Σβήνοντας τὰ ἴχνη ἀπὸ τὸν «κόκκινη τρομοκρατία»…

Ἰούνιος – Αὔγουστος 1944

Ἦταν ἡ πλέον αἱματηρὴ περίοδος τῆς Κόκκινης Τρομοκρατίας ἐναντίον ἀθῴων ἀμάχων, τῆς «ἀντιδράσεως», ὅπως εἶχαν βαπτισθῆ ἀπὸ τὸ ΕΑΜ/ΚΚΕ, στὴν Πελοπόννησο.

Περισσότερα ἀπὸ 1200 ἄτομα σφαγιάσυηκαν μόνον στὴν Ἀργολιδοκορινθία. Ὁ τόπος μαρτυρίου μὲ τὰ περισσότερα θύματα ἦταν ὁ Φενεὸς (τὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἡ Τρύπα στὸ Κακοβοῦνι) καὶ ὁ δεύτερος ἡ Στιμάγκα καὶ τὸ γειτονικὸ Ἑλληνοχώρι.

Στὴν Στιμάγκα, χρόνια μετὰ τὰ γεγονότα, συγγενεῖς τῶν θυμάτων ἔκτισαν ἕνα μνημεῖο στὸν λόφο ἐπάνω ἀπὸ τὸ χωριό, κοντὰ στὸ ἐξωκκλῆσι ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ ΟΠΛΑ ὡς φυλακὴ καὶ βασανιστήριο πρὶν τὴν ἐκτέλεση. Ἐπάνω στὸ μνημεῖο εἶχαν γράψη τὰ ὀνόματα 800 καὶ πλέον θυμάτων.

Κάποια χρόνια μετὰ τὴν Μεταπολίτευση, βάνδαλοι κατέστρεψαν τὶς πλάκες μὲ τὰ ὀνόματα, σκεπτόμενοι ἴσως ὅτι ἔτσι ἐξαφανίζουν ἕνα πειστήριο τοῦ φοβεροῦ ἐγκλήματος!

Σβήνοντας τὰ ἴχνη ἀπὸ τὸν «κόκκινη τρομοκρατία»...

Μπουγᾶς Ἰωάννης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 239 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Σβήνοντας τὰ ἴχνη ἀπὸ τὸν «κόκκινη τρομοκρατία»…

Leave a Reply