Εἴχαμε τὸν «ἡγέτη τῶν λαῶν» (καὶ δὲν τὸ ξέραμε…!!!)

Καὶ μετὰ λέγαμε γιὰ τοὺς Πρετεντέρηδες….

Ἐδῶ, τὸ αἰμίλιο, τὸ ἔχει τερματήσει….

Εἴχαμε τὸν «ἡγέτη τῶν λαῶν» (καὶ δὲν τὸ ξέραμε...!!!)

λιᾶτσος

Δὲν ὑπάρχει…
Δὲν περιγράφω ἄλλο…!!!

Πολίτης Ἄγγελος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

 

2 thoughts on “Εἴχαμε τὸν «ἡγέτη τῶν λαῶν» (καὶ δὲν τὸ ξέραμε…!!!)

Leave a Reply