
ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 927.50 Alpha τράπεζα
ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ-Η.ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 1,800.00 Πειραιώς
ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗ O.E. 797.18 Eurobank
ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε. 19,600.00 Πειραιώς
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2,000.00 Πειραιώς
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ 2,500.00 Εθνική  Τράπεζα
Φ. ΤΣΙΜΕΛΑΣ-Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 10,000.00 Πειραιώς
ΦΑΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ 1,200.00 Πειραιώς
ΦΑΚΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 910.00 Εθνική  Τράπεζα
ΦΑΝΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “Ο ΧΡΟΝΟΣ” 2,550.00 Εθνική  Τράπεζα
ΦΑΝΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞ.ΣΤΑΥΡΟΣ 9,450.00 Πειραιώς
ΦΑΝΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 890.00 Eurobank
ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝ.ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜ/ΣΗΣ ΜΕ 26,060.00 Εθνική  Τράπεζα
ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 23,400.00 Eurobank
ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΠΕ 135,300.00 Πειραιώς
ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΠΕ 16,000.00 ATTICA
ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. 3,000.00 Πειραιώς
ΦΙΛAΘΛΟΣ ΙΚΕ 4,500.00 Πειραιώς
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΙΚΕ 7,000.00 Alpha τράπεζα
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΗΛ.ΚΩΣΤΑΣ/ΕΦΗΜΕΡ.ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 1,800.00 Πειραιώς
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 8,150.00 Eurobank
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 12,500.00 Πειραιώς
ΦΟΞ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 3,037.13 Εθνική  Τράπεζα
ΦΟΞ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 6,000.00 Πειραιώς
ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 800.00 Eurobank
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ Ο.Ε. 1,744.20 Eurobank
ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 1,250.00 Πειραιώς
ΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 4,000.00 Πειραιώς
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ 900.00 Εθνική  Τράπεζα
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2,900.00 Εθνική  Τράπεζα
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΕΛΕΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 13,750.00 Πειραιώς
Χ. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΙΚΕ “EPITROHON.GR” 65,000.00 Alpha τράπεζα
ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε. 30,227.00 Alpha τράπεζα
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 1,350.00 Alpha τράπεζα
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ- ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 702.12 Eurobank
ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 203.25 Alpha τράπεζα
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ 800.00 Εθνική  Τράπεζα
ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15,400.00 Eurobank
ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 28,000.00 Εθνική  Τράπεζα
ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 66.04 Eurobank
ΧΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 720.00 Eurobank
ΧΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 380.25 Alpha τράπεζα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 15,000.00 Πειραιώς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ 3,048.78 Εθνική  Τράπεζα
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. 6,647.60 Εθνική  Τράπεζα
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 22,669.63 Eurobank
43,126,098.69

Πηγὴ

(Visited 454 times, 4 visits today)
Leave a Reply