Μήπως εἶναι βουλευτικοί ὑπάλληλοι οἱ πλαστογράφοι;

Ῥὲ μαλάκες Συριζαῖοι…
Ἀντὶ νὰ ζητήσετε καὶ τοὺς μισθοὺς πίσω ἀπὸ τὰ λαμόγια, θά τούς νομιμοποιήσετε κι ὅλας;

Μήπως εἶναι βουλευτικοί ὑπάλληλοι οἱ πλαστογράφοι;

Ὅσοι τούς ὑποστηρίζετε δέν βάζετε τό κεφάλι σας σέ ἕναν κουβά, δύο φορές, νὰ τὸ βγάλετε μία, νὰ λύσουμε  καὶ ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι μία ἀπορία πού ἔχουμε;

Ἀλέξανδρος

Υ.Γ. Τώρα κατάλαβα γιατὶ πηγαίνουν νὰ τὸ κάνουν γαργάρα. Εἶναι βέβαιο ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ εἶναι ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply