Ἀντί-μνημονιακοί πολιτικοί;

Ὅσοι Ψήφισαν τὸν Μνημονιακὸ Προκόπη Παυλόπουλο, ἔγιναν αὐτομάτως μνημονιακοί, πρῴην Βουλευτὲς τοῦ Σύριζα καὶ τὸ παίζουν τώρα Ἀντιμνημονιακοὶ ὡς Σωτῆρες!

Εἶναι οἱ ἑξῆς:

  1. Ζωὴ Κωνσταντοπούλου [Πλεύσις Ἐλευθερίας – Σελ. 281 ]
  2. Ῥαχὴλ Μακρῆ [Πλεύσις Ἐλευθερίας – Σελ. 287]
  3. Νάντια Βαλαβάνη [Πλεύσις Ἐλευθερίας – Σελ. 282]
  4. Παναγιώτης Λαφαζάνης [Λαϊκὴ Ἑνότης – Σελ. 289]
  5. Δημήτρης Στρατούλης [Λαϊκὴ Ἑνότης – Σελ. 282]
  6. Εὐστάθιος Λεουτσᾶκος [Λαϊκὴ Ἑνότης – Σελ. 289]
  7. Γιάννης Βαρουφάκης [ Σελ. 282]

Ἀντί-μνημονιακοί πολιτικοί;1 Ἀντί-μνημονιακοί πολιτικοί;2 Ἀντί-μνημονιακοί πολιτικοί;3 Ἀντί-μνημονιακοί πολιτικοί;4

[Πηγὴ Πρακτικὰ Βουλῆς γιὰ τὴν Ψηφοφορία Προέδρου τῆς «Δημοκρατίας»]

Ἤθελαν νὰ τιμωρήσουν τοὺς Βουλευτὲς ποὺ ψήφισαν Μνημόνια, ἐνῶ ψηφίζοντας τὸν Μνημονιακὸ Προκόπη Παυλόπουλο. Πῶς θά γινόταν ἡ ΤΙΜΩΡΙΑ ὅσων ψήφιζαν τά Μνημόνια;;;;

Νὰ γνωρίζετε πὼς ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ὡς Βουλευτὴς τῆς Ν.Δ., ψήφισε τὸ 2ο Μνημόνιο [12 Φερβουαρίου 2012] καὶ τὸν 2ο Ἐφαρμοστικὸ Νόμο [29 Φεβρουαρίου 2012]. Ἤξεραν καὶ οἱ 7 Μνημονιακοὶ πρῴην Βουλευτὲς τοῦ Σύριζα γιὰ τὶς Πράξεις Ψηφισθέντων τοῦ Προκόπη.

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Ἀλλαγὴ Πολιτικοῦ Συστήματος χρειάζεται κι ὄχι Ἀλλαγὴ Κόμματος.

Σταματόπουλος Δημήτρης

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply